|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Ulkoministeriö vahvistaa: GPS-häirintä tuli Venäjältä (15.11.2018 19:02)
Sdp heittäisi hallituksen autoveroalen roskiin ? Suomi pikavauhtia sähköautojen aikaan (15.11.2018 18:18)
Taas uusi pohjakosketus Suomen syntyvyydessä? ? Tutkija: Nyt käsillä on aito murros, nuorilla rankka kuva ?prismaperheistä? (15.11.2018 18:03)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Uusi koulu rakennetaan Myllyharjun koulun kupeeseen?
27.04.2010Loviisan uuden suomenkielisen koulun sijoituspaikaksi on tulossa Myllyharjun koulun viereinen tontti, jossa parakit ovat nyt. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee sijoituspaikkaa keskiviikkona.

Toisena vaihtoehtona on selvitelty Generalshagenin viereistä tonttia. Sijoituspaikkojen vaihtoehtoja on selvitellyt ulkopuolinen konsultti. Selvityksessä on pohdittu mm. toimintaa, saavutettavuutta, kustannuksia, riskejä, etuja ja varjopuolia. Käytännössä Generalshagen-vaihtoehto pudonnee kuitenkin pois aikataulullisista syistä. Tontin rakennusoikeus ei nykyisellään riitä, vaan tarvitaan kaavamuutos, mitä prosessia ei kireällä elvytysraha-aikataululla saada tehtyä. Loviisan vt. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen arvioi kaavamuutoksen vievän minimissään puoli vuotta. Prosessia ei voida hänen mukaansa erityisistä syistäkään juuri nopeuttaa, vaan kuulemiset ja käsittelyt on tehtävä normaalikaavan mukaisesti.
Loviisan suomenkielinen koulukeskushanke pääsi Uudenmaan Ely-keskuksen elvytysrahan varalistalle, mutta tuen saanti edellyttää tiukkaa aikataulua. Listalle pääsy tarkoittaa noin 34,5 prosentin valtionavun saamista, jos rakennustyöt saadaan alulle vielä tämän vuoden aikana. Valtionavun suuruus olisi noin 2,7 miljoonaa euroa, jos hankekustannus on kahdeksan miljoonaa euroa. Elvytysrahaa ei voi saada takautuvasti.

Generalshagenin tontti vaatisi paaluperustuksen

Sekä Myllyharjun että Generalshagenin vaihtoehdoissa uudisrakennukseen tulee 2-sarjainen yhtenäinen peruskoulu, 7 erityisryhmää 1-9 luokille sekä molempia kieliryhmiä palveleva EHA2-opetus eli ns. harjaantumiskoulu sekä kaksi esiopetusryhmää. Tehdyssä selvityksessä todetaan, että vaihtoehto A, eli suomenkielisen koulukeskuksen yhteyteen rakentaminen muodostaa Myllyharjun koulusta yhtenäisen peruskoulun. Vaihtoehto B, eli Generalshagen taas kehittäisi alakoulun, jossa on molemmat kieliryhmät. Generalshagen-vaihtoehdossa kummallekin kieliryhmälle rakennettaisiin omat tilat ja pihat. Iltakäyttäjiä olisivat musiikkiopisto sekä kuntalaiset liikuntatiloissa. Myllyharjun yhteyteen rakennettuna iltakäyttäjä olisi lisäksi Valkon kansalaisopisto.

Generalshagenissa pallokenttä sekä osa uudisrakennuksen erityis- ja aineluokista voisi olla koulujen yhteiskäytössä. Myllyharju-vaihtoehdossa rakennettaisiin koulun pihaan pallokenttä sekä kehitetään piha- ja viherrakentamista. Rakentamisen kannalta katsottuna nykyisellä tontilla riittää rakennusoikeutta ja kantavan perusmaan ansiosta maanvarainen rakentaminen mahdollistuisi. Generalshagenin tontin maa on heikosti kantavaa ja kosteaa ja vaatii paaluperustamisen. Tontti sijaitsee lisäksi Loviisanjoen tulva-alueella.

Liikuntapaikat lähellä Generalshagenia

Myllyharju-vaihtoehdon kokonaiskustannus olisi noin 11,4 miljoonaa euroa ja Generalshagenin noin 12,8 miljoonaa euroa. Generalshagen-vaihtoehdossa plussaa olisi muiden liikuntapaikkojen läheisyys. Plussana olisi myös rauhallinen ympäristö, jossa on luontoarvoja. Myös synergiaetuja saataisiin aineopetustilojen, EHA2-tilojen, sensomotorisen keskuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan suhteen. Eduiksi on listattu myös yhteiskäytön tuomat paremmat tilat Generalshagenille sekä molempia kieliryhmiä palvelevan kouluyksikön aikaansaamisen.

Myllyharjun yhteydessä synergiaetuja saataisiin yhteisen oppilashuollon, yhteiskäyttöisten opetustilojen sekä opetushenkilöstön yhteiskäytöstä. Lisäksi ratkaisu tukisi yläkoulun opettajien opetusvelvollisuuden täyttymistä, mahdollistaisi yhtenäiset hallinnon ja kanslian tilat sekä tilojen yhteiskäyttöä. Koulukeskukselle rakennettaisiin esimerkiksi yhteinen keittiö, jolloin nykyisiäkin tiloja vapautuisi uuteen käyttöön. Varjopuolia Myllyharju-vaihtoehdossa ovat runsas ajoneuvoliikenne sekä liikuntapaikkojen etäisyys.
Generalshagen-vaihtoehdossa varjopuoliksi on listattu suomenkielisen koulukeskuksen runsaat pikkuhankkeet, vähäiset synergiaedut sekä se, ettei opettajien yhteiskäyttö ole mahdollista eikä tilakustannuksissa juuri saada säästöjä.

Neuvotteluja parakeista

Sivistyslautakunnan keskiviikon kokouksen esityslistan liitteenä on suomenkielisen koulukeskuksen alustava aikataulu. Sen mukaan sijoituspaikka päätetään toukokuussa, urakoitsijan valintaan päästäisiin syyskuussa ja rakennuslupa saataisiin marraskuussa. Rakentaminen aloitettaisiin joulukuussa 2010. Valmis koulu olisi tämän aikataulun mukaan elokuussa 2012. Kaupunginvaltuusto on tehnyt jo päätöksen parakkien vuokraamisesta heinäkuuhun 2013 saakka.

- Jos tämän aikataulun mukaan mennään, parakit voisi poistaa aiemmin kuin heinäkuussa 2013. Parhaillaan käydään neuvotteluja siitä, mitä sopimuksellisesti tarkoittaa, jos halutaan vuokra-aikaa lyhentää tai pidentää. Vähintään kahdeksi vuodeksi tarvitaan, mutta loppupää on auki, toteaa tilapäällikkö Antti Kinnunen.

Koulun sijoituspaikkaselvitys:

Arkkitehti Jussi Palva:
"Hyvä koulu vahvistaa Loviisan idylliä"

Loviisa on idylli ja kaupungista voidaan tehdä nykyistäkin viehättävämpi, jos tänne rakennetaan hyvä koulu.
–Idylliä on vain vahvistettava. Hyvällä koululla vaikutetaan lasten maailmankuvaan.
Arkkitehti Jussi Palva on tutustunut Loviisaan suomenkielisen alakoulun rakennushankkeen tiimoilta. Viime keskiviikkona hänen ajatuksiaan kuultiin kaupunginvaltuuston kokouksen päätyttyä sen jälkeen, kun kaupunginjohtaja oli kertonut kouluhankkeen aikataulusta ja toteuttamisvaihtoehdoista.

Palvan mielestä paras tulos saavutetaan, kun kaikki langat pysyvät koulun tilaajan ja sen käyttäjien käsissä loppuun saakka. Jos urakoitsija pääsee liikaa vaikuttamaan tulokseen, lopputuloksesta ei tule hyvä, Palva uskoo.
–Ulkopuolinen arkkitehti ei kuitenkaan voi sanoa, mikä on paras tapa, Palva huomauttaa, mutta neuvoo tutkimaan tarkasti vaihtoehdot, joilla hanke voidaan toteuttaa.
–Koulusuunnittelu on tehtävä aina huolellisesti. Toivon, että koulu saadaan toteutettua aikataulussa ja siitä tulee hyvä. Hankintamenettelyjen eroja ei ole syytä kärjistää.

Palva korostaa koulun merkitystä lasten hyvinvoinnin tärkeänä osana. Hyvään ja toimivaan kouluun saadaan hyvä henkilökunta ja varsinkin syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille koulu, jossa on hyvä olla, merkitsee usein ainoaa kunnollista kiinnekohtaa elämässä. Sillä voi olla kauaskantoiset seuraukset lapsen ja nuoren loppuelämän kannalta.
Uudelle suomenkieliselle alakoululle on tällä haavaa tarjolla kaksi sijoituspaikkaa: nykyisen Länsiharjun koulun tontilla ja Generalshagens skolan naapurissa. Palvan mielestä kahdesta vaihtoehdosta parempi on koulun nykyinen paikka.
Hän näkee mahdollisuuksia myös Almin talon säilyttämiseksi. Hiljalleen rapistunut, mutta suojeltu rakennus sopisi Palvan mielestä kansalaisopiston käyttöön. Rakennuksen ympäristö muuttuu, kun sen naapurista puretaan alakoulu. Tällä hetkellä talo on puristuksissa kahden koulurakennuksen välissä.

Palva on palkittu arkkitehti, jonka toimisto Verstas Arkkitehdit Oy on erikoistunut muun muassa koulujen ja oppilaitosten suunnitteluun sekä yhdyskuntasuunnitteluun ja hoitoalan rakennuksiin. Toimiston henkilöstömäärä on 11. Jussi Palva on yksi toimiston neljästä osakkaasta.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Auli Silmäri

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI