|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista ? Tunnin juna ?yksi fiksuimmista? ilmastoteoista (17.11.2018 12:50)
Juha Sipilältä uusi linjaus suomalaisesta ruoasta: Hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä (17.11.2018 12:11)
Pekka Haavisto varoittaa ?lasten luokkayhteiskunnasta? (17.11.2018 11:35)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Fortum käynnisti Loviisan kolmosreaktorin valmistelut
30.03.2007Fortum ja Teollisuuden Voima käynnistävät lisäydinvoiman rakentamiseen tähtäävät valmistelut omilla ydinvoimalapaikkakunnillaan. Fortum ilmoitti keskiviikkona käynnistävänsä huhtikuussa Loviisa 3:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Loviisassa. Samaan aikaan myös TVO ilmoitti käynnistävänsä oman erillisen YVA-selvityksen Olkiluodossa samantien.Loviisan Sanomat arvioi maaliskuussa (2.3. sekä 27.3.), että Fortum olisi mahdollisesti perustamassa erillistä oma konsortiota rakentamaan lisäydinvoimaa Loviisaan. Arvioon ei keskiviikkona saatu vahvistusta. Molemmat yhtiöt korostivat erillisissä tiedotteissaan, että investointipäätöksiä yhtiöissä ei toistaiseksi ole tehty.

Ydinenergialain mukaan YVA-selvitys tarvitaan ennen kuin valtioneuvostolle voidaan jättää periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Suomeen.

-YVA-menettelyllä Fortum nostaa valmiutta rakentaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö Loviisaan. Yhtiö ei kuitenkaan ole tehnyt päätöksiä YVA:n jälkeisistä toimenpiteistä, kertoi johtaja Tapio Kuula Fortumista. Eduskunnan mahdollisen myönteisen periaatepäätöksen jälkeen yhtiöt päättävät kummalla paikkakunnalla hanke toteutetaan.

YVA alkaa jo huhtikuussa

YVA:n ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kuvaus laitoshankkeesta vaihtoehtoineen. Lisäksi laaditaan raportti kuinka laitoshankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, ympäristöön, luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen aiotaan selvittää.

YVA:n aikana Loviisan ja sen ympäristön asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä selvitystyöstä ja sen toteutuksesta. Toisessa vaiheessa on mahdollisuus ottaa kantaa arvioinnin aikana tunnistettuihin ympäristövaikutuksiin. Huhtikuussa 2007 käynnistyvän selvityksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2008. Nopeimman aikataulun mukaan kuudennen reaktorin rakennustyö voisivat alkaa 2010-luvun alussa, jolloin uusi reaktori olisi käytössä vuosina 2017-2018.

- TVO varautuu osaltaan siihen, että lisäydinvoima on käytettävissä perusvoiman tuottamiseen. Uuden laitosyksikön sähkön tuotanto voisi alkaa aikaisintaan ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla, TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola vahvisti.

-Ydinvoimalaitoksen lupaprosessi on pitkä. Nyt laadittava YVA-selvitys mahdollistaa osaltaan periaatepäätöshakemuksen jättämisen aikanaan valtioneuvostolle. Varsinaista investointipäätöstä uuden laitosyksikön rakentamisesta ei yhtiössä ole tehty, Simola korosti.

Eduskunta lisäydinvoiman kannalla

-Sähkön kulutus Suomessa jatkaa kasvuaan ja uutta perusvoimakapasiteettia tulisi olla käytettävissä viimeistään ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Varautuminen on sopusoinnussa eduskunnan viime vuonna hyväksymän energia- ja ilmastostrategian kanssa, Simola totesi.

Helsingin Sanomien keräämien tietojen mukaan uuden eduskunnan selvä enemmistö on kuudennen ydinvoimalan rakentamisen kannalla. TVO:n yhteiskuntasuhdejohtajan Anneli Nikulan mukaan voimayhtiöt haluavat viestittää meneillään olevien hallitusneuvottelujen osapuolille, että yhtiöillä on haluja rakentaa lisää ydinvoimaa Suomeen.

Loviisan kaupunginvaltuusto on aiemmin ottanut kantaa ydinvoiman lisärakentamisen puolesta. Asia tulee uudelleen valtuuston päätettäväksi periaatepäätöshakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Kaleva: Tämän eteen on tehty työtä

Loviisan kaupunginjohtaja Olavi Kaleva otti iloisena vastaan Fortumin ilmoituksen uuden ydinvoimalayksikön selvitystyön aloittamisesta.

- Juna on nyt lähtenyt liikkeelle. Lähdemme nyt yhteistyössä selvittelemään asioita. Signaalina tämä on hyvä ja kertoo siitä, että prosessia viedään vakavasti eteenpäin. Hanke on merkityksellinen niin Loviisan, seutukunnan kuin koko valtakunnankin kannalta, luonnehtii Kaleva.

Hän toteaa, että toteutuessaan ydinvoiman lisärakentamisella olisi Loviisalle suuri taloudellinen merkitys kaikkine kerrannaisvaikutuksineen. Fortum tuo kaupungin kanssaan verotuloista nyt noin kolmanneksen, kun mukaan lasketaan Fortumin maksama yhteisövero ja kiinteistövero sekä laitoksella työskentelevien ihmisten kunnallisverot.

- Tämä on spekulatiivista, mutta jos uudessa laitoksessa työskentelisi 200-250 henkeä, joista noin 60 prosenttia asuisi Loviisassa, uuden laitoksen verotuotto kaupungille olisi puolet lisää siitä mitä nyt, eli noin 45-50 prosenttia kaikista Loviisan verotuloista, laskeskelee Kaleva.

Hän toteaa taustalla tehdyn koko ajan työtä uuden laitoksen mahdollistamiseksi Loviisaan jos lisärakentamispäätös tehdään.

- Tämä tarkoittaa maankäytöllisiä asioita, kaavoja, tieinfrastruktuuria ja yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Loviisa ei ole jälkijunassa

Sitä, millä Loviisa päihittäisi Eurajoen, jos tällainen valinta tulisi jälleen eteen, ei Kaleva lähde erittelemään.

- Loviisa ei ole asiassa millään tavalla jälkijunassa. En usko, että Eurajoella on voitu tehdä asiassa sen enempää. Asiahan on vielä hyvin avoin. Nyt on olemassa vain signaali YVAsta. Auki on, ketkä hakemuksen uudesta laitoksesta jättävät ja mitä paikkakuntaa tai paikkakuntia hakemus koskee. Prosessi on kuitenkin käynnistynyt ja kaupunki jatkaa edelleen selvityksiä siitä, että perusasiat ovat kunnossa mahdollista uutta laitosta rakennettaessa.

Kaleva ei näe ristiriitoja loviisalaisten ydinvoiman vastustajien kanssa.

- Jokainen voi ajatella mitä haluaa. Vastustusta on aina, niin Loviisassa kuin Eurajoella. On hankala kuvitella tilannetta, jossa kaikki olisivat samaa mieltä. Loviisassa valtuusto suhtautuu kuitenkin myönteisesti, asialle näytettiin vihreää valoa jo vuosi sitten ja viranomaiset tekevät sen perusteella työtään, toteaa Kaleva.

Rosenberg: YVA-prosessista pitkä

Loviisan aktiivisiin ydinvoiman vastustajiin kuuluva Thomas Rosenberg pitää Fortumin ja TVO:n tekemien YVA-selvitysten aloittamisen ajankohtaa omituisena. Hän arvelee, että kyseessä on ainakin jonkinlainen vinkki vihreiden suuntaan, kun uutinen julkaistaan heti vaalien jälkeen ja ennen kuin hallitus on koottu.

- Toisaalta vihreät ovat olleet niin hallituskipeitä, että voivat olla valmiita myymään ydinvoimakantansa, arvioi Rosenberg.

Hän toteaa lisärakentamisen ajankohtaistuneen yhtäkkiä. - Koettiin ilmeisesti, että ilmasto on nyt sekä psykologisesti että poliittisesti otollinen. Tuntuu, että pelataan varman päälle, kun nyt on mahdollisuus saada asia läpi, vaikka ei olla saatu edes viidettä laitosta rakennettua.

Rosenberg miettii, onko energialle näin suurta kysyntää muutaman vuoden kuluttua.

- Puunjalostusteollisuus on siirtymässä muualle ja voi olla että muutaman vuoden kuluttua kysyntä on eri tasolla. Ilmasto-ongelmiin ydinvoima ei ole patenttilääke, se vain lykkää kestävään kehitykseen siirtymistä.

Loviisalle hän katsoo YVA-selvityksen olevan surullisen asian ja kaupungissa tapahtuneen positiivista kehitystä ilman ydinvoimaa.

- Loviisaan on muutettu tasaisesti, kaupankäynti on ollut kasvussa, taloja rakennettu ja suunniteltu, samoin kylpylähanketta on suunniteltu ydinvoiman lisärakentamisesta huolimatta. Kaupungin ilmasto ja asenteet ovat olleet paremmat, kun on todettu ettei lisärakentamista tule ja on satsattava muuhun.

Hän toteaa nyt jouduttavan ikävään ja energiaa vievään keskusteluun ydinvoimasta.

- YVA-selvityksestä tulee pitkä ja piinallinen keskustelu. Lisärakentaminen olisi askel taaksepäin ja kaupunkia leimaavaa. Koko ydinvoima on pienessä kaupungissa käenpoikanen, joka tappaa vanhempansa. Ydinvoima on ohimenevä vaihe ja Loviisa on ylimenovaiheen kourissa pitkälle eteenpäin.

Lisärakentamisen työllistävä vaikutus olisi Rosenbergin mukaan pientä. - Netto olisi Loviisalle negatiivinen. Nykyinenkään ydinvoimala ei ole pitkään aikaan työllistänyt. Jos rakennetaan lisää, työvoima tuodaan ulkoa ja se olisi vain hetkellinen amfetamiiniruiske Loviisalle, joka olisi yhtä kohtalokas kuin huumeidenkäyttäjälle. Hetken lohtu. Ydinvoimalahanke ei hänen mielestään toteutuessaan haittaisi Hästholmenille suunniteltua tuulivoimahanketta.

- Tuuli- ja ydinvoima eivät sulje toisiaan pois, päinvastoin ne voivat tukea toisiaan. Jos satsataan ydinvoimaan, niin varmasti rakennetaan tuulivoimaakin. Huomio muulta kuitenkin herpaantuu, kun kaikki voimat laitetaan ydinvoiman lobbaukseen.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Arto Henriksson

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI