|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Kärpät jatkaa mestareiden liigassa puolivälieriin (20.11.2018 23:07)
Kuolemanristi ilmestyi nyt Netflixin kurssikäyrään ? Pelätty ilmiö leviää (20.11.2018 19:31)
Kansanedustajat: Lasten harrastaminen maksaa liikaa ? ?Kustannukset nousseet rajusti 10?15 vuodessa? (20.11.2018 18:47)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Laivasillan asemakaavassa yhdistetään kaksi vaihtoehtoa
27.05.2008Tekninen lautakunta päätyi tiistaisessa kokouksessaan yhdistämään Laivasillan alueen asemakaavan kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Suurin ero kahdessa ehdotuksessa oli tulvavallin sijainti, joka päätettiin sijoittaa tien viereen. Asemakaava-alue päätettiin ulottaa lähteelle saakka, ei katkaista venevalkamaan tai jatkaa lähelle Tullisiltaa.Aittoja ei sallita Laivasillan kujan toiselle puolelle, ainoastaan pienelle kioskityyppiselle rakennukselle tanssilavan takana annetaan mahdollisuus. Kaivattua katettua tanssilavaa ei nykyinen kaava mahdollista. Jos sille ei haeta poikkeuslupaa, ei katosta tänä kesänä paikalla vielä nähdä.

- Nyt katettua tanssilavaa ei voi rakentaa ilman poikkeuslupaa, se olisi nykyisen kaavan vastaista. Lava mahdollistuu uuden kaavan myötä, selventää kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari.

Ns. Hukan talo ravintolarakennuksen ja leikkipuiston takana säilyy toistaiseksi, vaikka sen paikka on kaavassa merkitty rakennusalaksi, jolle saa sijoittaa venesataman veneiden rakentamiseen, säilytykseen ja huoltoon sekä yhdistys- ja kerhokäyttöön tarkoitettuja tiloja sekä käsityö- ja myymäläverstastiloja. Kiinteistö on vastikään vaihtanut omistajaa. Sekä myyjä että ostaja ovat yksityishenkilöitä. Talon ulkorakennuksen paikalle on kaavassa merkitty parkkipaikka.

- Talo voisi mahdollisesti säilyä jonkin aikaa, mutta tulevaisuudessa siihen voisi tulla jokin miljööseen paremmin sopivampi puurakennus, arvioi Mäntysaari.

Laivasillan alueen asemakaavaehdotus tulee nähtäville kesäkuun alusta 30 päivän ajaksi. Vaadittavien viranomaislausuntojen saaminen voi venyä elokuulle. Jos tulleissa muistutuksissa on radikaalia muutostarvetta, tulee ehdotus uudelleen nähtäville. Jos selvitään teknisin korjauksin, voidaan kaava hyväksyä jo tulevana syksynä.

Harmaakallion rakentaminen käyntiin ensi vuonna?

Harmaakallion uuden asutusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty. Kaavoitusta jatketaan saadun palautteen pohjalta. Palautetta on saatu niin osallisilta kuin viranomaisiltakin.

- Osalliset vierastivat kerrostaloja. Aluetta haluttiin kehittää nimenomaan omakotialueena. Koska alue on suuri, toivottiin selkeää porrastusta kaavoituksen etenemiselle. Myös virkistysreitistöstä tuli palautetta, kertoo Mäntysaari.

Hän arvioi, että tontteja pääsisi varaamaan ensi keväänä.

1980-luvun puolivälissä kaavoitettuja tontteja on vapaana esimerkiksi Valkossa ja Määrlahdessa. Alueiden ongelmana on, että ne ovat toteutuneet osittain pitkän ajan kuluessa. Silloiset rakennustapaohjeet eivät kohtaa nykyisten talopakettityyppien eivätkä rakentajien toiveidenkaan kanssa.

- Rakennustapaohjeet ovat kuitenkin myös lupaus alueen asukkaille yhtenäisen ilmeen säilymisestä, huomauttaa Mäntysaari.

Tielinjauksessa harmit yhteen paikkaan

Pisimmällä Loviisassa vireillä olevista kaavoista on Ruotsinpyhtään kanssa tehty yhteinen osayleiskaava LOTES. Kaavaa on esitelty jo kummankin kunnan valtuustoille ja käsittely jatkuu kaavatoimikunnassa piakkoin. Jos toimikunta kaavan hyväksyy, lähtee se ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

LOTESissa yksi tärkeä tekijä oli tuleva moottoritie.

Valtatie seitsemän jatkamisen ensimmäisissä vaihtoehdoissa oli tie tulossa aivan Loviisan kaupunkiasutuksen viereen jolloin se olisi jakanut asutusta niin Loviisassa kuin Tesjoellakin hankalasti tien molemmille puolille. Tielinjat saatiin muutettua niin, että uusi tie tulee noin kilometrin nykyisen tien pohjoispuolelle. Myös Helsinki-Pietari –radan linjaus kulkee nyt kokonaisuudessaan moottoritien pohjoispuolella.

Teknisen keskuksen päällikkö Yrjö Meltaus toteaa, että ”harmit” saatiin sijoitettua yhteen paikkaan, kun Atomitien liittymän läheisyyteen on merkitty teollisuusaluetta.

Moottoritien ylitse tulee ns. ekokäytävä, josta voivat kulkea eläimet ja ihmiset kävellen tai vaikka suksilla, mutta eivät autot.

Yleiskaavoituksessa vireillä on myös Loviisan rantaosayleiskaava, joka ohjaa mm. Loviisanlahden itärannan ja saariston lomarantarakentamista, Hästholmenin ydinvoiman tuotantoaleen asemakaavoitusta ja osoittaa jatkossa virkistyskäytössä kehitettävät alueet.

- Loviisan rannat on jo rakennettu noin kolme kertaa tiheämmin, kuin ilman kaavaa olisi mahdollista, sanoo Meltaus.

- On haaste löytää riittävästi virkistysaluetta, kun rannat ovat niin tiiviisti rakennettuja, lisää Mäntysaari.

Uusia tontteja kaava-alueelle on tulossa jonkin verran. Tonttien koot ja määrät määritellään myöhemmässä asemakaavavaiheessa. Uutta asustusta mahdollistetaan Lekarnbergin toiselle puolelle, josta nyt kulkee tie puhtaan maan kaatopaikalle sekä Lavansaarentien eteläpuolelle.

Hästholmeniin uusi asemakaava

Asemakaavoja on vireillä useita. Hästholmenin asemakaava on tulossa luonnoksena nähtäville. Uutta asemakaavassa on pieni venevalkama ja kasvisuojavyöhyke parakkialueelle, kaksi uutta siltaa sekä satama. Uuden sataman kautta kulkisi niin käytetty polttoaine kuin laitoksen purkamisen aiheuttama meriliikenne. Uuden laitoksen enimmäiskorkeus on edelleen 80 metriä.

- Uutta on myös, että tieyhteyksien parantamiseen varaudutaan. Mantereelle tulisi turvaportti, joka jakaisi toisen sillan kautta työmaaliikenteen ja nykyinen laitos aidattaisiin omakseen. Voimajohdoille on varattu leveämpi kaista, samoin läheiselle Natura-alueelle on varattu lisää suoja-aluetta. Rantaosayleiskaavassa puolestaan on vaihtoehtoja jäähdytysveden otto- ja purkupaikoiksi, kertoo Mäntysaari.

Asemakaava tulee olla valtuuston hyväksymä siinä vaiheessa, kun Fortum hakee lupaa uudelle voimalalle.

- Vanha kaava ei olisi riittänyt luvan hakuun, toteaa Meltaus.

Asemakaavoja on vireillä myös Antinkylässä, Tullisillalla, Määrlahdessa, Harmaakalliolla, linja-autoaseman-terveyskeskuksen korttelissa, Valkon kolmiossa ja muualla Valkossa, mm. satamassa, Meri-Bellassa, Myllyharjulla ja Eteläharjulla, Patunan alueella, troolisatamassa, Vårdössä, Loviisanlahdella, Määrlahden rannassa, Saaristotien varressa, Itäisellä Tullikadulla ja Rantatiellä.

Viime vuonna sai lainvoiman viisi asemakaavaa. Rakennus- ja toimenpidekiellossa on tällä hetkellä useita alueita: Saaristotie ja Määrlahden ranta sekä kaksi korttelia Määrlahdessa, terveyskeskuksen ja linja-autoaseman alue, Tullisillan ja Plagenin alue, Harmaakallio, Myllyharjun ja Eteläharjun viheralueet ja hautausmaat, Vårdön niemi ja Svedjeholmenin alue, Vårdön Pitkäniemen alue, Valkosta joitakin kortteleita sekä Sahaniemen alue.

Katsaus joka kotiin

Kaikkiin loviisalaiskoteihin on jaettu kaupungin kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen tekeminen on vuosittain nykysäädösten mukaan pakollista, mutta koteihin jakaminen ei. Loviisassa tietoa haluttiin jakaa useiden vireillä olevien kaavojen vuoksi. Yrjö Meltaus toteaa Loviisassa kertyneen valtavan määrän työtä, kun kaupungissa ei ollut esimerkiksi maankäytön suunnitelmaa ennen kuin se tuli tehdä. Työ aloitettiin vuonna 2004.

- Ensin oli tehtävä päivitys ja pohjakartat ja katsottava, mikä on kaavoitustarve. Isoja hankkeita tiedettiin olevan tulossa 2010 jälkeen, kuten maakuntakaava ja Fortumin ydinvoimalarakentaminen sekä tuulivoimalarakentaminen ja valtatie 7 jatkaminen.

Loviisa on yksi parhaiten säilyneistä puutalokaupungeista, mikä tuo oman lisänsä kaavoitusmahdollisuuksiin. Asemakaavalla tai lailla suojeltuja kohteita on yli 300. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueita on viisi. Maakunnallisesti merkittäviin alueisiin kuuluu muun muassa jälleenrakennusaikakauden alueista Valkon Pitkäniityntien alue.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Auli Silmäri

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI