|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Kärpät vei kärkiottelun ? HIFK teki kyseenalaisen ennätyksen (17.11.2018 20:42)
Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista ? Tunnin juna ?yksi fiksuimmista? ilmastoteoista (17.11.2018 12:50)
Juha Sipilältä uusi linjaus suomalaisesta ruoasta: Hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä (17.11.2018 12:11)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Fortum arvioi ydinkaukolämpöoptiota, mutta ei yhteisvaikutuksia Fennovoiman voimalan kanssa

04.04.2008Lämpimien jäähdytysvesien vaikutukset Hästholmenin lähialueen merivesien laatuun ovat Fortumin Loviisan kolmannen reaktoriyksikön suurin yksittäinen ympäristöhaitta. Fortum jätti eilen työvoima- ja elinkeinoministeriölle arvionsa 1.000 – 1.800 megawatin sähkötehoisen Loviisa 3-reaktorin vaikutuksista. YVA-selostuksessa arvioidaan laajasti uuden reaktorin kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia Loviisassa ja muualla.


-Ympäristövaikutusten arviointi osoittaa, että Hästholmenin saarelle voidaan rakentaa kolmas yksikkö. Loviisa 3-yksikön rakentamisesta tai käytöstä ei arvioitu aiheutuvan mitään niin merkittäviä ympäristövaikutuksia, ettei niitä voisi hyväksyä tai lieventää hyväksyttävälle tasolle, todetaan Fortumin YVA-selostuksessa.

Jäähdytysvesille 13 purkuvaihtoehtoa

Fortumin YVA:ssa todetaan, että lämpimien jäähdytysvesien vaikutukset liittyvät vesikasvillisuuden ja planktonin lisääntymiseen ja pidentyneeseen kasvukauteen sekä talvikalastuksen vaikeutumiseen ja virkistyskäyttöön talvikaudella. Vaikutukset veden laatuun, vesikasvillisuuteen, kalastoon ja kalatalouteen eivät eri vaihtoehdoissa poikkea merkittävästi toisistaan. Nykytilanteeseen verrattuna vaikutusalueen laajuus kasvaa hieman. Kokonaisuutena kuitenkin vaikutukset Suomenlahdelle ovat Fortumin mukaan merkityksettömiä.

Fortum arvioi uuden yksikön lämpimille jäähdytysvesille 13 purkualuetta ja 8 ottopaikkaa, joista yhdet sijaitsevat Hästholmenin länsi- ja itärannoilla ja loput ulompana merellä. Myös korkean jäähdytystornin rakentamista arvioidaan, mutta se todetaan Suomen oloissa huonoksi ratkaisuksi.

Fortumin 214-sivuisessa YVA-selostuksessa ja 20-sivuisessa yhteenvedossa käsitellään ydinvoimalan ja uraanin koko elinkaari kaivoksesta ydinjätteen loppusijoitukseen. Myös jälleenkäsittelyn mahdollisuutta sivutaan. Ydinvoimaonnettomuuksia koskevassa osassa todetaan, että etelä-rannikon yleisimmässä säätilanteessa radioaktiiviset päästöt kulkeutuisivat koilliseen Kotkan pohjoispuolelle.

Fennovoima selvittää 4 reaktorin yhteisvaikutukset

Fortumin YVA:n laajuudesta huolimatta, YVA:ssa ei kuitenkaan ole käsitelty Loviisa kolmosen ja 5 kilometrin päähän naapurisaarelle Kampuslandetiin Fennovoiman kaavaileman uuden ydinvoimalan yhteisvaikutuksia. Fortumin YVA:ssa tosin viitataan Fennovoiman tammikuussa 2008 jättämään YVA-ohjelmaan ja todetaan, että tarkempien toteutussuunnitelmien ja toteutuspäätösten puuttuessa Fennovoiman hankkeen yhteisvaikutuksia Loviisa 3:n kanssa ei arvioida. Työvoima- ja elinkeinoministeriö ei myöskään ole vaatinut Fortumilta Fennovoiman hankkeen yhteisvaikutusten arviointia. Sen sijaan Fennovoiman YVA-ohjelmassa todetaan, että yhteisvaikutukset on määrä arvioida myös Loviisa 3:n kanssa.

-Kävimme viranomaisten kanssa keskustelun asiasta, ja totesimme, ettei meillä ole vielä Fennovoiman hankkeesta sellaisia faktoja, joiden perusteella yhteisvaikutuksia olisi voitu arvioida. Siinä vaiheessa, jos lopullisia päätöksiä tehdään, ja jos silloin tämä toinen hanke on siinä vaiheessa, että tiedot ovat käytettävissä, otetaan ne tietenkin huomioon. Myös, kun Fennovoima ottaa omassa YVA:ssaan huomioon Loviisa 1, 2 sekä 3 yksikön ja yhteisvaikutukset, niin silloin meillä on kokonaiskuva tiedossa, kertoi johtaja Arvo Vuorenmaa Fortumista.

Fortum sivuaa YVA:ssaan ensimmäistä kertaa myös mahdollisuutta siirtää Loviisan ydinreaktoreiden tuottamaa lämpöä pääkaupunkiseudun lämmittämiseen. YVA:ssa viitataan myös 1980-luvulla tehtyihin selvityksiin kaukolämpötunnelin louhimisesta Loviisasta Helsinkiin ja jopa kaukolämmön laivakuljetuksiin. Selvityksen perusteella näyttää siltä, että Fortum on ottanut mahdollisuuden ydinkaukolämmöstä tosissaan, vaikka ajatukselle ei olla Helsingin Energian suunnassa toistaiseksi lämmetty. Fortum liputtaa erityisesti ydinkaukolämmön ympäristöystävällisyyden puolesta, mutta myöntää sen olevan teknisesti ja taloudellisesti vaativa hanke.

Ydinkaukolämpö vähentäisi ympäristöhaittoja

-Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen rakentaminen olisi Fortumin ilmastostrategian mukainen vaihtoehto. Tämä vaihtoehto edellyttää kuitenkin erillisiä kattavia teknisiä ja taloudellisia selvityksiä sekä yhteistyökumppania tai –kumppaneita, jotka sitoutuvat hankkeeseen, YVA-selostuksessa todetaan.

YVA-selostuksessa todetaan, että pääkaupunkiseudun kaukolämpötarve on nykyisin noin 11 terawattituntia, mikä vastaa 1.260 megawatin keskimääräistä kaukolämpötehoa. Jos Loviisan 3:n reaktori olisi lämpöteholtaan 4.600 megawattia ja hyötysuhde 60 prosenttia, laskisi sen sähköteho 1.800 megawatista kaukolämpövälioton takia 1.560 megawattiin ja samalla saataisiin 1.200 megawattia kaukolämpötehoa.

-Yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotannon merkittävin hyöty olisi hiilidioksidipäästöjen väheneminen, mikäli tuotanto korvaisi fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä, Fortumin YVA:ssa todetaan. Fortumin ydinkaukolämpölinjaus on perin varovainen, mutta silti niin myönteiseltä vaikuttava, että ydinkaukolämmön mahdollisuuteen palataan vielä lähiaikoina. Hukkalämmän hyödyntäminen lisäisi merkittävästi Fortumin Loviisa 3:n hyväksyttävyyttä sekä paikallisesti että kansallisella tasolla.

”Myönteinen talous, työllisyys- ja ilmastovaikutus”

Fortumin YVA-arvionti toteaa, että uusi Loviisa 3 vaikuttaisi myönteisesti Itä-Uudenmaan ja Etelä-Kymenlaakson työllisyyden parantumiseen sekä kuntien talouteen ja elinkeinoelämään.

Osana arviointimenettelyä tehtiin kysely, jossa selvitettiin Loviisan seudun asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä hankkeesta sekä sen vaikutuksista. Loma-asukkaista 58 prosenttia ja vakituisista asukkaista 53 prosenttia kannatti hanketta. Vastaavasti loma-asukkaista 25 prosenttia ja vakituisista asukkaista 26 prosenttia vastusti hanketta.

”Rakentaminen mahdollista aloittaa jo 2012”

TEM asettaa YVA-selostuksen julkisesti nähtäville lausuntojen antamista ja mielipiteiden esittämistä varten. Nähtävillä oloajan päätyttyä ministeriö antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta. Fortum ei ole vielä tehnyt päätöstä periaatepäätöshakemuksen jättämisestä, mutta sitä pidetään varsin todennäköisenä. Mikäli Fortum päättää jatkaa hankkeen toteuttamista, tulee se jättämään periaatepäätöshakemuksen. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan voimaan jättämää myönteistä periaatepäätöstä. Myönteisen periaatepäätöksen edellytyksenä on Loviisan kaupungin ja Säteilyturvakeskuksen puoltava kannanotto hankkeeseen. Mikäli periaatepäätöshakemus hyväksytään ja se jää voimaan eduskunnassa sekä ympäristöasioiden lisäksi tekniset, taloudelliset ja turvallisuusedellytyksen täyttyvät, voidaan rakentaminen aloittaa vuonna 2012 ja Loviisa 3 ottaa käyttöön vuonna 2018.


Linkki: Lue Fortumin YVA-selostus kokonaisuudessaan.


Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Arto Henriksson

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI