|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Eroaalto Britannian hallituksessa ? ?Tämä on vakavaa? (15.11.2018 14:04)
Li Andersson haluaa 4 päivän työviikon tai 6 tunnin työpäivän: Pikaisesti kokeilu Suomeen? (15.11.2018 13:23)
Huuhkajat torstaina Ateenassa ? lohkovoiton menetys olisi historian eeppisin sulaminen (15.11.2018 12:33)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


IVA auttaa päätöksenteossa
28.08.2012Toukokuussa 2011 voimaan astunut terveydenhuoltolaki vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja asettaa kunnille uusia velvoitteita. Loviisan seutu on mukana Ester- eli Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen -hankkeessa, joka toteutuu osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa (Kaste) vuosina 2011 - 2013.

 Hankkeen päämääränä on luoda yhtenäinen malli hyvinvointi- ja terveyserojen seurannasta ja raportoinnista, määritellä keskeisimmät hyvinvointi-indikaattorit ja luoda yhteinen hyvinvointikertomuksen muoto. Tärkeä osa hanketta on ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmä IVA, joka on tarkoitus ottaa käyttöön päätöksenteossa kaikilla kunnan toimialueilla teknisestä toimesta sosiaali- ja terveystoimeen. Viime viikolla kunnan luottamushenkilöillä ja virkamiehillä oli mahdolisuus osallistua IVA-koulutukseen palvelutalo Esplanadissa. Kouluttajana toimi Saimaan ammattikorkeakoulun yliopettaja Anja Liimatainen.

-Varsinainen IVA-guru meillä Suomessa on THL:ssä toimiva Tapani Kauppinen, Liimatainen esitelmöi.
Tilaisuuteen osallistui noin 20 Loviisan kaupungin virka- ja luottamustehtävissä toimivaa henkilöä.

IVA on vaikutusten järjestelmällistä arviointia

IVA-menetelmässä tarkastellaan eroja vaihtoehtoisten ratkaisumallien välillä. Suppeassa ennakkoarvioinnin mallissa ensimmäisessä vaiheessa kuvataan ratkaisun vaihtoehdot, toisessa tunnistetaan niiden vaikutukset ja kolmannessa vertaillaan vaihtoehtoja keskenään. Eri vaihtoehdot voidaan kirjata taulukkoon, jossa myönteiset ja kieleteiset vaikutukset on helppo hahmottaa. Olennaista on, että kukin vaihtoehto eroaa toisistaan selvästi, ja että asiat kuvataan selkeästi ja ymmärrettävästi. Nollavaihtoehto kuvaa vallitsevaa tilannetta, ja sitä käytetään arvioinnissa vertailun pohjana. IVA-menetelmän tarkoituksena on tarjota selkeä ja ymmärrettävä työkalu perinteisen keskustelun rinnalle, sekä varmistaa, että kaikki näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi päätöksen teossa. Menetelmällinen vaihtoehtojen käsittely selkiyttää tavoitteita, helpottaa ristiriitojen käsittelyä ja konkretisoi päätöksen teon prosessia.

Tietoa on osattava käsitellä oikein

Perustellun ja mahdollisimman myönteiseen lopputulokseen johtavan päätöksenteon pohjana on oltava riittävästi tietoa. Lisäksi tätä tietoa on osattava käsitellä: Päätöksentekoon osallistuvien virka- ja luottamusmiesten on kyettävä katsomaan asioita kokonaisuutena ja oikeudenmukaisesti antamatta omien henkilökohtaisten intressiensä tai mielipiteidensä vaikuttaa. IVA on ennakkoarviointimenetelmä, joka tekee päätösten valmisteluprosessista entistä systemaattisempaa ja läpinäkyvämpää sekä ottaa eri tekijät huomioon entistä laaja-alaisemmin. Liimataisen mukaan monet kunnat ovat ottamassa menetelmää käyttöön.
-Suurin osa kunnista on vielä melko “pihalla” , mutta on myös useita kuntia, joissa IVA:a käytetään jo hyvällä menestyksellä, Liimatainen sanoi.
Ohjeistuksen mukaan ennakkoarvioinnin tarpeesta päättää valmistelija. Käytännössä menetelmällinen arviointi on tarpeen tai siitä on hyötyä kaikessa kunnan päätöksen teossa, jolla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten elämään. Se parantaa edellytyksiä päästä yhteisymmärrykseen vaikeista kysymyksistä ja ristiriitaisista tavoitteista. Sen avulla voidaan myös ennakoida ja ehkäistä tai lieventää päätösten haitallisisa vaikutuksia.
- Monilla päätöksillä on väistämättä myös kielteisiä vaikutuksia, mutta joskus niitäkin voidaan lieventää, jos tilanne on huomioitu jo valmisteluvaiheessa.
Liimataisen mukaan yksi IVA-menetelmän tyytyväinen käyttäjä on Salon kaupunki. Salon mallin mukaan ennakkoarviointia ei tarvita yksilöä koskevissa asioissa, oikaisuvaatimuksissa, viranhaltijoiden nimityksissä tai tiedoksi merkittävissä asioissa. Sen sijaan se on ehdottoman tärkeää, jos päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, eri ihmisryhmille, kaupungin eri alueille tai väestöryhmien välisiin terveyseroihin.
Ennakkoarvioinnin merkitys korostuu myös silloin, kun kyseessä on merkittävä muutos palveluissa, tai päätös on toiminnallisesti, taloudellisesti tai yritystoiminnan kannalta merkittävä. Liimataisen koulutustilaisuudessa jakamassa Stakesin ennakkoarviointiin liittyvässä tarkistuslistassa luetellaan kymmeniä erilaisia ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia väestön määrästä ja rakenteesta asukkaiden luontosuhteeseen. Listan perusteella on helppo uskoa, että moni asia jäisi huomioon ottamatta ilman IVA-menetelmää.

Susanna Heiska

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Toimitus

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI