|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Ässien uusi valmentaja avasi voitolla ? HIFK:n käyrä ollut laskeva (14.11.2018 22:07)
Jokerit voitti ? Hjalliksen myynti-ilmoitus varasti illan shown (14.11.2018 21:56)
Harakka: ?Mihin ministerin ylimielinen tuomio perustuu?? ? Lukuja jopa Orpon omalta ministeriöltä (14.11.2018 20:03)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Lapinjärven ja Liljendalin  liikenneturva paranee

10.01.2007Lapinjärvelle ja Liljendaliin on valmistunut kuntien historian ensimmäinen liikenneturvallisuussuunnitelma. Myös Myrskylän kattavan suunnitelman ovat laatineet kunnat yhdessä Uudenmaan tiepiirin kanssa. Suunnitelman ehdotukset ovat työkalu, jolla on tarkoitus parantaa lähivuosina kuntien liikenneturvallisuutta.


Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytila ja kartoitettu ongelmia kyselyn ja onnettomuusanalyysin avulla.

Vuosina 2000-2004 kolmen kunnan alueella tapahtui poliisin tilaston mukaan 271 liikenneonnettomuutta, joista viisi johti kuoleman ja 85 loukkaantumiseen.
Asukaskyselyn perusteella tienkäyttäjät kokevat alueen ongelmiksi raskaan liikenteen, ylinopeudet, teiden ja katujen heikon kunnon tai kunnossapidon sekä jalankulku- ja pyöräteiden puuttumisen.
Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat Tiehallinnon onnettomuushinnoittelun mukaan noin 8,6 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntien osuus on summasta 15-20 prosenttia.

Kolmen kunnan liikenneturvallisuustavoitteiksi sovittiin liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen aikana tavoitteet, joista tärkeimpiä ovat henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen, turvalaitteiden käytön lisääminen, muiden tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen sekä liikennesääntöjen noudattaminen, erityisesti päihteiden vaikutuksen alaisena ajamisen vähentäminen ja liikenneturvallisuutta lisäävien liikennejärjestelyjen ja -ympäristöjen toteuttaminen.

Muita tavoitteita ovat muun muassa liikenneturvallisuuden huomioonottaminen kaikissa kuljetuksissa, erityisesti koulukyydeissä, sekä liikenteessä heikommassa asemassa olevien liikkumismahdollisuuksien turvaaminen.

Kasvatus, valistus ja valvonta myös tärkeitä

Suunnitelmassa painotetaan, että tavoitteita ei saavuteta pelkästään liikennejärjestelyin ja maankäyttöön ja liikenneverkkoon kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä. Lisäksi tarvitaan hallintokuntien jatkuvaa liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyötä sekä poliisin valvontaa.

Suunnitelman työstämisen aikana perustettiin liikenneturvallisuusryhmät. Ne koordinoivat ja seuraavat työn etenemistä hallintokunnissa ja sidoryhmissä. Hallintkuntien tehtävänä on laatia vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toteuttaa työ kuntalaisten keskuudessa. Miten suunnitelmat muuttuvat todellisuudeksi riippuu viime kädessä kunnanvaltuustojen hyväksymistä talousarvioista.

Herätevarsia ja korotuksia

Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa asentamalla suojatiemerkkeihin sini-valkoraidoitettuja herätevarsia.

Liljendalissa herätevarsia ehdotetaan asennettavaksi Vanhalle Valtatielle kirkkoherranviraston kohdalla olevalle suojatielle ja Kartanontiellä neljälle suojatielle. Korotettujen suojateiden rakentamista suunnitelmassa ehdotetaan Krogarsintielle. Työ voidaan tehdä yhdessä esitetyn kevyen liikenteen väylän toteuttamisen yhteydessä. Teknisiin parannuskeinoihin kuuluu myös ehdotus kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Lapinjärvellä Kantatielle, valtatie 6:lle Rutumin kohdalle välille Ulrikantie-Karjalaistentie ja valtatie 6:lle välille Pockarbackantie ja Sandkullantie.

Liljendalissa kevyen liikenteen väylän rakentamista ehdotetaan Vanhalle Valtatielle välille Backgärdantie ja Heikantbacken, Krogarintielle, Rumpilantielle välille Kartanontie ja haustausmaan liittymä sekä Hardomintielle välille Valtatie ja Hopomintie.

Raivauksia risteyksissä

Risteysten näkemiä esitetään parannettavaksi Lapinjärvellä useassa risteyksessä. Kasvillisuutta ehdotetaan raivattavaksi Pukarontien ja Vanhatien liittymässä. Lisäksi näkemiä olisi parannettava myös Mäkikujan ja Koulutien, Lapinjärventien ja Lukkarinpolun, Männistöntien ja Yrjontien sekä Männistöntien ja Peltotien liittymissä.
Liljendalissa esitetään raivaustöitä Vanhan Valtatien ja Backgärdantien liittymään ja Rumpilantien ja Kartanontien liittymään.

Liljendalissa Mickelspiltomintien ja Eskilomintien liittymän turvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi siirtämällä kärkikolmio lähemmäksi liittymää ja kaventamalla liittymää maalaamalla pysäkin ja tien reunaviivat. Rumpilantien varrella olevan hautausmaan pysäköintialueen laaja liittymä ehdotetaan kavennettavaksi tai erotettavaksi tiestä viherkaistalla.

Nopeuksia alennettava useassa kohdassa

Suunnitelman ehdotuksiin kuuluu myös joitakin nopeusrajoituksia. Suunnitelmassa korostetaan, että liikenneympäristön tulee olla sellainen, että alhainen nopeustaso tuntuu mielekkäältä ja helpolta noudattaa. Ilman tukevia toimia nopeusrajoitusten alentamisen vaikutukset ovat pelkillä liikennemerkeillä varsin heikkoja.

Liljendalin keskustaan ehdotetetaan aluenopeusrajoitukseksi 40 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoituksen alentamista esitetään myös Lapinjärvellä valtatie 6:lla Porlammintien liittymän kohdalla sekä Liljendalissa Mickelspiltomintiellä.

Liljendalissa Lapinjärventien, Järvitien ja Andersbyntien liittymä sijaitsee Andersbyn lasten koulureitin varrella. Koulumatkan turvallisuutta esitetään parannettavaksi alentamalla nopeusrajoitus liittymän kohdalla sekä tehostamalla nopeusrajoituksen havaittavuutta nopeusrajoitusmerkkien kohdalle maalattavilla heräteraidoilla ja nopeusrajoitusmaalauksilla.

Teiden talvihoidon osalta suunnitelmaan kuuluu yksi talvihoidon täsmäkohde. Se on Lapinjärvellä Porlammintiellä oleva Koivalon mäki.

Tasoristeyksiin puolipuomit

Tasoristeysonnettomuuksia on viimeisen kuukauden aikana sattunut paljon eri puolilla maata. Usein onnettomuudet sattuvat harvaliikenteisillä rataosuuksilla. Lapinjärvellä on yksi ja Liljendalissa kolme vartioimatonta tasoristeystä, joiden turvallisuutta esitetään parannettavaksi puolipuomilaittein.
Muihin teknisiin turvallisuuden parantamiskeinoihin kuuluvia ehdotuksia suunnitelmassa on useita.

Lapinjärvellä Pukaron koululle esitetään koululaisten saattoliikennepaikan järjestämistä erottamalla pysäköintipaikka muusta piha-alueesta ja sallimalla saattoliikenne vain merkityllä alueella.

Porlammintien liittymässä olevalle pysäkille esitetään pysäkkikatoksen ja odotustilan rakentamista. Lisäksi uutta pysäkkiparia ehdotetaan Eskilomintien liittymään.
Pysäkkiparia esitetään myös Liljendalissa Eskilomintielle Heikantbackenintien liittymän molemmin puolin. Lisäksi Kartanontiellä kirkon kohdan pysäkki ehdotetaan siirrettäväksi näkemiltään parempaan paikkaan toiselle puolelle kirkon liittymää.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Jouni Lappalainen

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI