|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Suomalaisten Trumpille ja ?haravoinnille? naureskelu sai nolon lopun: ?Supervallan johtajan ajatus oikea? (19.11.2018 11:01)
Sitra laskee: Näin Suomi voi vähentää päästöjään 60% ? villi visio yli 800 000 sähköautosta (19.11.2018 10:50)
Valoa synkkyyteen ? Suomella sittenkin maailmanluokan mäkikotka (19.11.2018 10:36)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Sahaniemeen kaavaillaan merellisiä terassitaloja
22.02.2013Loviisan Sahaniemen tulevan käytön hahmottelu on alkanut. Kaupungin tekninen lautakunta käsittelee suunnitteluvaihtoehtoja ensi tiistaina. Suunnittelun pohjaksi esitetään vaihtoehtoa, jossa alueelle rakennettaisiin terassitaloja niemen koillis- ja lounaisrannalle.

Alueen kunnostus rakentamiseen sopivaksi saattaa maksaa jopa 4,6 miljoonaa euroa. Mikäli alue jätetään virkistyskäyttöön, maanvaihdot ja muut työt maksaisivat arviolta puolisen miljoonaa euroa.
Esityksen valmistelija, vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen kertoo kustannusten riippuvan toteutettavasta vaihtoehdosta. Kustannusarviot eri vaihtoehdoista tilattiin Ramboll Finland Oy:ltä. Itse rakentamisvaihtojen kustannuksia ei tässä selvityksessä tutkittu.
Konsulttityön tuloksena syntyi kolme vaihtoehtoa sekä nk. nollavaihtoehto, jossa alue kunnostettaisiin virkistyskäyttöön. Lisäksi mukana on Bonus-vaihtoehto.
Pääperiaatteet ovat vaihtoehdoissa samat, eli rantaviivaa jätetään virkistyskäyttöön, asumisessa tavoitellaan merellisiä ratkaisuja, asumiseen käytettävä maanpinta korotetaan tulvariskin takia ja maisema viherväylineen otetaan suunnittelussa huomioon. Maaperän kunnostaminen on tarkoitus kustantaa rakennettavalla kerrosalalla.
Kolmosvaihtoehdossa, jossa terassitalot rakennettaisiin kahdelle puolelle niemeä, kolme uutta asuinkorttelia sijoitettaisiin entisen saaren paikalle. Rakennukset olisivat 3-4 –kerroksisia terassoituja pienkerrostaloja, jotka nousevat kohti niemen keskiosaa. Terassiratkaisulla mahdollisimman monesta huoneistosta avautuisi merinäköala.
Osa taloista rakennettaisiin pilareille osittain veden päälle. Koillisrannan asunnoille olisi omat venepaikat, lounaisrannan asuntojen venepaikat sijoitettaisiin tarvittaessa niemen kärkeen, jos vedensyvyys ei lahdessa riitä. Lisäksi pohjois- ja eteläpäässä olisi varaus kelluville asunnoille.
Koko niemen kiertäisi kevyenliikenteen polku kevyenä laiturirakenteena. Pihojen ja ajoneuvoväylän taso on +2,8 metriä merenpinnan tasosta. Pysäköintipaikat on suunniteltu maatasoon.
Naukkarisen mukaan konsulttityön tavoitteena oli tutkia, millaisella rakentamismäärällä hinta pysyisi vielä kohtuullisena. Itse rakentamista ei ole vielä tässä vaiheessa selvitetty. Naukkarinen kuitenkin arvioi, että isojen rakennusten perustukset jouduttaisiin paaluttamaan.
Mikäli hanke etenee, Naukkarinen ennustaa kaupungin kilpailuttavan hankkeen. Koska rakentaminen on hidasta eikä Loviisassa ole tällä hetkellä kovaa painetta uudisrakentamiseen, hanke etenee todennäköisesti vaiheittain.
Myös terassitalojen tulevaa neliöhintaa on vielä tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Siihen vaikuttaa muun muassa se, miten laadukkaasti rakentaminen toteutetaan.
Naukkarinen korostaa, että teknisen lautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina menevä päätösehdotus selvityksineen on tarkoitettu päätöksenteon pohjaksi.
–Että tiedetään mistä puhutaan.

Bonus-vaihtoehdossa kolme tornitaloa

Nollavaihtoehdossa Sahaniemi jätettäisiin pääosin virkistyskäyttöön. Koillissivulle olisi mahdollista ankkuroida kelluvia asuntoja, jotka eivät vaadi raskaita maankunnostustoimia. Maaperän kantavuutta parannettaisiin vain pelastus- ja huoltotien sekä laiturirakenteen osalta. Vaihtoehdossa kokonaiskerrosala olisi 3 800 kerrosneliömetriä. Arvio esirakentamisen kokonaishinnasta on lähes 2,9 miljoonaa euroa.
Ykkösvaihtoehdossa terassitaloissa asumiseen yhdistetään omat venepaikat. Asuinkerrosala on noin 20 000 kerrosneliömetriä. Vaihtoehdon esirakentamishinta on 5,5 miljoonaa euroa. Vaihtoehto sisältää myös pursiseuran talon.
Kakkosvaihtoehdossa Sahaniemeen nousisi sekä terassi-, että rivitaloja. Asuinkerrosalaa tässä vaihtoehdossa on eniten, 37 000 kerrosneliömetriä sekä 250 kerrosneliön asukastalo. Vaihtoehdon esirakentamishinta on 9,2 miljoonaa euroa. Kolmosvaihtoehdossa terassitalot nousisivat niemen kahdelle puolelle. Asuinkerrosalaa tässä vaihtoehdossa olisi 30 000 kerrosneliömetriä. Esirakentamisen kokonaishinta olisi enimmillään runsaat 11 000 euroa.
Bonus-vaihtoehtona esitellään lisäksi ajatus 30 000 kerrosneliömetrin sijoittaminen asuintorneihin. Jos kaikki rakennusoikeus sijoitettaisiin asuintorneihin, tuloksena olisi kolme noin 20-kerroksista asuintornia.

Täyttömassoja tarvitaan noin 230 000 tonnia

Konsulttiyritys on arvioinut myös Sahaniemen pilaantuneiden maiden kunnostuksesta sekä tulvatorjunnasta syntyviä kustannuksia. Alueen kunnostamista ja maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu 2003-2005.
Sahaniemi on kymmenen hehtaarin laajuinen, 100-200 leveä niemi, joka on alun perin ollut yhden hehtaarin suuruinen saari. Aluetta on täytetty vuosien kuluessa rimoilla, hiekalla, siltillä, savella, soralla, kivillä, puulla, purulla, rakennusjätteellä ja tiilillä. Lievästi pilaantuneita, poistettavia maita arvioidaan olevan 22 000 tonnia, voimakkaasti pilaantuneita maita noin 4 000 tonnia ja vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia maita 1 000 tonnia. Poistettavia jätetäyttöjä on laajasti, arviolta 20 000 neliötä kahden metrin paksuudelta. Katualueilla jätetäyttöä on lisäksi arviolta 15 000 tonnia.
Koska alueen tasoa merenpinnasta on tulvariskin takia nostettava, kuuden hehtaarin alueella korottamiseen tarvitaan noin 1,5 metrin paksuudelta täyttömaata, eli noin 120 000 – 170 000 tonnia. Kun korvaavia massoja poistettujen maamassojen tilalle tarvitaan noin 83 000 tonnia, kaiken kaikkiaan täyttömassoja tarvitaan noin 230 000 tonnia. Täyttökustannusten hinnaksi arvioidaan 1,4 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan kustannuksia ei ole summassa mukana. Eristerakenteita alueella tarvitaan noin 300 000 euron edestä.

Sahaniemi nyt rakennuskiellossa

Vanhalla saha-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueella on sen sijaan voimassa Bella Loviisa II-asemakaava vuodelta 1990. Siinä alueelle on osoitettu asuinkerrostaloja ja –rivitaloja, liike- ja toimistorakennuksia, sekä lähivirkistys-, puisto- ja venesatama-alueita. 2004 alueelle laadittiin Meri-Bellan asemakaavan muutos, jossa suurin osa kaava-alueesta varattiin omarantaisten erillispientalojen ja rivitalojen korttelialueeksi. Asemakaavasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi 2007 muutoksen. KHO perusteli päätöstä erityisesti sillä, että asuinrakentamissuunnitelmissa ei ole riittävästi huomioitu alueen tulvariskiä. Sahaniemi on siitä lähtien ollut rakennus- ja toimenpidekiellossa. (MI)

Konsulttiselvitys Sahaniemen kehitysmalleista.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia
� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI