|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
St1-miljardöörille tukea: Afrikan metsäkatastrofista voi tulla suuri ilmastoratkaisu ? Suomella nyt sauma isoihin tekoihin (15.11.2018 20:53)
Ulkoministeriö vahvistaa: GPS-häirintä tuli Venäjältä (15.11.2018 19:02)
Sdp heittäisi hallituksen autoveroalen roskiin ? Suomi pikavauhtia sähköautojen aikaan (15.11.2018 18:18)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Loviisaan tyrkyllä jopa yli 90 tuulivoimalaa
28.09.2012Useat eri energiayhtiöt ovat tiedustelleet Loviisan kaupungilta sijoituspaikkoja kymmenille tuulivoimalaitoksille. Kaupunki on jo aloittanut erillisten tuulivoimaosayleiskaavojen laadinnan eri puolilla Loviisaa.

-Monet toimijat ovat lähestyneet Loviisan kaupunkia, ja esittäneet tiettyjä alueita tuulivoimaloidensa sijoituspaikoiksi. Yhteenlaskettu kokonaisvolyymi olisi tässä vaiheessa noin 90 tuulivoimalaitosta laajalle alueelle eri puolille Loviisaa. Prosessi on alkanut, kertoi Loviisan kaupunginjohtaja Olavi Kaleva eilen. Kiinnostuneita yhtiöitä on Fortumin lisäksi ollut muutama.
Loviisan teknisen johtajan Ulf Blombergin mukaan Loviisan kaupunki on palkannut valtion tuella konsultin tekemään tuulivoimayleiskaavaa, jossa tutkitaan alueita, joihin on sopivaa sijoittaa tuulivoimaloita.

Tuulivoimayleiskaava jo tekeillä

-Sen perusteella tuulivoimayhtiöt ottavat yhteyttä maanomistajiin ja ryhtyvät suunnittelemaan tarkemmin tuulivoimaloidensa rakentamista. Selvitystyöt ovat alkaneet, ja seuraavassa vaiheessa otamme yhteyttä Ely-keskukseen ja naapurikuntiin, sillä osa näistä sopivista alueista on osittain naapurikuntien Porvoon, Myrskylän ja Lapinjärven alueilla, kertoi Blomberg.
-Tuulivoimayhtiöiltä on tullut paljon esityksiä paikoista, jonne he voisivat tuulivoimaloita sijoittaa. Konsulttiselvityksen jälkeen nähdään mitkä niistä olisivat mahdollisia, Blomberg sanoi.
-Nyt selvitettävät alueet sijaitsevat lähinnä sisämaassa, koska lähes koko Loviisan saaristo on Natura-aluetta, ja on epävarmaa voidaanko sinne sijoittaa tuulivoimaloita. Jos voidaan, niin myös saaristo otetaan mukaan selvitykseen, Blomberg sanoi.
-Fortumin hanke on toistaiseksi jäissä, ja se on lievä imagotappio Loviisalle, koska olemme halunneet profiloitua tuulivoimalakaupungiksi. Muut toimijat eivät ole signaleeranneet samoin, vaan valmisteluja jatketaan heidän kanssa, sanoi Kaleva eilen.
-Hattomin alueen sopivuudesta on vielä hankala sanoa mitään eikä Fortumkaan halua siitä luopua, vaan odottelemme tarkempia tulkintoja ohjeista. Niiden jälkeen vasta selviää soveltuuko alue tuulivoimaloille, Kaleva kertoi.

Loviisassa useita tuulisia alueita

Vuonna 2009 valmistuneen tuuliatlaksen mukaan Loviisan seudun tuulisimmat alueet ovat odotetusti ulkosaaristossa. Tuulisuus kasvaa tasaisesti mantereelta ulkosaaristoon mentäessä. Sisäsaaristossa tuulisia alueita löytyy Keipsalosta, Hudöstä, Pyhtään Långön saarelta sekä Vahterpään eteläosista, Kampuslandetista ja Gäddbergsöstä.
Loviisassa tuulisuus on kohtalaisen voimakasta myös Hattomissa, jossa on Fortumin tuulivoimalavaraus. Sen sijaan Atomitien pohjoisosan ja Loviisanlahden itärannat tuuliolosuhteet ovat huonommat kuin esimerkiksi Myllyharjulla, jossa tuulta riittää enemmän kuin muilla sisälahtien rannoilta. Loviisan seudulla selvästi yleisin tuulen suunta on lounaasta, kun koillistuuli on kaikkein harvinaisin tuulen suunta.

Myös sisämaassa tuulisia alueita

Tuuliatlaksessa arvioidaan erikokoisten ja erikorkuisten tuulivoimaloiden tuotantoa eri paikoissa. Esimerkiksi 3 megawatin tehoisen ja 50 metriä korkean tuulivoimalan arvioidaan tuottavan Orrengrundin saarella 10.786 megawattituntia vuodessa, kun samanlainen voimala tuottaisi esimerkiksi Loviisan raviradan pellolla vain 3.630 megawattituntia vuodessa. Sen sijaan 200 metriä korkean voimalan erot olisivat pienemmät; Orrengrundissa se tuottaisi 14.079 megawattituntia ja raviradallakin jo 10.496 megawattituntia vuodessa. Myllyharjulla vastaava 50-metrinen ja 3 megawattinen tuulivoimala tuottaisi 6.173 megawattituntia vuodessa eli lähes kaksi kertaa enemmän kuin raviradalla. Sisämaassa Lapinjärvellä eniten tuulee Lapinjärven itärannoilla, jotka ovat selvästi tuulisempia kuin pohjois- ja etelärannat. Myös Ruotsinpyhtään Tammijärven alueella tuulee muita alueita runsaammin. Merellä tuulisuus on voimakasta vielä lähellä meren pintaa, kun taas sisämaassa maatasolla tuulisuus on vähäistä, mutta jo yli 100 metrin korkeudessa tuulisuus kasvaa selvästi. Tuuliatlastyössä on kartoitettu säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Suomen parhaat tuuliolosuhteet löytyvät mallinnusten mukaan Ahvenanmereltä ja Suomenlahdelta sekä Lapin tuntureilta. Myös sisämaassa, etenkin suurien järvien läheisyydessä, on tuulisia alueita, kunhan mennään yli 100 metrin korkeudelle.

ELY-keskus pysäytti Heinlahden tuulivoimalat

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valittanut hallinto-oikeuteen Pyhtään valvontalautakunnan Tuuliwatti Oy:lle myöntämistä tuulivoimalaluvista. Pyhtään kunta yritti kiirehtiä kuuden tuulivoimalan rakentamista Heinlahteen, mutta ELY-keskuksen mukaan väärin perustein. ELY-keskuksen mielestä Pyhtään kunta ei ole lupapäätöksissä menetellyt maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti. Lisäksi kaksi tuulivoimalaa olisi sijoitettu Helsingistä Loviisan kautta Pietariin kaavaillun rantaradan käytävään, josta on varaus piirretty maakuntakaavaan. Pyhtään kunta etsii parhaillaan tuulivoimalakavoituksessa uusia paikkoja tuulivoimaloille.

Fortum keskeytti kolmen tuuli-voimalan koehankkeen Loviisassa

Fortum on keskeyttänyt tuulivoimahankkeensa valmistelut Atomitien varrella Loviisan Hattomissa. Fortum suunnitteli alueelle alun perin yhdeksän voimalan tuulipuistoa, joka supistui kolmeen 3 megawatin tuulivoimalaan. Hankkeen keskeyttämisen syynä ovat ympäristöministeriön heinäkuussa julkaisemat uudet tiukat melurajat. Ohjeissa mainitun yli 35 desibelin meluvyöhykkeen sisäpuolelle jäisi Hattomissa peräti 51 vapaa-ajan asuntoa sekä 5 vakituista asuntoa. Niistä lähimmät sijaitsevat vain noin 600 metrin päässä tuulivoimaloista. Fortumin tarkoituksena on rakentaa Loviisaan tuulivoiman koepuisto, jossa on tarkoitus hankkia kokemuksia uusimmista tuulivoimalatyypeistä. Hankkeeseen on Fortumin mukaan tehty parin vuoden ajan monipuolisia selvityksiä mukaan lukien meluselvitykset. Juuri meluselvitysten tulosten perusteella hanke on päätetty nyt keskeyttää.

”Jäämme odottamaan lisätietoja”

Fortumin yhteiskuntasuhdepäällikkö Peter Tuomisen mukaan yhtiö keskeyttää hankkeen toistaiseksi, mutta ei halua purkaa kaupungin omistaman alueen vuokrasopimusta.
-Fortumissa ollaan tehty useita vuosia töitä ja satsattu rahaa tämän hankkeen edistämiseksi. Kaavoitusprosessi on käynnissä, ja on edennyt hyvin. Heinäkuussa tulleet ympäristöministeriön ohjeet merkitsevät kuitenkin, että tiukat melunormit ylittyvät alueella kaikilla tuulivoimalamalleilla, kertoi Peter Tuominen.
-Hattomin alueella on runsaasti vapaa-ajan asutusta, ja ohjeissa lähdetään siitä, että kesäisin niissä pidetään ikkunoita auki, jolloin melutaso ei saa öisin ylittää 35 desibeliä. Se on erittäin tiukka vaatimus, Tuominen arvioi.
-On päivänselvää, että emme olisi saaneet hyväksyttyä alueelle kaavaa, joka olisi ollut ristiriidassa viranomaisten määräysten ja ohjeiden kanssa. Haluamme pitää aluevarauksen kuitenkin voimassa, ja odottaa tarkempaa ohjeistusta tuulivoimaloiden melun laskennasta ja mittaamisesta, Tuominen kertoi eilen.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Arto Henriksson

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI