|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
ST1-miljardööri Mika Anttonen lyttää EU:n ilmastotoimet ? ?Naiivi ja vastuuton kuvitelma? (14.11.2018 11:01)
Suomen uusissa talousluvuissa piilee huoli ? Ekonomisti: ?Kertoo heikosta tuottavuuskehityksestä? (14.11.2018 10:21)
Jussi Halla-aho: "GCM on vaarallinen asiakirja ? Tarvitsemme työkaluja massamaahanmuuton rajoittamiseen? (14.11.2018 09:48)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


”Lähtökohta on, että sopimukset on pidettävä”
28.02.2012Loviisan kaupungin kesämökkitonttien vuokralaisia kokoontui eilisiltana Marilyniin pohtimaan omaa oikeudellista asemaansa nyt, kun kaupunki on myymässä tontteja. Alustajana oli varatuomari Erkki Rossi, joka on hoitanut samankaltaisia asioita aiemmin.

Rossi totesi, että viranomaistoiminnassa tarkoituksena on avoimuus ja hyvä hallintatapa ja että lähtökohtana tulee olla avoin tiedonsaanti kaupunginhallinnon päätöksistä. Tämä antaa mahdollisuuden valvoa myös yksilön etuja ja oikeuksia.
- Mitä enemmän on tietoa ja mitä avoimempaa toiminta on, sitä helpommin tilanteista päästään eteenpäin ja jää vähemmän tilaa huhuille ja olettamuksille.
Hän selvitti yleisölle mikä on maanvuokrasopimukseen perustuva oikeus.
- Lähtökohtana on se, että sopimukset on pidettävä. Vain molempien sopimuksen osapuolien tahdonilmauksella sitä voidaan vapaaehtoisesti muuttaa, mutta ei yksipuolisesti ilman erityistä perustetta, Rossi sanoi.
Hän lisäsi, että vuokran korottamisen perusteet on kirjattu vuokrasopimuksiin, joita tulee noudattaa.
- Maanomistuksen arvon muutokset ovat omistajan riskillä, eikä niillä ole välitöntä vaikutusta vuokrasopimukseen, Rossi huomautti.
Hän selvitti myös kaavoitusmuutosten vaikutuksia.
- Jos vuokrasopimusta tehtäessä on vahvistetussa kaavassa ollut pysyvän asumisen vara-alue, on se pitänyt kertoa maanvuokrasopimusta tehtäessä. Mikäli kaavoitusmuutos on tehty myöhemmin, on vuokralaisille tullut varata tilaisuus lausua näkemyksensä kaavamuutosehdotuksesta.
Rossi kertoi, että jos vuokra-alueen käyttömahdollisuus asianosaisesta riippumattomasta syystä olennaisesti vähenee tai lisääntyy, voidaan vuokranmaksu saattaa tarkistettavaksi.
- Vuokria voidaan tarkistaa puoleen tai toiseen sopimuksissa mainittujen perusteiden lisäksi ainoastaan vuokra-alueen käyttömahdollisuuksien muutokseen vaikuttavilla seikoilla.

Ei lunastusehtoa

Onko vuokralaisella sitten oikeutta ostaa vuokraamansa maa? Lunastusehtoa ei vuokrasopimuksiin sisälly, mutta tontteja on jo kuitenkin myyty vuokralaisille.
- Vuokra-alueiden myynnissä vuokralaisille on kaupungin toimenpiteiden oltava hallintolain mukaan puolueettomia. Koska toisena sopimuspuolena on Loviisan kaupunki, sen päätöksenteossa pitää noudattaa hallintolakia, kuntalakia ja julkisuuslakia maanvuokralain, sopimusten ja maanrakennuslain lisäksi, Rossi muistutti.
Hän totesi, että puolueettomuus ja yhdenvertaisuus edellyttää, että kaikille halukkaille vuokra-alueiden ostajille tarjotaan mahdollisuus samoilla perusteilla ostaa vuokra-alue kuin jo tehdyissä kaupoissa, ellei ole ilmennyt erityistä syytä perusteiden muuttamiselle.
Tonttien käypä arvo on selvitettävä luotettavasti ja puolueettomasti, totesi Rossi viitaten korkeimman hallinto-oikeuden tekemiin päätöksiin.
- Käypään arvoon vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi kiinteistön käyttömahdollisuudet maankäytön suunnittelussa, kiinteistöön liittyvät tuotto-, käyttö- ja varallisuusarvot kuten puusto ja rakennusoikeus, jolloin on otettava huomioon erityisesti pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vaikutus.

Puolueettomuus ja tasapuolisuus

Rossi listasi hallintolain kohtia, joissa käsitellään asian käsittelyä kaupunginhallinnossa, jos asiat eivät ole edenneet niin kuin kuntalainen katsoo oikeaksi.
- Viranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa päämäärään nähden sekä hallinnossa asioivia on kohdeltava tasapuolisesti. Asianosaisella on oikeus saada arvio asian käsittelyn etenemisestä ja päätöksen antamisajankohdasta, hän kertoi.
Lisäksi kuntalain perusteella voi tehdä aluehallintovirastoon kantelun ja tutkituttaa, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan.
Rossi nosti esiin Maakannan syksyllä 2009 tekemän selvityksen, jossa todetaan että tehdyt tarkastelut ovat hintatasojen määrityksiä, eivätkä kiinteistökohtaisista arviointeja. Tulosten perusteella saadaan pohja myöhemmin laadittaville tonttikohtaisille arvioille, joiden perusteella kaupunki voi käydä maanomistajien kanssa maakauppaneuvotteluja, todetaan Maakannan selvityksessä.
- Jos katsotte, että omassa asiassa on yksityiskohdissa epäselvyyttä, ottaa yhteyttä kaupungin virkamiehiin joilla velvollisuus tietoa antaa.
Puhetta johti yhdistyksen viimeksi valittu puheenjohtaja Torleif Bergström. Hän kiinnitti huomion Rossin esityksessä mainitsemaan vuokramaan ostoon samoilla ehdoilla kuin on jo myyty.
- Ennakkotapauksia on, joissa ehdot muuttuneet, hän sanoi. Rossi pohti, että markkinahinnat ovat voineet muuttua tai on tapahtunut jokin yhteiskunnallinen seikka niiden vuosien aikana jotka kaupoista ovat kuluneet, mutta kriteerien on silti oltava samat.
- Ongelma oli se, että lupaukset on tehty suullisesti. Luvattiin, että voidaan ostaa tontit raakamaan hintaan ja näin tehtiinkin parin tontin osalta. Tonteilla, joille mökkiläiset olivat itse rakentaneet tien, käypä hinta kasvoi, meidän mielestämme silloin maksettaisiin kahteen kertaan, Bergström sanoi.
Rossi neuvoi ottamaan asian esille yksityiskohtaisissa neuvotteluissa, kunhan päätösprosessi etenee kauppoihin. Hän totesi, että kun tontteja on tällainen määrä, on niissä eroja ja muun muassa rakentaminen vaikuttaa arvoon. Lisäksi hinnassa on otettava huomioon esimerkiksi se, että kun myydään, kaupungilta jää saamatta vuokratuloja mahdollisesti hyvin pitkältäkin ajalta.
Hän piti tärkeänä, että koska hinta-arvio on voinut tuplaantua kun tehtiin toinen arvio, selvitetään onko arvioitu samoja seikkoja.
- Onko johdonmukaisesti noudatettu oikeutettua odotusta samanarvoisista kriteereistä? Millaiset perusteet on eri ratkaisuissa kirjattu, neuvoi Rossi ottamaan selville.
Mökkiläisten mielestä asian vaatima avoimuus ei ole toteutunut. Ensin myytiin muutama tontti, sitten myyntiin laitettiin 60 ja seuraavaksi 70 tonttia eivätkä vielä tässäkään vaiheessa useimmat vuokralaiset tienneet mitään.
- Avoimuus on ollut alusta asti kompastuskivi, samoin kaavoitusmuutos. Mökkiläisille ei olla varattu tilaisuutta lausua mitään, esimerkiksi luimme lehdestä että yksi alue on varattu ympärivuotisen asumisen käyttöön. Kaiken kaikkiaan asian käsittely eri instansseissa ei ole mielestäni ollut hallintolain mukaista eikä avoimuutta täyttävä. On ollut hyshyssiä ja kun ei tiedetä, niin syntyy kaiken maailman juttuja kaupungilla. Avoimuus on puuttunut kokonaan, kuvaili Bergström.
Yleisöstä haluttiin tietää, mitä tapahtuu kun nykyiset vuokrasopimukset päättyvät, voiko halutessaan jatkaa vuokralaisena. Rossi muisteli sopimuksissa olevan, että halukkuus jatkaa tulee ilmaista vuotta ennen määräajan umpeutumista. Mahdollisille hinnankorotuksille sopimuksen umpeutuessa tulee hänen mukaansa olla aidot perusteet, esimerkiksi käyttötarkoituksen olennainen muutos, pelkkä sopimuksen umpeutuminen ei korotuksiin riittäisi.

Voiko töistä pyytää arvoa?

Tontit ovat kooltaan noin 2 000 neliötä, kalleimpien hinta-arvio on 90 000 tuhatta euroa ja halvimpien noin 20 000 euroa. Kalleimmissa vuokralaiset ovat tehneet paljon töitä. Yleisöstä muistutettiin, että vuokrasopimuksessa todetaan, ettei tontilla saa ilman lupaa tehdä isoja töitä ja sopimuksessa lisäksi olevan maininnan siitä, että jos isoja töitä kuitenkin tehdään, niistä ei voida jälkikäteen pyytää lisää arvoa.
Rossi summasi, että lähes jokaisella mökkiläisellä on erilainen tilanne oman tonttinsa suhteen. Hän neuvoi tarkistamaan oman tonttinsa arvion ja tuomaan esiin oman näkemyksensä.
- Kiteytetään oman tontin tilanne, ja tarkastellaan kriittisesti arviointiperusteita. Kun tulee valtuuston päätös johon voi peilata omaa tilannettaan, on olemassa valituskanavat.
Illassa liikuttiin yleisellä tasolla. Jos on tonttikohtaisia kysymyksiä, ne ja muutkin kysymykset voi laittaa sähköpostilla Torleif Bergströmille, joka lupasi vastata kaikkiin viesteihin.

Kirjelmä valtuustoon

Mökkiläiset valitsivat yhdistykselle eri alueiden edustajista koostuvan hallituksen, joka Erkki Rossin avustuksella lähettää valtuustolle kirjelmän jossa tuodaan esille mökkiläisten näkemys asian palauttamisesta lähtöruutuun. Julkisuudessa olleiden tonttihintojen määritykseen ei mökkiläisten mielestä riitä tehty yleisselvitys.
- Asian käsittely on alun alkaen mennyt pieleen, siksi on tärkeää palauttaa asia ja katsoa, että kaupunki ryhtyy hoitamaan asioita avoimesti, kiteytti Bergström mökkiläisten toiveen.
Hallitukseen lähtivät Kent Nordström, Helge Nystedt, Kalle Holmberg, Torleif Bergström, Bengt Bomberg, Elof Lindholm ja Guy Malmberg.

Auli Henriksson

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Toimitus

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI