|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Eroaalto Britannian hallituksessa ? ?Tämä on vakavaa? (15.11.2018 14:04)
Li Andersson haluaa 4 päivän työviikon tai 6 tunnin työpäivän: Pikaisesti kokeilu Suomeen? (15.11.2018 13:23)
Huuhkajat torstaina Ateenassa ? lohkovoiton menetys olisi historian eeppisin sulaminen (15.11.2018 12:33)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Vanhankylänlahden umpeenkasvua hidastetaan raivaamalla ja niittämällä

07.05.2004Pernajan Vanhankylänlahden pohjukka saa tämän vuoden aikana hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka avulla arvokkaan lintulahden umpeenkasvamista aiotaan hidastaa. Rantaniittyjä raivataan ja niitetään, lisäksi avovesialueella ruovikkoa aukotetaan mosaiikkimaiseksi. Myös alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia on tarkoitus parantaa.


Uudenmaan ympäristökeskus kertoi hankkeesta tiistai-iltana Vanhankylän Byahemmetissä. Tarkoituksena oli saada hankkeesta paikallisten asukkaiden tietotaitoa ja mielipiteitä.
Pernajanlahden pohjoisin lahti, Vanhankylänlahti, on Natura-alueeseen kuuluvaa kosteikkoa, joka rauhoitettiin 1979. Se on linnustollisesti koko Pernajanlahden arvokkain osa. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään 340 hehtaarin alueelle.
Vanhankylänlahden suunnitelma on osa Lintulahdet Life -hanketta, joka alkoi jo viime vuonna. Vuoden 2007 kesäkuun loppuun saakka ulottuvassa projektissa on mukana 12 arvokasta lintuvesialuetta yhteensä 3.000 hehtaarin alueella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,3 miljoonaa euroa, josta puolet rahoittaa Euroopan unionin Life-luontorahasto. Muita yhteistyökumppaneita ovat alueiden kaupungit ja kunnat, Itä-Uudellamaalla Itä-Uudenmaan liitto, Litteratursällskapet sekä valtakunnallinen sähköverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Lintuvesialueet sijaitsevat Suomenlahden pohjoisrannikkoa pitkin kulkevalla lintujen muuttoreitillä. Itämeren eteläosassa ja Pohjanmeren rannikoilla talvehtivat vesilinnut ja kahlaajat käyttävät reittiä muuttomatkoillaan pohjoiseen Jäämeren rannikolle.

Allikoita ja lampareita

–Projektin tavoitteena on edistää lahden hoitoa ja kunnostusta Naturan näkökulmasta. Tarkoituksena on lisätä myös tietämystä kosteikosta. Kosteikkoja ei aina huomata, koska ne ovat vaikeakulkuisia, sanoo hankekoordinaattori Marjo Priha Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
Vanhankylänlahden kunnostustöihin päästään hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua. Itse suunnitelman on määrä valmistua tämän vuoden lopulla.
Vanhankylänlahdella aiotaan raivata puustoa ja lisätä allikoita ja lampareita. Ne puolestaan antavat ravintoa ja suojaa muuttomatkallaan lahdella levähtäville linnuille.

Alueen minkki- ja supikoirakantaa aiotaan karsia loukuttamalla. Nämä vierasperäiset petolajit heikentävät muuten kaikkien muiden hoitotoimien vaikutuksia.
Kunnostettavalle alueelle on lisäksi tarkoitus tehdä luontopolkuja, lintutorneja ja lintujen tarkkailuun sopivia piiloja. Lisäksi kouluille tuotetaan materiaalia ympäristökasvatukseen. Tiistain tilaisuudessa tuli esiin myös Koskenkylänjoen läntisen haaran avaaminen uudelleen. Lillsundetin vanhaa väylää käyttivät aikoinaan muun muassa proomut. Väylän avaaminen parantaisi veden kiertoa lahdella. Väylän avaamista on jo alustavasti mietitty hankkeen ohjausryhmässä alueen tulevaa käyttöä pohdittaessa.

Lintulaskennat jo aloitettu

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tekevän Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n biologi Markus Vauhkonen valotti suunnittelutyön aikataulua. Jo huhtikuusta alkaen ovat olleet käynnissä muutto- ja pesimälintujen laskennat. Ensi viikolla alkavat maastotyöt ja sen jälkeen lintu- ja kasviselvitykset. Elokuussa selvitysten tulokset kootaan yhteen ja lintujen reviireistä sekä pesimäalueista tehdään kartat. Kasvityypeistä tehdään niin ikään kartat sekä kirjallinen selvitys.
–Erityisesti kiinnostavat lintudirektiivissä olevat suojellut lajit, Vauhkonen huomautti.

Syyskuussa laaditaan suositukset sekä suunnitellaan hoito- ja kunnostustoimet. Samoin suunnitellaan menetelmät, aikataulu sekä tehdään kustannusarvio.
–Kaikki hoito- ja kunnostustoimet ovat sellaisia, että ne eivät vaaranna luontoarvoja, eikä poikkeuslupia tarvita.
Hankkeen ohjaustyöryhmä antaa palautetta suunnitelmaa tekeville konsulteille, jonka jälkeen suunnitelmaa hiotaan lokakuun aikana. Marraskuun alussa pidetään jälleen yleisötilaisuus, jonka jälkeen suunnitelmat saavat loppusilauksen. Raportti on valmis painoon marraskuun lopulla. Ympäristökeskuksen tarkastaja Kirsi Hellas korosti, että toiveita, ehdotuksia ja mielipiteitä voi esittää koko prosessin ajan. Viimeinen tilaisuus omien näkökulmien esiintuomiseen on marraskuun yleisötilaisuudessa.
Myös hankkeen ohjausryhmään pääsee Heleniuksen mukaan vielä mukaan, jos hankkeeseen haluaa toden teolla paneutua. Ohjausryhmässä on tällä hetkellä edustus muun muassa Itä-Uudenmaan liitosta, Pernajan kunnasta, paikallisesta riistanhoitoyhdistyksestä ja Porvoon seudun lintuyhdistyksestä. Mukaan on yritetty saada Heleniuksen mukaan myös paikallisia maanomistajia.

Ruovikoituminen ei ole väistämätöntä

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla pyritään myös hidastamaan Vanhankylänlahden ruovikoitumista.
–Alue ruovikoituu nopeasti ja lisäksi maa kohoaa, sanoo Priha. Ruovikoitumista ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä väistämättömänä. Priha huomauttaa, että massiivisiin ruoppauksiin ruovikoitumisen estämiseksi ei ryhdytä, vaan esimerkiksi järviruokopatjaa voidaan ohentaa repimällä.
–Linnuston kannalta se on järkevää, koska ne tarvitsevat kasveja.

Rantojen ruovikoituminen vauhdittui, kun eläimiä ei enää alueilla laidunnettu. Keinosta olisi apua nytkin ja Prihan mukaan esimerkiksi ympäristötukien käyttöä voitaisiin hyödyntää juuri laiduntamisen tukemiseen.
Vanhankylänlahden kunnostettavalla alueella ei aiota rajoittaa metsästystä tai kalastusta.
Hankkeeseen kuuluu myös tehtyjen hoitotoimien vaikutusten seuranta.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Marita Itävuori

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI