|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Kärpät vei kärkiottelun ? HIFK teki kyseenalaisen ennätyksen (17.11.2018 20:42)
Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista ? Tunnin juna ?yksi fiksuimmista? ilmastoteoista (17.11.2018 12:50)
Juha Sipilältä uusi linjaus suomalaisesta ruoasta: Hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä (17.11.2018 12:11)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Sovitteluapua vanhemmille
19.09.2014Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu on ollut mahdollista toukokuun alusta alkaen myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, kun lakiuudistus laajeni koko maahan.

PORVOO Käräjätuomari Petra Spring-Reiman Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta arvioi, ettei huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu ole vielä laajemmin vanhempien tiedossa. Tuomioistuinsovittelu sijoittuu käytännössä kahden ääripään välimaastoon, lastenvalvojan luona vahvistettavan vanhempien yhdessä sopiman sopimuksen ja tavanomaisen oikeudenkäynnin välille. Huoltoriidan tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille. Se on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun muissa eropalveluissa vanhemmille tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi.On myös mahdollista, että ristiriitatilanteessa on jo käynnistetty oikeuskäsittely ja sen käynnistettyä, päästään sopimukseen tuomioistuinsovittelussa.
Vanhemmat ottavat itse yhteyttä käräjäoikeuteen käynnistääkseen sovittelumenettelyn. Hakemus maksaa 113 euroa. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen noin kahden viikon päästä on tapaaminen käräjäoikeudessa, mikäli molemmat vanhemmat ovat kertoneet haluavansa osallistua. Lähtökohtaisesti huoltoriitojen tuomioistuisovittelussa on yksi sovitteluistunto. Sovittelussa on käytössä tietty kaava. Kaikki asiantuntijat, eli sosiaalityöntekijä tai lapsipsykologi, tulevat Porvoon kaupungilta, vaikka vanhemmat olisivat loviisalaisia.
-Lain mukaan sillä kunnalla, jonka alueella käräjäoikeuden pääkanslia sijaitsee, on velvollisuus kouluttaa ja järjestää asiantuntijat. Näin myös loviisalaisten ja kaikkien mukuidenkin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin kuuluvien kuntien vanhempien huoltoriidat hoidetaan ja sovitellaan käräjäoikeudessa ihan samalla tavalla ja samojen käräjäoikeuden sovittelijoiden sekä porvoolaisten asiantuntijoiden toimesta, huomauttaa Spring-Reiman.

Vapaamuotoista

Asiantuntija-avustajan palkkio maksetaan valtion varoista. Palvelu koskee kaikkia käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaita eli Porvoon, Loviisan, Pyhtään, Sipoon, Askolan, Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan asukkaita. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa sovitteluun on koulutettu tuomareista Petra Spring-Reiman ja Vesa Komulainen. Porvoossa on lisäksi koulutettu neljä työntekijää asiantuntija-avustajaksi. Moniammatillinen työpari tarjoaa vanhemmille tukea sekä juridisten että psyykkisten eroon liittyvien konfliktien ratkaisemiseksi. Asiantuntija-avulla pyritään varmistamaan, että sovittelussa käsitellään lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja että saavutetut sovinnot ovat lapsen edun mukaisia.
Sovittelu on vapaamuotoista ja keskustelevaa. Sovittelu etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskusteluin, mutta tarvittaessa sovittelija voi keskustella vanhempien kanssa myös erikseen. Osapuolet voivat käyttää sovittelussa tukena lakimiesavustajaa.

Lasta kuullaan harvoin

Eroavan parin lasta tai lapsia kuullaan Spring-Reimanin mukaan sovittelussa hyvin harvoin.
-Lain mukaan yhtä mieltä ratkaisusta olevat huoltajat voivat päättää lapsensa asioista häntä kuulematta. Lähtökohta on, että vanhemmat päättävät, eikä lasten tarvitse. Tottakai huoltajien velvollisuuteen tulee tietää, mitkä ovat lasten toiveet ja mielipiteet heitä koskevissa asioissa ja toimia sen mukaisesti, Spring-Reiman toteaa.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee vuosittain noin 80 huoltoriitaa. Spring-Reiman arvioi, että on vain vähän, noin kymmenisen prosenttia, sellaisia tapauksia, joissa sovittelulle ei ole edellytyksiä.
Sovittelulla voidaan päästä huomattavasti nopeammin ratkaisuun kuin oikeudenkäyntiprosessilla.
-Sovittelulla ratkaisuun voidaan päästä kahdessa viikossa, kun normaaliprosessi vie nopeimmillaan kuukausia, sanoo Spring-Reiman.
Sovintosopimukset, kuten käräjäoikeuden päätöksetkin, ovat voimassa toistaiseksi.
-Mikäli olosuhteet muuttuvat, eivätkä vanhemmat pysty sopimaan asioista uusissa olosuhteissa, sopimukseen voi hakea muutosta joko oikeudenkäynnissä tai tuomioistuinsovittelussa. Ideana on kuitenkin se, että jo ensimmäisessä huoltoriitasovittelussa luodaan edellytykset sille, että vanhemmat pystyvät jatkossa hoitamaan vanhemmuuttaan sopuisasti ja joustavasti muuttuvissakin olosuhteissa, luonnehtii Spring-Reiman.
Käräjäoikeus vahvistaa tuomioistuinsovittelussa syntyneen sopmuksen ja se on täytäntöönpantavissa kuten käräjäoikeuden päätös riitaisissa asioissa.
-Eli jos sopimusta esimerkiksi tapaamisoikeudesta ei noudateta, vahvistetun sovinnon nojalla voidaan hakea täytäntöönpanoa.

Lapsen etu edellä

Sovittelussa voidaan käsitellä lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia vanhempien erimielisyyksiä. Lisäksi sovittelussa voidaan ratkaista monia sellaisia lapsen arkeen liittyviä kysymyksiä, joita ei voida käsitellä oikeudenkäynnissä.
-Sovittelun tavoitteena on saada aikaan lapsen edun mukainen, kestävä sopimus vanhempien välille, tiivistää Spring-Reiman.

Yksinhuolto on poikkeus

Koska perheet hakevat sovittelua itse käräjäoikeudelta, ei Loviisan sosiaalityöstä vastaava Pamela Stenberg osaa sanoa, onko Loviisasta jo käytetty huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua. Sovittelun laajeneminen koko maahan on hänen mielestään erittäin tervetullutta. Erotilanteisiin voi liittyä riitaisuuksia elatuksista, tapaamisista ja huoltajuudesta.
-Mikäli avio- tai avopuolisoilla on alaikäisiä lapsia, eron yhteydessä on ratkaistava moni lasta koskeva asia. Kysymys on lähinnä lapsen huoltajuudesta, lapsen asumisen järjestämisestä, elatusavusta lasta varten sekä lapsen luonapito- ja tapaamisoikeudesta, Stenberg toteaa.
Eron yhteydessä ja seurauksena on mahdollista, että yhteishuolto jatkuu avio- tai avoeron jälkeenkin.
-Tämä onkin pääsääntö. Erillishuolto, jota voidaan kutsua myös yksinhuolloksi, tulee poikkeuksellisesti kysymykseen. Näin on silloin, kun vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen yhteishuollon jatkumisesta ja kun yhteishuollon katsotaan vaikuttavan haitallisesti lapsen tulevaisuuteen, hän selventää. Tavallisimmin lapsi jää asumaan toisen vanhemman luokse.
-Silloin lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei vakituisesti enää asu. Huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta voidaan sopia siten, että käännytään paikkakunnan sosiaaliviranomaisten eli lastenvalvojan puoleen. Lastenvalvoja vahvistavaa vanhempien asiasta tekemän sopimuksen. Sama koskee elatusta tilanteissa, joissa vanhemmat pääsevät yhteisymmärrykseen lapsen elatusavun suuruudesta. Riitatapauksissa päätäntävalta huollosta, asumisesta, luonapidosta ja elatuksesta siirtyy tuomioistuimelle, hän kiteyttää.

Porvoossa perhesovittelua

Porvoo on aloittanut perheasioiden sovittelun porvoolaisille vanhemmille.
Porvoo Perheasioiden sovittelu on porvoolaisille vanhemmille tarjolla oleva luottamuksellinen ja maksuton palvelut. Perhesovittelulla vanhempia autetaan jäsentämään, mistä asioista heidä on tarpeen sopia erotilanteessa. Vanhemmat saavat apua ja tukea keskinäisiin neuvotteluihinsa tilanteissa, joissa omat yritykset ovat saattaneet kääntyä riitelyksi ja ovat ehkä joutuneet umpikujaan. Perhesovittelussa tavoitellaan lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemista sopimuksin, jotka voidaan myöhemmin vahvistaa lastenvalvojan luona.
Sovittelu alkaa erillistapaamisilla, joissa kumpaakin vanhempaa tavataan ensin yksin. Sovittelutapaamisia on yhdestä kolmeen. Mahdollisella jälkitapaamisella 3-6 kuukauden kuluttua käydään läpi, miten sovitut käytännöt ovat toimineet ja onko tullut uusia sovittelulla ratkaistavia asoita.

Auli Henriksson
auli.henriksson@lovari.fi

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI