|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Hallitus perääntyy: Poliisin ja verottajan haukkuma lakiuudistus haudataan (16.11.2018 16:20)
Petteri Orpo: Suomen talouden tärkein laskelma menee nyt uusiksi (16.11.2018 15:45)
Sdp:n Harakka: Sipilän hallitus ?antaa tietoisesti Carunan verovälttelyn jatkua? (16.11.2018 14:57)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Veden samentuminen merisoran ottamisen merkittävin haitta

28.04.2006Veden samentuminen on osoittautunut merkittävimmäksi haitaksi Pernajan ja Loviisan edustan merisoranottohankkeessa. Vaikutuksia olisi myös merenpohjan pieneliöstöön sekä mahdollisesti silakan troolaukseen. Mikäli nostettava sora kuljetettaisiin Valkon satamaan, eikä meriteitse suoraan Kotkaan ja Haminaan, lisääntyisi paitsi meriliikenne, myös tieliikenne.


Metsähallitus Morenia suunnittelee mittavaa merihiekan ja -soran nostamista Pernajan ja Loviisan edustalta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja se on nähtävillä Loviisassa ja Pernajassa. Selostusta esiteltiin tiistaina Valkossa.

Kaikkiaan soraa on aikomus nostaa 6-8 miljoonaa kuutiota kymmenessä vuodessa tai lyhyemmässä ajassa.
–Nostettava aines on tarkoitus käyttää satamarakentamiseen, tie- ja aluerakentamiseen sekä betonin valmistukseen. Merkittävimpänä kohteena ovat Kotkan ja Haminan kasvavat satamat, selvittää suunnittelupäällikkö Tero Elo Moreniasta.

Hän jatkaa, että satamien laajennukset toteutuessaan nielevät paljon maa-ainesta. Esimerkiksi Kotkassa satama-alueen laajenemiseen Mussalossa ja Palaskylänlahdella on arvioitu menevän 5-6 miljoonaa kuutiota kiviaineksia. Yksin Vuosaaren satamaan on käytetty 6-7 miljoonaa kuutiota.

Morenia on kartoittanut sora-alueita Pernajan ja Loviisan edustalla viidessä pisteessä, joista kaksi putosi pois jo alkuvaiheessa. Nyt jäljellä on kolme mahdollista soranottoaluetta. Ne sijoittuvat noin neljä kilometriä Hamnskäristä etelä-kaakkoon, noin neljä kilometriä Tainion majakasta etelään tai majakan itäpuolella noin kahden kilometrin päähän majakasta. Pernajan keskustasta alueella on matkaa noin 30 ja Loviisan keskustasta noin 25 kilometriä. Vesisyvyys suunnitelluilla ruoppausalueilla vaihtelee parista metristä noin 40 metriin.

Orrengrundin ampuma-alueesta luovuttaneen

Suunnitellut ottoalueet on nimetty A-, B- ja C-alueiksi. Niistä C sijaitsee Orrengrundin suoja-alueella ja A sekä B sen vieressä. Ongelmallisin alueista on C, sillä se on entinen ampuma-alue ja pohjassa voi olla vanhoja ammuksia. Lisäksi se on alueista matalin. C-vaihtoehdosta todennäköisesti luovutaankin.

Yva-selostuksessa on selvitetty sorannoston vaikutuksia mm. vedenlaatuun, virtauksiin, vesikasvillisuuteen, pohjaeläimistöön, kalastoon, linnustoon, suojelualueisiin ja ammattikalastukseen. Lisäksi on tutkittu vaikutuksia mm. liikenteeseen.

Keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat vedenlaatuun, vesieliöstöön, linnustoon ja ammattikalastukseen.
–Veden samentuminen on merkittävin vaikutus. Voimakkain samentuma on alle puolen kilometrin säteellä nostokohdasta. Lievempi samentuma leviää enimmillään 2-3 kilometrin päähän ja todennäköisesti pohjoiseen päin. Lisäksi samentumia voi tulla kuljetusmatkan aikana sekä purkualueella, toteaa hydrobiologi Veli-Matti Hilla selostuksen laadinnassa konsulttina toimineesta Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:stä.

Silakan troolaus voisi kärsiä

Sorannosto luonnollisesti tuhoaisi nostoalueiden pohjaeläimistön. Sen toipumisen uskotaan kuitenkin olevan nopeaa. Esimerkiksi valkokatkakanta elpyisi pian, mutta liejusimpukan toipumiseen voisi viedä 2-4 vuotta. Liejusimpukka on muun muassa siian ja kampelan ravintoa, joten vaikutukset voivat ylettyä myös kalastoon ja kalastukseen.

Tutkimusalueilta on lähimmille tunnetuille silakan ja siian kutualueille noin kolme kilometriä. Sorannoston aiheuttaman samentuvan ei uskota ylettyvän kutualueille saakka.

Kuljetusmatkan aikaiset samentumat voivat kulkeutua Aspskärin alueen matalille kasvipeitteisille pohjille saakka, mikäli kiviaineksia kuljetetaan Loviisan satamaan. Alueella voi olla silakan kutualueita, vaikkei niitä kartoituksessa löydettykään.

Rysäpaikat ovat lähimmillään noin neljän kilometrin päässä alueista, joten rysäkalastukselle haittaa ei aiheutune. Sen sijaan troolikalastusalueita on lähempänä ja niitä löytyy samentuman leviämisalueella. Samentuman leviäminen troolikalastusalueille voi karkottaa kaloja ja vaikuttaa kalastajien saaliisiin.

Vaikutukset suojelualueisiin vähäisiä

Samentumavaikutukset eivät yllä Itäisen Suomenlahden kansallispuiston eivätkä Söderskärin luonnonsuojelualueelle, sillä tutkimusalueilta on niihin matkaa 8-16 kilometriä. Sen sijaan samentumat voivat edetä Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merisuojelualueelle (Natura 2000 -alue), mikäli nostot tehdään A- tai C-alueilla.

Källauddenin-Virstholmenin Natura-alue, Vahterpään fladojen Natura-alue ja Kullafjärdenin lintuveden Natura-alue sijaitsevat lähimmilläänkin yli 15 kilometrin päässä, joten samentumat eivät niihin yllä.

Kuljetus mantereen kautta lisäisi liikennettä

Hanke lisää aluskäyntien määrää nostoaluksesta ja vuotuisesta nostomäärästä riippuen Kotkan satamassa 7-22 prosenttia, Haminassa 9-29 prosenttia ja Loviisan satamassa 40-120 prosenttia. Vaikka koko laivaliikenne suuntautuisi Kotkan ja Haminan satamaan, jäisi laivaliikenteen kasvu kohtuulliseksi. Sen sijaan mikäli koko laivaliikenne kulkisi Loviisaan, olisi lisäys huomattava.

Lisäys tieliikenteeseen riippuu siitä, mihin nostetut sorat käytetään. Jos kaikki sora kuljetetaan mantereelle, olisi raskaan liikenteen lisäys Loviisan satamassa 13-22 prosenttia.

–Mikäli suurin osa nostettavasta aineksesta käytetään satamien täyttöihin, tieliikenteeseen kohdistuvaa lisäystä ei käytännössä olisi, huomauttaa Hilla.

Jos sora kuljetettaisiin Loviisan satamaan, kulkisi laivan ajoreitti nostoalueiden lähellä sijaitsevaa kymmenen metrin väylää pitkin. Mikäli sora menisi suoraan Kotkan tai Haminan satamaan, valittaisiin kuljetusreitiksi ulompana sijaitseva 15 metrin väylä.

Meluvaikutuksista merkittävin aiheutuisi mahdollisesta kiviaineksen murskaamisesta terminaalialueella. Murskausta tehtäisiin kuitenkin vain ajoittain, noin kerran kahdessa vuodessa enimmillään 3-4 viikkoa kerrallaan.

Karisiian kohtalo huolestutti

Yva-selostuksen esittelytilaisuudessa pernajalainen Ulf Eriksson kyseli, voitaisiinko soranottoa nopeuttaa niin, että se tehtäisiin vuodessa tai parissa.

–Ruoppaukset ovat aina hankalia, joten kymmenen vuoden aika tuntuu kohtuuttomalta. Alueella on paikallinen siikakanta, karisiika, joka on kirkkaan veden kala. Veden sameus tappaa kannan, joka jo nyt on heikentynyt rehevöitymisen takia, huomautti Eriksson.

Tero Elon mukaan soraa nostetaan tarpeen mukaan, mutta mikäli esimerkiksi satamahankkeet toteutuvat, voisi nosto mennä nopeammassa ajassa.

–Koko määrää ei kuitenkaan voida nostaa varastoon. Se ei olisi järkevää eikä sellaista tilaakaan löydy.
Elon mukaan vielä ei tiedetä, mihin aikaan vuodesta nosto tehtäisiin. Muualla nostot ovat ajoittuneet syyskuun ja vuodenvaihteen välille. Erikssonin mukaan juuri se aika on siian kutuaika.

Soraa nostettaisiin imuruoppaajalla, jollaisia ei Suomessa ole. Alus joudutaankin tilaamaan töihin ulkomailta. Aluksen koon ratkaisee se, miten syvältä soraa otetaan.

Sorannostosuunnitelma koko rannikolle

Paikalla oli myös ympäristöjärjestö Greenpeacen meribiologi Sari Tolvanen. Hän halusi tietää mihin 6-8 miljoonan kuution nostotarve perustuu.

Elon mukaan tulossa olevat isot satamahankkeet tarvitsevat maa-ainesta. Myös betonikiviaineksesta on pulaa.

Tolvasen mielestä hanketta ei pitäisi toteuttaa, ennenkuin koko rannikkoalueen merisorannostosuunnitelmat valmistuvat.

Osastopäällikkö Antti Lepola Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:stä totesi, maa-ainesten ottoon liittyy aina ristiriitoja riippumatta siitä, otetaanko aineksia maalta tai merestä.

–Koko rannikon kattava selvitys olisi hieno tavoite, hän myönsi.

Selostuksesta voi esittää mielipiteitä

Mikäli Morenia saa luvan sorannostoon, voisi toiminta alkaa aikaisintaan vuosina 2007-2008. Nostosuunnitelman teko on jo aloitettu ja se valmistuu toukokuun aikana. Sen jälkeen se lähtee ympäristölupavirastoon.

Valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus on esillä Pernajan kunnantoimistossa ja kirjastossa sekä Loviisan ympäristönsuojelutoimistossa ja kirjastossa 8.6. asti, mihin saakka selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja. Ne on toimitettava kirjallisesti Uudenmaan ympäristökeskukselle.

–Ympäristökeskus antaa hankkeesta oman lausuntonsa heinäkuun puoliväliin mennessä, toteaa ylitarkastaja Jorma Jantunen ympäristökeskuksesta.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Eija Kosonen

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI