|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
?Vakavin kriisi, jossa olen ollut mukana? ? Blokkirajat murtuvat Ruotsissa (14.11.2018 19:17)
Zyskowicz kuumotti vihreitä: ?Miksi te esitätte työttömyyden lisäämistä?? ? Viileä kuitti Haavistolta (14.11.2018 18:29)
Rovion perustaja jättää yhtiön ? Näin kaikki alkoi Otaniemessä 15 vuotta sitten (14.11.2018 17:29)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Loviisasta jo 17 ärm-hakemusta
24.03.2015Loviisan alueelta on tähän mennessä löytynyt jo yhteensä 17 hanketta ja yritystä, jotka ovat hakeneet vuoden alussa alkanutta äkillisen rakennemuutosalueen rahoitustukea Ely-keskukselta. Loviisan kehittämisjohtajan Sten Frondénin mukaan uusia hakemuksia mahtuu vielä mukaan.

LOVIISA Loviisan kaupunki nimettiin vuoden alusta alkaen äkillisen rakennemuutoksen ärm-tukialueeksi, jossa yrityksillä on mahdollista saada valtiolta kehittämisavustuksia uuden liiketoiminnan kehittämiseen tai olemassa olevan toiminnan laajentamiseen.

Taustalla useat irtisanomiset

Ärm-statuksen myöntämisen taustalla oli tieto Strömfors Electricin toiminnan ja yli 200 työpaikan siirtämisestä Puolaan ja Tanskaan sekä useista muista yt-neuvotteluista ja irtisanomisista Loviisan alueella. Niiden seurauksena Loviisan työttömyysasteen arvioitiin nousevan tänä vuonna 13,3 prosenttiin.
Pian ärm-hakemuksen jättämisen jälkeen kaupunki käynnisti heinäkuussa kehitysyhtiö Posintran avulla ”Smart City Hub” hankkeen ärm-hankkeiden löytämiseksi.
–Hankkeen avulla kartoitettiin alueen yritysten ja liike-elämän investointi- ja kasvumahdollisuuksia haastattelemalla ja tapaamalla noin 40 paikallista yritystä ja yritysjohtajaa.

Loviisassa viisi painopistealuetta

–Työn aikana pidettiin kaksi yritystyöpajaa ja määriteltiin yhdessä alueen yritysten kanssa viisi kehityksen pääpainopistealuetta, kertoi kehityspalvelujohtaja Fredrik Pressler Posintrasta.
Painopistealueita olivat satama, pakkaus ja logistiikka, Strömfors Electricin kiinteistö sekä meri- ja venealan osaaminen sekä puurakentaminen.
–Elokuussa 2014 perustettiin Strömfors Electricin, kaupungin, Posintran sekä Te-toimiston työllistymisohjausryhmä. Ryhmä on kokoontunut elokuusta lähtien kerran kuukaudessa seuraten ja tukien irtisanottavien työllistymistä ja henkilökohtaisten urasuunnitelmien tekemiseen, Pressler kertoi.

Jo kymmeniä piilotyöpaikkoja

-Tämän työn kautta ja yhteydenotoilla alueellisiin yrityksiin kymmeniä niin sanottuja piilotyöpaikkoja on löytynyt. Lisäksi useat henkilöt ovat hyödyntäneet yritysneuvonnan palveluita oman yrityksen perustamiseksi, Pressler totesi.
Hankevalmisteluita tehdään Presslerin mukaan nyt yritysryhmissä, jossa osallistujat on koottu yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien ja kiinnostuksen pohjalta yhteen.
–Tällaista työryhmätyöskentelyä on toteutettu vuoden vaihteesta muun muassa uuden liiketoiminnan etsimiseksi Schneiderin kiinteistöön, keskustan ja kyläkeskusten kehittämisideoiden synnyttämiseksi, satama-alueen kehittämiseksi sekä puurakentamisliiketoiminnan mahdollisuuksien edistämiseksi, Pressler kertoi.

Schneiderin tiloista neuvottelut

Ainakin yksi vakaavasti otettava yrittäjä neuvottelee parhaillaan Schneiderilta vapaaksi jäävästä tehdaskiinteistöstä ja sen tulevasta käytöstä.
Helmikuun alussa ärm-tuista kiinnostuneet yritykset sekä rahoittajien edustajat tapasivat Loviisassa järjestetyssä tilaisuudessa.
–Paikalla ja esillä oli silloin 16 yritystä tai hanketta joita kiinnostivat ärm-statuksen tuomat mahdollisuudet. Tilaisuudessa yrityksillä oli mahdollisuus tavata kahden kesken rahoittajien edustajia ja keskustella oman investointihankkeensa rahoituskelpoisuudesta ja käsittelyaikatauluista, Pressler totesi. Tilaisuuden tavoitteena oli Presslerin mukaan madaltaa kynnystä rahoituksen hakemiseen sekä aikaansaada suorat keskusteluyhteydet ärm-rahoitushakemusten käsittelijöihin, Pressler kertoi.

Mukaan ehtii ja mahtuu vielä

Kehitysjohtaja Sten Frondénin mukaan uusia yrityksiä ja hankkeita mahtuu sekä ehtii vielä hyvin mukaan hakemaan ärm-tukea. Tähän mennessä mukaan tulleet yritykset ovat lähinnä paikkakunnalla jo toimivia yrityksiä, jotka suunnittelevat toiminnan laajentamista.
–Yksi merkittävä hanke on kaupungin oma toimintaympäristöhanke, jonka avulla on tarkoitus poistaa pullonkauloja ja helpottaa yritysten etabloitumista, tukea kaupungin elinkeinomarkkinointia ja alueen tunnetuksi tekemistä, Pressler kertoi.

Suuryritykset rajattiin ulos

Loviisan ärm-status on kolmannen luokan tukia-aluestatus, jossa avustusten määrät ovat kaikkein pienimmät. Pienyritysten enimmäistukiprosentti on 20 ja keskisuurten yritysten 10 prosenttia. Suuryritysten prosentti on nolla. Ykköstukialueella prosentit ovat 35, 25 ja 15 prosenttia.

Loviisa hakee ärm-statusta myös 2016

Uudenmaan alueelle on varattu tälle vuodelle yhteensä 3 miljoonaa euroa ärm-rahaa, mutta jos mielekkäitä hankkeita on runsaammin, määrärahaa on mahdollista kasvattaa lisätalousarviossa.
–Lisäksi on todennäköistä, että Loviisa hakee ärm-statusta myös vuodelle 2016, mutta sen saaminen on tietenkin epävarmaa, Frondén arvioi.

Posintra toimii ärm-konsulttina

Fredrik Pressler muistuttaa, että ärm-kehittämisinvestointihakemukset tulee jättää 31.12.2015 mennessä. Hankkeita ei saa käynnistää ennen hakemuksen jättämistä, ja ne on toteutettava 31.12.2016 loppuun mennessä.
–Tavoitteenamme on että yritykset saavat kauttamme yhteyden rahoittajiin jo investoinnin suunnitteluvaiheessa, jolloin hankkeen kelpoisuus voidaan määritellä ja sen perusteella välttyä turhan hakemustyön tekemisestä. Keskustelut ovat yrityksen ja rahoittajien luottamuksellisia keskusteluja, Pressler korostaa.
–Mikäli yrityksissä mietitään toimenpiteitä, ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun, Pressler kehoitti.
Hänen mukaansa Loviisan kaupunki tukee Posintran avulla yrityksiä hakemusten teossa ja aikaansaamisessa, yritysten niin halutessa.

Ketteryyttä elinkeinotoimintaan

Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén kertoi, että kaupungin organisaatiossa on alkamassa hanke, jossa pyritään luomaan joustavampia työtapoja yritysten kanssa asioimiseen.
–Meidän on nyt viimeistään luotava ne työtavat joilla rohkeasti otetaan kiinni mahdollisuuksista ja pystytään vakuuttamaan että Loviisa on hyvä kaupunki sekä yrityksille että ihmisille, Heijnsbroek-Wirén totesi.
–Tämä vuosi on Loviisan elinkeinoelämän kehittymisen kannalta erittäin tärkeä ja toivon ns etunoja asentoa sekä kaupungin- että teknisen ja kehitysjohtajan taholta. Yhteistyön on kehityttävä ketterämmäksi, tehokkaammaksi ja eteenpäinpyrkiväksi. Siihen työhön pitää johtaa ja motivoida koko kaupungin organisaatio ja keskukset. Kaikilla osa-alueilla on annettavaa, Heijsnbroek-Wirén kertoi.

Bo Östermanin liikeidea jäämässä ilman ärm-tukea

Loviisalaisen Eltete-konsernin omistajayrittäjä Bo Österman esitteli ärm-hakemuksessaan liikeidean, jonka toteutuminen toisi Loviisaan ainakin 20 ainakin työpaikkaa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden takia Eltete-luokitellaan kuitenkin suuryritykseksi ja Österman suuromistajaksi, joille ärm-tukea ei aiotakaan myöntää. Nyt Tesjoelle suunniteltu 1,5 miljoonan euron investointi lykkäytyy tai pahimmillaan siirtyy Viroon, jossa yritystoiminnalle on Östermanin mukaan merkittävästi paremmat edellytykset.
LOVIISA Yrittäjä Bo Österman oli pitkään selvitellyt mahdollisuutta perustaa Loviisaan kartonkien ja laminaattien jalostustoimintaa harjoittavan tuotantolaitoksen. Tilat oli katsottu jo valmiiksi Tesjoella.
Koneiden ja laitteiden hankinnasta oli tehty suunnitelmat. Alkuvaiheessa tehdas työllistäisi suoraan 20 henkilöä sekä lisäksi noin 10 alihankkijaa.
Raaka-aineet olisivat lähes kokonaan kotimaisia, ja noin 80-90 prosenttia tuotannosta menisi vientiin ja loppuosa Suomen markkinoille.

Investointitukea tarvittaisiin

Investointipäätöksen kynnyskysymyksenä ovat edelleen rahoituslaskelmat.
–Toimintaa oli tarkoitus pyörittää Duromek-nimisessä yhtiössä, jonka yksityishenkilönä kokonaan omistan. Uuden tehtaan tuotanto olisi kyllä kannattavaa, mutta investointi sitoisi alkuvaiheessa liiaksi pääomia, Bo Österman kertoi.
Koneiden ja laitteiden hankinta sekä asennukset maksaisivat noin 1,5 miljoonaa euroa. Pankkilainan lisäksi omarahoitusta tarvittaisiin investoinnin alkuvaiheessa noin 300.000 euroa. Sen lisäksi tarvittaisiin saman verran käyttöpääomaa toiminnan käynnistämiseen.

Liian iso ärm-ryhmään?

–Sitten tuli tieto Loviisan pääsystä ärm-tukialueeksi, ja menin mukaan ensimmäiseen ärm-tilaisuuteen. Kerroin, että mulla on valmis liikeidea ja tämä hanke, ja kysyin onko siihen mahdollista saada ärm-rahoitusta, koska omistan myös näitä muita yhtiöitä, kertoi Bo Österman.
–Sain Ely-keskuksen edustajalta vastauksen, että kyllä voi, jos ärm-tukea hakeva yhtiö ei kuulu isompaan konserniin. Tein heti hakemukset ja jäin odottamaan myönteistä vastausta, jotta investointihanke voisi käynnistyä, Österman kuvaili.

”Tehdas tulee joskus jonnekin”

–Aika pian tuli kuitenkin alustava tieto, että päätös tulee todennäköisesti olemaan kielteinen. Syynä oli se, että omistan myös Elteten, jonka takia minut luokitellaan suuromistajaksi sekä tukikelvottomaksi, Österman ihmetteli.
–En ymmärrä miksi en yksityishenkilönä saisi perustaa uutta yhtiötä ja saada ärm-tukea. Jos joku haluaisi perustaa Loviisaan kilpailevan yhtiön, hän todennäköisesti saisi tukea, Österman arvioi.
Ärm-tuen epäämisestä huolimatta Österman ei aio luopua uuden tuotantolaitoksen perustamisesta.
–Uskon, että se perustetaan ennemmin tai myöhemmin joko Loviisaan tai muualle.

Loviisassa vahva kartonkiklusteri

Mieluiten tietenkin Loviisaan, koska täällä on olemassa oleva laaja kartonkialan klusteri, jossa toimivat Elteten lisäksi Corenso ja TopCore. Miksi ryhtyä hajottamaan hyvää klusteria ja siirtämään toimintaa muualle, Österman totesi.
Eltete-konsernilla on Suomessa yhteensä 120 työntekijää, jotka kaikki työskentelevät Loviisassa. Yhtiöllä on lisäksi Kiinassa noin 250 työntekijää ja muualla maailmassa noin 100 työntekijää.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden takia Eltete-konserni luokitellaan suuryhtiöksi, joka ei ole päässyt Suomessa pkt-yrityksille tarkoitettujen tukien piiriin. Suuryrityksen raja on 250 työntekijässä ja 50 miljoonan euron liikevaihdossa.
–Me olemme tukiasioissa samalla viivalla Stora-Enson ja UPM:n kaltaisten todella suurten pörssiyhtiöiden kanssa eli emme saa vientitukea emmekä pkt-yrityksille tarkoitettuja lainoja, Bo Österman kertoi.

Arto Henriksson
arto.henriksson@lovari.fi

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI