|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Harakka: ?Mihin ministerin ylimielinen tuomio perustuu?? ? Lukuja jopa Orpon omalta ministeriöltä (14.11.2018 20:03)
?Vakavin kriisi, jossa olen ollut mukana? ? Blokkirajat murtuvat Ruotsissa (14.11.2018 19:17)
Zyskowicz kuumotti vihreitä: ?Miksi te esitätte työttömyyden lisäämistä?? ? Viileä kuitti Haavistolta (14.11.2018 18:29)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Nyt käydään käsiksi taajamien metsiin
16.12.2011Monet tuntuvat olevan hämmentyneitä metsien hoitoon ja käyttöön liittyvien kysymysten edessä. Toiset eivät haluaisi metsiin koskettavan lainkaan, ja toisessa ääripäässä niistä halutaan saada kaikki mahdollinen taloudellinen hyöty. Tavallisen kansalaisen korviin eri vaihtoehdot saattavat kuulostaa yhtä vakuuttavilta ja perustelluilta, ja asia koskettaa vasta kun omasta olohuoneesta avautuva maisema muuttuu. Tiistaina esiteltiin Tesjoella Loviisan kaupungin taajametsien hoitoa koskeva hanke, jossa pyritään toteuttamaan osallistavaa taajamametsäsuunnittelua. Esittelytilaisuudessa oli muutaman lehdistön ja hankkeen esittelijän lisäksi kahden hengen yleisö.

Suunnitelmat nähtävinä verkossa

Esitelty suunnitelma kattaa kaikki Loviisan uusissa kaupunginosissa olevat kaupungin omistamat taajamametsät ja niihin verrattavat alueet samaan tapaan kuin keskustan vuonna 2006 hyväksytty vastaava suunnitelma. Suunnittelun käytännön töistä vastaa tälläkin kertaa pohjoiskarjalainen CareliaForest Oy ja niitä esitteli yleisölle yrityksen toimitusjohtaja Raimo Asikainen. Nyt esitellyt suunnitelmat ovat nähtävissä myös Loviisan kaupungin verkkosivujen kautta avautuvan linkin takana CareliaForestin verkkosivuilla, ja niihin saa antaa palautetta 28.12. asti.
-Nyt voi ottaa kantaa esimerkiksi siihen, jätetäänkö hakkuujätteet metsäpohjaan vai korjataanko ne pois. Jos tulee sellaisia ehdotuksia, joita ei voi luontevasti sisällyttää suunnitelmaan, tehdään esitys kaupungille, joka ratkaisee, kumpaa esitystä noudatetaan. Näin asukkailla on nyt todella mahdollisuus vaikuttaa, Asikainen sanoo.
Verkkosivuilta löytyvät esitykset on yritetty tehdä sellaisiksi, että niistä on helppo löytää asuinaluettaan koskeva tieto.
-Lisäämme vielä perjantai-iltana linkin, jonka takaa löytyy selkeämmät kartat alueista.
Toinen yleisössä istunut henkilö, Jyrki Ikonen, piti palautteen antamiseeen varattua aikaa liian lyhyenä materiaalin laajuuteen nähden. Hän myös kritisoi sitä, että aivan kaikkea tietoa ei ole kerrottu verkkosivuilla.
-Tulostettuna materiaalia on satoja sivuja, siihen ei ehdi tutustua kunnolla näin lyhyessä ajassa. Ihmettelen myös, miksi yksityiskohtaisemmat tiedot on poistettu, Ikonen sanoi.
Savolaisen mukaan taustalla oli halu selkeyttää sivustoa.
-Tällä tiedolla on merkitystä vain työn toteuttajille, eivätkä asukkaat ymmärrä sitä, Asikainen puolusteli.

Avohakkuista ei pidetä

Suunnitelmat koskevat suhteellisen pientä, yhteensä 220 hehtaarin kokoista taajamametsäaluetta. Nämä metsät on luokiteltu erilaisiin hoitoluokkiin. Lähes puolet koko alasta on lähimetsiä, ja puolet ulkoilu-ja virkistysmetsiä. Kolmanneksi suurin osa ovat ns. yleiskaava-alueella sijaitsevat valmennusmetsät, joiden alueelle on suunnitteilla rakentamista. Loput ovat erilaisia suoja, kuten pöly-, näkö-, ja melusuojametsiä sekä suojelualueita. Kullekin luokalle on määritelty omat hoitotavoitteet ja –menetelmät. Esimerkiksi lähimetsillä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä lähinnä olevia metsiä, ja niissä harvennusjätettä ei koskaan jätetä metsäpohjaan.
Päätavoite on kaikkien metsien kohdalla luoda asukkaille turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä edistää metsien ja puiden hyvinvointia. Pahasti rämettyneiden metsäalueiden kohdalla se tarkoittaa usein myös erikokoisia avohakkuita ja uuden puuston istuttamista. Avohakkuut herättävät helposti voimakasta kritiikkiä, joka esittelijöiden mukaan saa usein turhankin suuren huomion.
-Kyllä meille tulee kuitenkin enimmäkseen sellaista palautetta, että koska tulette raivaamaan tuon pusikon, ja toivotaan pikemminkin lisää harvennustoimenpiteitä, sanoo Markus Lindroos teknisestä keskuksesta.
Kritiikin taustalla on Asikaisen mukaan usein myös käsitys, että puita kaadetaan luontoarvoista piittaamatta taloudellisen hyödyn saamiseksi.
-Tässä ei missään tapauksessa ole kysymys taloudellisista tavoitteista, eikä metsiä kohdella talousmetsien tavoin. Meidän tavoitteenamme on metsä, joka ihmisten silmään näyttää viihtyisältä ja luonnonmukaiselta, ja joka parhaimmillaan uudistuu ilman avohakkuita, Asikainen sanoo.
Pelkona on usein myös luonnon häiriintyminen.
-Toki selvitämme, onko alueella suojeltavia tai uhanalaisia kasveja tai eläimiä, tai esimerkiksi suojeltavaa historiallista arvoa. Pyrimme myös aina jättämään pieniä luonnontilaisia alueita harvennusalueiden keskelle.
Asikaisen mukaan lähimetsät pusikoituvat rumiksi ja vaikeakulkuisiksi ilman hoitotoimia.
-Asuinalueiden lähellä tavoitteena ei voi olla aarnimetsä. Ja kyllä esimerkiksi lintulaji löytää uuden reviirin, jos sen vanhalta reviiriltä kaadetaan puut.
Jyrki Ikonen ei ollut samaa mieltä asiasta.
-Kyllä lintuja kuolee, jos niiden puut kaadetaan, eivät ne läheskään aina voi siirtyä uudelle reviirille, Ikonen kritisoi. Asikaisen mukaan metsien hoito vaikuttaa jopa terveydenhuollon menoihin.
-Metsien viihtyisyys vaikuttaa myös mielialaan, ja sitä kautta terveydenhuoltomenoihin. Näin ovat tutkijat sanoneet. Viihtyisyyden lisäksi turvallisuus on tärkeä tekijä metsien hoidossa.
-Kaupunki joutuu korvausvastuuseen, jos sen omistamassa metsässä joku loukkaantuu esimerkiksi lahon puun kaaduttua, Asikainen muistuttaa.
Metsien hoidosta ei käytännössä aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia, mikäli laskelmat pitävät paikkansa.
-Sen verran tuloja saadaan harvennushakkuista, että se kattaa työstä aiheutuvat kustannukset. Tavoitteena on tältä osin nollatulos.
Harvennus- ja hoitohakkuissa puista kaadetaan korkeintaan 30 prosenttia. Ainoa tämänhetkisiin suunnitelmiin sisältyvä avohakkuualue on Koskenkylässä.
-Alue on tällä hetkellä aivan rapakunnossa, joten ei hakkuusta asukkaille mitään negatiivista seuraa, Asikainen lupaa.
Suunnitelmat esiteltiin yleisölle myös torstaina Agricolahallissa Koskenkylässä. Tarkat esitykset sekä ohjeet palautteen ja toiveiden esittämiseen löytyvät Loviisan verkkosivuilta.
-Valittevasti ihmiset heräävät yleensä vasta, kun kaivinkone on paikalla, Asikainen sanoo kaksipäiselle yleisölleen.

Isnäsissä merkkejä sodanaikaisesta vartioalueesta

Raimo Asikaisen mukaan ennen metsien hoitotoimia alueen kasvi- ja eläinlajit selvitetään tarkasti. Esimerkiksi Liljendalissa on jonkin verran suojeltavaksi luokiteltua metsää.
-Taajamissa trendi on, että koko metsää ei aseteta suojeluun, mutta jos alueelta on löytynyt harvinainen laji, metsää hoidetaan tämän lajin elinoloja häiritsemättä.
Projektin aikana on mahdollisesti tehty myös uusia löytöjä, joilla saattaa olla historiallista suojeluarvoa.
-Löysimme Isnäsistä alueen, jossa on saattanut olla juoksuhautoja ja löysimme sieltä myös romua, joka saattaa olla peräisin sodanaikaisista ajoneuvoista ja muista esineistä. Näyttäisi siltä, että paikalla on ollut vartioalue. Loviisan ympäristönsuojelu lupasi viedä asiaa eteenpäin museovirastolle, jotta asia varmistetaan ja päätetään jatkotoimista, Asikainen kertoo.
Ympäristönsuojelusihteeri Maud Östmanin mukaan asiaa ei vielä ole selvitetty.
- Ryhdyn selvittämään asiaa pikapuoliin, Östman sanoo.

Susanna Heiska

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Toimitus

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI