|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Suomi hävisi tyttöjen jalkapallon MM-kisoissa ? vastustajalla oli ajatus edellä (13.11.2018 23:18)
Tutkija: GPS-häiriön taustalla voi olla Venäjän Shoigun uhkaus Suomelle (13.11.2018 20:13)
Kohukuski Esteban Ocon uhkaa Valtteri Bottaksen paikkaa (13.11.2018 20:21)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Loviisan seudulla tilaa kolmelle tuulipuistolle
17.10.2014Maakuntaliiton tuore tuulivoimaselvitys sijoittaisi suurimman osan Uudenmaan tuulivoimapuistoista Loviisan seudulle. Kolme viidestä sopivasta sijoituspaikasta olisi mantereella Loviisassa. Loput kaksi aluetta sijaitsevat ulkomerellä Porvoon ja Inkoon edustalla. Alueista tehdään vielä tarkemmat tutkimukset.

LOVIISA - LAPINJÄRVI Uudenmaan tuulivoimaselvityksen aiemmissa osissa oltiin karsittu pois suurin osa maakunnan alueista, jotka eivät sovellu tuulivoimaloiden sijoituspaikoiksi. Esikarsinta tehtiin asutuksen, luontoarvojen ja muunmuassa tutkille aiheutuvien häiriöiden perusteella. Keskiviikkona julkistetussa kolmannessa selvityksessä arvioitiin maisema-, melu- ja luontoseikkojen lisäksi vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten elinympäristöön sekä vertailtiin teknistaloudellisia vaikutuksia.
Tuoreimmassa selvityksessä oli tutkittu tarkemmin yhteensä kahdeksaa eri tuulivoimapuistojen sijoituspaikkaa Uudenmaan alueella. Niistä kaksi Länsi-Uudenmaan aluetta pudotettiin pois herkkien luontoarvojen takia. Muun muassa siksi, että useita kaakkureiden lentoreittejä kulkee tutkituilla alueilla.

Noin 210 metriä korkeita

Selvityksessä maa-alueelle rakennettavien kolmilapaisten vaaka-akselisten voimaloiden kokonaiskorkeudeksi arvioitiin 210 metriä ja voimaloiden väliseksi etäisyydeksi 500-700 metriä toisistaan. Niiden tehoksi arvioitiin 3 megawattia.
Parhaiten tuulivoimapuistoiksi sopisi Porvoon Kilpilahden jalostamon ja moottoritien välinen alue, jossa ympäristön maisemaa hallitsevat jo entuudestaan öljyjalostamon jyhkeät tornit sekä moottoritien vaikutukset.

Mantereen ainoat Loviisassa

Pienelle alueella mahtuisi kuitenkin vain seitsemän 3 megawatin tuulivoimalaa, joten sekin pudotettiin pois maakuntakaavaan kelvollisten alueiden joukosta.
Kolme toiseksi parasta aluetta löytyivät Loviisan ja Lapinjärven alueilta. Loviisan ja osin myös Myrskylän alueella sijaitsevissa Övre Rikebyn ja Loviisan Röjsuon sekä osin Lapinjärven ja Loviisan kunnissa sijaitsevan Musantien länsipuolisella alueella tuulimyllyillä ei olisi selvityksen mukaan liikaa meluhaittoja eikä haittavaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä liikenteeseen. Ei myöskään ihmisten elinoloihin eikä elinympäristöön.

Malmgårdissa maisemahaittaa

Sensijaan jonkin verran tuulimyllyt vaikuttaisivat haitallisesti alueiden luontoon ja maisemaan. Tuulimyllyt soveltuisivat myös teknistaloudellisesti kohtalaisesti kaikille Loviisan seudun alueille.
Loviisan Övre-Rikebyn alueen vaihteleva maasto on tieyhteyksien rakentamisen kannalta haastava. Övre-Rikebyssä suuria maisemavaikutuksia kohdistuisi erityisesti 2 kilometrin päässä sijaitsevaan Malmgårdin valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön sekä Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylän jokilaakson maisemaan.
Övre-Rikebyssä herkät luontoarvot tulee ottaa huomioon, mutta ne eivät rajoita merkittävästi alueen käyttöä tuulivoimarakentamiseen. Alue soveltuu myös melun osalta kohtalaisen hyvin tuulivoimaloille.

Sähköyhteys Porvooseen

Alueelle mahtuisi 24 kappaletta 3 megawatin tuulimyllyä. Mikäli Övre-Rikebyn alueen tuulipuiston tuotantoteho olisi esitetyt 70 megawattia ei läheinen Kymenlaakson Sähkön 110/20 kilovoltin sähköasema kuitenkaan soveltuisi ilman mittavia vahvistustöitä tuulisähkön siirtoon. Lähin valtakunnan verkon muuntoasema sijaisisi Porvoossa. Sinne siirtoyhteyden rakentaminen maksaisi 9,3 miljoonaa euroa. Teiden rakentaminen alueelle maksaisi 3,7 miljoonaa euroa.
Övre-Rikebyn naapurissa sijaitsevalle huomattavasti suuremmalle Röisuon alueelle sopisi enimmillään jopa 46 kappaletta 3 megawatin tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu sähköteho olisi silloin 138 megawattia. Myös Röisuolta tuulisähkö jouduttaisiin siirtämään Porvoon muuntoasemalle. Röisuon teiden rakentamisen hinnaksi arvioidaan 7,4 miljoonaa euroa.

Yhteisvaikutukset ”stereona”

Röisuolla on kalasääsken pesäpaikka, joka kuitenkin voidaan selvityksen mukaan rajata tuulivoimala alueen ulkopuolelle. Etäisyys pesän ja myllyn välillä tulisi olla 0,5 - 2 kilometriä. Alue soveltuisi melun osalta varsin hyvin tuulivoiman tuotantoon. Selvityksen mukaan Röisuon ja Övre-Rikebyn tuulivoimalapuistot olisivat niin lähellä toisiaan, että niiden vaikutukset ulottuisivat päällekkäin samoille alueille. Tuulipuistojen väliin jäävissä asunnoissa meluhaitat ja välähdykset koettaisiin ”stereona”. Samoin maisemahaitat.
-Tässä tapauksessa kahden tuulivoima-alueen yhteisvaikutukset olisivat merkittäviä. Yhteisvaikutusten kannalta suositeltavaa on, että vain toinen kyseisista kohteista toteutetaan tai kohdealueita rajataan, selvityksessä todetaan.

Loviisan koillisosassa suurin

Lapinjärven ja Loviisan rajalla sijaitseva 3819 hehtaarin metsäalue on selvityksen suurin tuulivoimalle sopiva alue Uudenmaan maakunnassa. Alueelle sopisi enimmillään peräti 61 tuulimyllyä. Vaikka pitkulaisen alueen välittömässä vaikutuspiirissä 1 kilometrin suoja-alueella asuu vain 71 ihmistä, ulottuisi 5 kilometrin suojavyöhyke peräti 14369 asukkaan elinpiiriin. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että melun osalta Loviisan ja Lapinjärven välinen alue vaikuttaa soveltuvan varsin hyvin tuulivoiman tuotantoon.
Alueen tiestön rakentaminen maksaisi noin 9,7 miljoonaa euroa. Alueen halki kulkee sekä 400 että 110 kilovoltin voimajohdot, mutta tuulivoimaloita varten tulisi alueelle rakentaa joko erillinen muuntoasema tai rakentaa siirtoyhteys Loviisan Hagalundin muuntoasemalle.

Jalostamolla paras alue

Nyt julkaistun selvityksen jälkeen viidestä jäljelle jääneestä alueesta tehdään parin kuukauden kuluessa tarkemmat rajaukset. Sen jälkeen 8. joulukuuta Uudenmaan maakuntahallitus käsittelee neljännen vaihemaakuntakaavan luonnosta, johon tuulivoimala-alueet sisältyvät. Muita kaavan teemoja ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.
Kaavaluonnos tulee nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot tammikuussa. Kaava kattaa koko maakunnan 26 kunnan alueen. Se täydentää ja tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja.
Toimivia tuulivoimaloita Uudellamaalla on tällä hetkellä viisi. Ne tuottavat vain kaksi prosenttia koko Suomen tuulivoimalla tuotetusta energiasta.

"Melu on katsojan silmässä"

Tuulivoimaloiden meluhaitoista kiistellään eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Salossa on käynnistymässä 3 kpl 5 MW:n voimalaa, joista lähin lapsiperheen asunto on noin 600 metrin päässä. Uusista raja-arvoista väännetään parhaillaan ympäristöministeriössä.
Loviisa Loviisan entinen valtuutettu, maan johtava meluasiantuntija Vesa Viljanen perehtyi LS:n pyynnöstä selvityksessä arvioitujen Loviisan tuulipuistojen meluarvioihin. Helsingin Sanomissa Viljanen arvioi, että suurimmat melualtistumiset tulevat esille 3 megawatin ja sitä suuremmissa tuulivoimaloissa.

Myllyjen valmistajat eivät kerro hänen mukaansa riittäviä äänitietoja voimaloista. Lisäksi melumallinnusten lähtötietoina käytetään yleisesti pienempitehoisia voimaloita.
-Uudenmaan selvityksessä todetaan, että moderneilla tuulivoimalaitoksilla melun lähtötasoa voidaan kontrolloida. Se on totta, mutta tämä käytäntö ei juurikaan sovellu realistiseen tilanteeseen, koska silloin sähkötuotto aleneen oleellisesti, Viljanen arvioi.
-Se on eräänlainen selitys, että ääntä voidaan hallinta, mikä luo kuulijaan rauhallisuutta, Viljanen sanoi. Esitys on hänen mukaansa yhtä selitystä ja isojen tuulivoimaloiden melun synnyn vähättelyä.
-Tällä hetkellä ympäristöministeriössä istuu työryhmä, joka pyrkii tuulivoimatoimijoiden lobbaamana löysentämään meluarvoja. Katsotaan mihin påätyvät. Nykyisiinkin ohjearvoihin liittyy jo runsaasti asukaskokemusten valituksia käytönaikaisista isoista voimaloista, Viljanen kertoi.

Arto Henriksson
arto.henriksson@lovari.fi

Uudenmaan liiton tuulivoimaselvitys löytyy tästä

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI