|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Jopa satojen tuhansien suomalaisten allekirjoitukset roskiin? ? Näin kansalaisaloitteita muutetaan (14.11.2018 08:51)
?Valtasuhteet järisevät? ? Minna Helle selittää lakkoaallon taustoja HS:ssa (14.11.2018 07:52)
Merkittävä läpimurto brexitissä ? brittihallitus käsittelee luonnosta (14.11.2018 07:34)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


199 nuorta saanut toimeentulotukea kuluvan vuoden aikana Loviisassa
21.12.2010Eduskunta päätti kuun alkupuolella, että koulutuksesta kieltäytyvältä alle 25-vuotiaalta nuorelta voidaan leikata toimeentulotukea 20 prosenttia. Lainmuutoksen tavoitteena on patistaa nuoria kouluttautumaan.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Loviisan sosiaalitoimistossa ei tilastoida erikseen niitä nuoria, jotka ovat kieltäytyneet koulutuksesta tai jättäneet opintonsa kesken. Toimeentulotukea on tänä vuonna saanut 199 18-25 –vuotiasta nuorta.
Nuorten parissa työskentelevät eivät innostu eduskunnan päättämästä patistuskeinosta.
–En ole yleensäkään kovin innostunut sanktioilla tehtävistä kannustimista, uskon että se ei tepsi nuoriin kovinkaan hyvin, loviisalaisen nuorten työpajan Pikku Pietarin Pihan yksilövalmentaja Marjaana Meriluoto sanoo.
Hän arvioi, että toimeentulotuen perusosasta vietävä 20 prosenttia aiheuttaa vain siirtymisen luukulta toiselle.
–Mikäli nuoren elämäntilanne on huono eli hänellä ei ole asuntoa, nuori on joutunut ehkä pikavippimaailman kierteisiin ja terveys on heikko esimerkiksi hoitamattoman masennuksen takia, niin eipä siinä ole voimia ajatella opiskelua. Velkojen takaisinmaksua ei myöskään helpota tukien vähentäminen.
–Toki on paljon nuoria, joille löytyy kotoa kannustusta ja heillä on muutenkin vankka tukiverkosto. Silloin sanktiot saattavat vaikuttaa kannustavasti, Meriluoto arvioi.

Tänä vuonna 199 nuorta saanut tt-tukea

–Meillä on ollut 18-25 -vuotiaita toimeentulotukea saavia nuoria ajalla 01.01.-30.11.2010 yhteensä 199 asiakasta, joista 170 asuu Loviisassa, 27 Lapinjärvellä ja kaksi muissa kunnissa, kertoo Loviisan kaupungin sosiaalityöstä vastaava Jaana Iivonen.
18-25 –vuotiaiden osuus on 11,35 prosenttia kaikista toimeentulotuen saajista. Opintonsa keskeyttäneitä tai koulutuksesta kieltäytyneitä 18 - 25 -vuotiaita ei ole Iivosen mukaan tähän saakka erikseen tilastoitu.
–Aikuissosiaalityöntekijöiden arvion mukaan heitä on noin 25-30 henkilöä. Osalla opintojen keskeyttäminen saattaa johtua oppimisvaikeuksista, joita ei ole aiemmin peruskoulussa diagnostisoitu. Iivonen kertoo, että sosiaalityöntekijä/sosionomi laatii yhdessä opintonsa keskeyttäneen tai koulutuksesta kieltäytyneen nuoren kanssa asiakassuunnitelman, jossa sovitaan mihin toimenpiteisiin nuori ryhtyy tilanteensa korjaamiseksi. Keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa ammatinvalinnan ohjaus ja mahdollisesti uusien opintojen aloittaminen, nuorten työpajatoiminta ja oppisopimuskoulutus.
–Nuorilta edellytetään lisäksi aina ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi, vaikka mahdollisuutta työttömyysturvaetuuksiin ei usein ole.
Vuoden 2010 tilannetta edellisvuoteen ei ole mahdollisuutta verrata kuntaliitoksen vuoksi.

Velvoite hakea koulutukseen ollut jo nyt

Lokakuun lopussa Loviisan työ- ja elinkeinotoimiston alueella Loviisassa ja Lapinjärvellä työttömänä oli 58 alle 25-vuotiasta nuorta.
Alle 25-vuotiaista työttömistä nuorista puolella on jo ammatillinen koulutus.
Työ- ja elinkeinotoimiston Loviisan yksikön päällikkö Nanny Buddas huomauttaa, että nuoria on jo jonkin aikaa koskenut velvollisuus hakea koulutukseen. Se on ollut edellytyksenä työmarkkinatuen saamiselle.
–Eli pitää olla ”toimenpiteessä”.
Buddas lisää, että nuorten työpajassa Pikku Pietarin Pihassa toimii kaksi ”etsivää”, jotka pyrkivät löytämään niin koulutuksen kuin työelämänkin ulkopuolelle pudonneita nuoria.

Köyhyys periytyy

–Toimeentulotukea hakevat lähinnä kouluttamattomat, työttömät nuoret, joiden vanhemmat kuuluvat vähävaraisten kasvavaan joukkoon, kertoo Loviisan kaupungin sosiaalityöntekijä Kaj Nygård ja muistelee, että vähävaraisten osuus väestöstä on jo noin 13 prosenttia.
Toimeentulotukeen turvautuvat sellaiset alle 25-vuotiaat kouluttamattomat nuoret, jotka eivät ole oikeutettuja työmarkkinatukeen eivätkä he enää saa tarvittavaa ylläpitoavustusta vanhemmiltaan.
Nuorten parissa työskentelevä Meriluoto on kuitenkin vakuuttunut siitä, että toimeentulotuen leikkaamista harkitaan tarkoin ja annettuja suosituksia noudatetaan.
–Uskon vakaasti meidän sosiaalityöntekijöihin ja työvoimaviranomaisiin Loviisassa, että he toimivat annettujen suositusten mukaisesti:
Toimeentulotuen perusosan alentaminen on aina harkittava yksilön elämäntilanteen mukaan. Perusosaa voidaan alentaa vain silloin, jos alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa. Perusosan alentamisen yhteydessä nuoren kanssa on aina tehtävä suunnitelma oman elämänhallinnan parantamiseksi. Suunnitelma tehdään yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa työvoimaviranomaisen kanssa ja se on tarkastettava määräajoin.

Toimeentulotuen varassa ollaan yhä pidempään

Toimeentulotukea saavien määrä kääntyi viime vuonna nousuun, kertoo Stakesin uusin tilasto. Toimeentulotukea saavien määrä väheni koko 2000-luvun alun ajan.
Vuonna 2009 toimeentulotukea myönnettiin yhteensä 238 755 kotitaloudelle ja 377 688 henkilölle. Koko väestöstä toimeentulotukea sai 7,1 prosenttia. Lisäystä edellisvuoteen oli noin 11 prosenttia.
Stakesin mukaan taantuma 2008-2009 iski erityisesti nuoriin 18-29 –vuotiaisiin aikuisiin. Heidän osuutensa toimeentulotukea saavista edellisvuoteen verrattuna 20 prosenttia ja uusien asiakkaiden osalta yli 40 prosenttia.
Toimeentulotuen bruttomenot ovat lisääntyneet vuodesta 2005 lähtien. Viime vuonna toimeentulotuen menot olivat 615 miljoonaa euroa, missä on lisäystä edellisvuodelta 17 prosenttia. Vuodesta 2005 lähtien toimeentulotuen menot ovat lisääntyneet reaalisesti 30 prosenttia. Stakesin mukaan kehitys heijastaa sitä, että toimeentulotuesta on muodostunut saajilleen yhä pitkäaikaisempi tukimuoto.

Toimeentulotuki 1.1.2011 lukien

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan, ja se lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.
Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa.
Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Toimeentulotuesta annetun lain 9 a §:n mukaan toimeentulotuen perusosien määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2011 on vahvistettu 1508. Tammikuun 2011 alusta toimeentulotuen perusosien määrät nousevat indeksikorotuksen verran.
Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kansaneläkeindeksi lasketaan vuosittain heinä-, elo- ja syyskuun keskimääräisen hintatason perusteella.
Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja perusosien euromääriä. Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosan määrä on 419,11 euroa 1.1.2011 lähtien.
Eduskunta muutti toimeentulotuesta annetun lain 10 §:ää niin, että täysi-ikäiselle, ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin alentaa silloin, kun hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän tällä perusteella ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2011.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Marita Itävuori

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI