|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Ihmetys suomalaisesta systeemistä: Lomatoimintaa tuetaan julkisista varoista, kansanedustajille +2000 ?/kk Veikkaukselta (21.11.2018 19:26)
Suomi puuttuu Afrikan metsäkatoon ? Juha Sipilältä miljardien aloite EU:lle (21.11.2018 18:33)
Viisi puoluejohtajaa rajoittaisi lakko-oikeutta Suomessa (21.11.2018 18:24)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Työpajoille kiitosta, työkkärin menetys iso ongelma
25.04.2014Lisää yhteistyötä, vähemmän byrokratiaa. Enemmän tietoa nuorisotakuun sisällöstä ja mahdollisuuksista.

Kolmen kaupungin vertailussa Loviisa asettuu keskitasolle.
Onnistunut nuoristotakuu -hankkeen tuloksia esiteltiin Loviisassa eilen.
Allianssi ry:n hanke arvioi viime vuoden alussa voimaan tulleen nuorisotakuun onnistumista erityisesti nuorten ja heitä tukevan monialaisen yhteistyön näkökulmasta. Loviisan lisäksi mukana hankkeessa olivat Lohja ja Kerava.
Hankkeessa haastateltiin sekä ammattilaisia että nuoria.
Kaupunkien vertailussa Lohjalla ollaan takuun toteutumisessa pisimmällä, eniten kirittävää on Keravalla.
Hankkeen tuloksia kuulemassa oli Loviisan työväentalolla myös joukko nuoria, kaikki nuorten työpajasta, Pikku Pietarin Pihalta.
–Allekirjoitamme kaiken, Martti Hovi kehui pajatoimintaa.
Hovi oli pajalla jo toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla hänet houkutteli pajalle te-toimiston runsaasti kehuja saanut virkailija Heli Nybondas. Toinen pajajakso olikin sitten helpompi aloittaa, kun tiesi, mistä on kysymys.
Nybondaksen paikallista roolia korosti myös nuorten työpajan palveluvastaava Kirsi Kippola. Hän kuitenkin huomautti, että nuorille tarjottavien te-palvelujen pitäisi olla tasalaatuisia.

Monialainen yhteistyö a ja o

Hankkeessa tuli toistuvasti esiin, että yleinen taloustilanne vaikuttaa sekä tarjolla olevien työpaikkojen määrään että kuntien resursseihin. Niinpä nuorisotakuun toteutuminen vaihtelee kunnasta riippuen.
Työ- ja elinkeinokeskusten palvelut herättivät tunteita.
–Yleisin kritiikki sekä ammattilaisilta että nuorilta, sekä myös te-keskusten työntekijöiltä oli, että asiointi te-toimistoissa on liian byrokraattista ja tarpeettoman vaikeaa. Helppokäyttöisiä sähköisiä palveluja kaivattiin, hankkeen projektipäällikkö Suvi Ervamaa summasi.
Sekä Loviisassa että Keravalla te-toimisto on muuttanut naapurikaupunkiin.
–Tämä nähtiin todella isona ongelmana. Vähintään lähipalvelupäiviä kaivattiin, jos toimistoa ei saada takaisin. Myös Kansaneläkelaitoksen sähköisiä palveluja pidettiin hankalina käyttää.
–Vaikka sähköisiä palveluja kehitettäisiin kuinka hyvin toimiviksi tahansa, ei se koskaan voi korvata ihmisen kohtaamista. Sähköinen asiointi on myös haastavaa nuorille, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia, eli esimerkiksi alle 18-vuotiaat, joilla on oppimisvaikeuksia, kuten luki- tai hahmotushäiriö, tai joilla ei ole omaa tietokonetta tai verkkoyhteyttä, Kippola luetteli.
Haastatellut nuoret kertoivat, että varsinkin Loviisan ympäristön haja-asutusalueilta on Porvoon te-toimistoon pitkä ja hankala matka.
Tietoliikenneyhteydet voivat puuttua nuoren taloustilanteen takia, tai sitten nuori ei pysty hoitamaan työasioitaan esimerkiksi kirjaston asiakaspäättteillä sosiaalisten pelkotilojen vuoksi.

Osa juuttuu kotikonnuilleen

Nuorille kaivattiin nykyistä enemmän räätälöityä toimintaa, on löydettävä yksilöllinen tapa auttaa nuorta.
Te-palveluihin kaivattiin myös inhimillistä joustoa. Sitä toivottiin, etteivät alle 25-vuotiaat joutuisi yhtä helposti karenssiin kuin nyt. Lisätietoa nuoret kaipasivat niin kursseista ja koulutustarjonnasta, kuin myös lisää apua ja neuvoja työnhakuun.
Nuorten haastatteluista kävi ilmi, että pienissä kunnissa on niukasti koulutusmahdollisuuksia ja työpaikkoja, mutta monelle nuorelle kynnys lähteä opiskelemaan tai töihin lähikuntiin on yllättävän korkea. “Nuoret jäävät kotikuntaan, mutta eivät löydä mielekästä tekemistä. Tämä näkökulma tuli esiin toistuvasti sekä nuorten että ammattilaisten haastatteluissa.”

Palveluita yhdeltä luukulta

Parannusehdotuksia löytyi iso tukku:
Monialaisia yhteistyökuvioita voidaan kunnissa parantaa organisoimalla palveluita uudelleen ja ohjaamaan niihin resursseja.
Nuori on pidettävä palvelujen keskiössä niin, että apua on helppo saada, eikä hänen tarvitse selittää samoja asioita monella “luukulla”.
–Palveluja on helpompi kohdentaa kun tiedetään, missä nuori “menee”, Ervamaa huomautti.
Monialaisen yhteistyön esteeksi todettiin tietosuojakysymykset. Nuoren tietosuojaa voitaisiin hänen suostumuksellaan madaltaa. Niin tieto eri viranomaisten välillä kulkisi nykyistä paremmin.
Myös valtakunnallista ja alueellista koordinaatiota pitäisi lisätä kokonaisnäkemyksen parantamiseksi. Jokaisessa kunnassa ei tarvitse keksiä “pyörää uudelleen”, vaan hyviksi osoittautuneita käytäntöjä pitäisi monistaa.
Nykyistä paremmin pitäisi saada mukaan myös kolmas sektori, eli yhdistykset, sekä työnantajat.
Työnantajien kiinnostuksen herättämistä nuorten työllistämiseen peräänkuulutti muun muassa paikalla ollut valtuutettu Mauri Poikeljärvi (ps).
–Hyvä ajatus nuorisotakuusta ei muuten toimi, vaan jokainen lenkki on saatava toimimaan.
Elinkeinoelämän kiinnostus nuorten työllistämiseen vaihtelee sekin paikkakunnalta toiselle rajusti.
Ervamaan mukaan Helsingissä on tarjolla enemmän oppisopimuspaikkoja kuin on kysyntää.
–Miten oppisopimuspaikkojen määrää voitaisiin kasvattaa myös muualla?

Syrjäytyneistä puhuminen leimaa

Nuorisotakuun vuotokohdaksi todettiin muun muassa puutteet kuntoutuspalvelujen saatavuudessa. Erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen tarvitaan lisää resursseja.
Erityispsykiatrian palvelut on saatava lähemmäs asiakkaita. Ehkäisevä päihdetyö pitäisi aloittaa jo ala-asteella, sillä yläasteella se on jo liian myöhäistä.
Syrjäytyneistä puhuminen pitäisi lisäksi lopettaa, sillä se leimaa ja luo jopa syrjäytyneen nuoren identiteetin.
Ongelmiin, oli kyse sitten päihteistä tai koulukiusaamisesta, tulisi puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Pajatoiminta ja etsivä nuorisotyö saivat selvityksessä silkkaa kiitosta.
–Kiittävää palautetta tuli joka paikkakunnalla. Työpajatoiminta lievittää sekä sosiaalisia pelkoja että masennusta, Ervamaa kertoi.

Parannettavaa Loviisassa

Loviisan kaupungin nuorisopalveluista kertonut nuorten työpajan palveluvastaava Kirsi Kippola listasi parannuskohteita paikallistasolla:
Nuorten kanssa toimivien viranomaisten ja kuntapäättäjien tietoisuutta nuorisotakuusta on lisättävä. Työ- ja harjoittelupaikkoja pitää luoda entistä enemmän, yhteistyössä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten yhdistysten kanssa.
Aputyöpaikkoja on saatava lisää kaupungin organisaatioon, työhönvalmennusta on lisättävä radikaalisti.
–Kaupunki hyötyisi pitkällä tähtäimellä oman työhönvalmentajan rekrytoinnista.
Myös oppilaitosvierailuja on saatava lisää, niin että nuoret eivät päädy väärälle uralle tai itselle sopimattomaan opiskelupaikkaan yhtä usein kuin nykyisin. (MI)

Pitkäaikaistyöttömistä iso sakkomaksu kaupungille

Loviisan kaupunki joutuu maksamaan pitkäaikaistyöttömistä “sakkorahaa” peräti 700 000 euroa vuodessa, kertoi työpajatoiminnan palveluvastaava Kirsi Kippola.
Kunnat joutuvat maksamaan osan pitkäaikaistyöttömien kustannuksista, mikäli ne eivät onnistu täyttämään lain velvoitetta työllistää pitkäaikaistyöttömiä 500 korvauspäivän jälkeen.
Ensi vuonna sakkolasku saattaa jopa tuplaantua, sillä työttömyyspäivät putoavat 500 päivästä 300 päivään ja myös kunnan maksuosuus kasvaa.
–Asiaa on pakko miettiä, Kippola totesi. (MI)

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI