|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Jesse Joensuusta tuli maalitykki ? Jokereilta hurja nousu (18.10.2018 23:18)
Lewis Hamiltonin mestaruus katkolla sunnuntaina (18.10.2018 20:17)
Lehti: Stubbille ikäviä uutisia ? EPP:n valtiojohtajat tukevat kilpailija Weberiä (18.10.2018 19:49)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Loviisan seurakunta säästötalkoissa samaan aikaan kun yk-työn talousarvio ylittyi RF:n vuoksi

17.05.2005Loviisan suomalaisen seurakunnan talouden ja hallinnon erityispiispantarkastus paljasti lukuisia epäkohtia ja laiminlyöntejä. Piispa Eero Huovisen asettamat tarkastajat kiinnittävät tarkastuksesta laatimassaan pöytäkirjassa huomiota muun muassa siihen, että kirkkoherra Veli-Matti Hynnisellä on hallinnossa kaksoisrooleja, joista on syntynyt jääviysongelmia. Sisäistä valvontaa tarkastajat pitivät puutteellisena. ”Sisäisellä valvonnalla osa tarkastuksessa esiin tulleista puutteista ja lainvastaisuuksista olisi voitu välttää.”


Hynninen pitää tarkastuspöytäkirjaa myönteisenä kiinnostuksen osoituksena omaa ja Rauhanfoorumin työtä kohtaan. Hän esittää, että Loviisan rauhanfoorumi siirrettäisiin koko kirkon vetämäksi projektiksi.

–Olen kiitollinen, että piispa Huovinen järjesti tämän mahdollisuuden. Tarkastuksen tehtävä on luona entistä paremmat edellytykset työhön, Hynninen totesi erityispiispantarkastuksesta.

Erityispiispantarkastus on järjestetty Helsingin hiippakunnassa viimeksi vuonna 2000. Sitä pidetään yleensä jo sinällään jonkinlaisena epäluottamuslauseena.

Tarkastus paljasti puutteita ja lainvastaisuuksia

Erityistarkastus tehtiin lakimiesasessori Kirsi Puolivälin johdolla huhtikuussa. Tarkastajat löysivät useita epäkohtia, joista osa on korjattava heti. Kritiikki kohdistuu etenkin Rauhanfoorumin järjestelyihin. Rauhanfoorumi on järjestetty Loviisassa jo 18 kertaa. Hynninen on Rauhanfoorumin pääsihteeri. Tarkastuksessa foorumin pääasialliseksi rahoittajaksi paljastui suomalaisen seurakunnan yhteiskunnallisen työn johtokunta, jonka sihteerinä Hynninen toimii. Hän on myös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja.

Tarkastajat toteavat, että tästä on syntynyt ns. vaarallisia työketjuja, joista on seurannut jääviysongelmia ja kirkkolain vastaista toimintaa.
Esimerkiksi vuonna 2003 yhteiskunnallisen työn talousarvio ylitettiin 8.554 eurolla. Talousarvio oli 5.000 euroa. Pääosa näistä menoista syntyi rauhanfoorumin aikana. Ylitys todettiin vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Samana vuonna seurakunnassa olivat meneillään säästötalkoot. Hynninen kertoi tarkastajille, että vuoden 2003 huomattavan talousarvioylityksen teki mahdolliseksi suomalaisen seurakunnan muiden työalojen säästöt.
Tarkastajille ei täysin selvinnyt, miten rauhanfoorumin rahoitus kokonaisuudessaan on järjestetty. Foorumi on saanut myös ulkopuolista rahoitusta muun muassa opetusministeriöltä. Tarkastajat vertaisivat rauhanfoorumin vuoden 2003 toteutunutta ohjelmaa yhteiskunnallisen työn johtokunnan suunnitelmiin ja ihmettelivät, jääkö jollekin toiselle taholle mitään rahoitettavaa. ”Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen mukaan RF:n toiminnallisen ja rahoituksellisen kokonaisuuden hahmottaminen ei ollut selvää muille kuin kirkkoherralle. Seurakunnan luottamushenkilöt, työntekijät ja tilintarkastajat eivät olleet selvillä RF:n kokonaisuudesta.” Kirkkoherran mukaan vuoden 2003 Laivasillan rauhanjazzin maksoi Loviisan Rauhanliike ry. Rauhanfoorumin rahoitukseen kokonaisuutena ei saatu selvyyttä myöskään Hynnisen eilen pitämässä tiedotustilaisuudessa. Lopulta hän aprikoi, että ulkopuolisen rahoituksen osuus rauhanfoorumiin oli vuonna 2003 noin 1.000 euroa.

Pöytäkirjoja tehtiin jälkeenpäin

Kirkkoherra sai tarkastajilta sapiskaa myös muun muassa siitä, että yhteiskunnallisen työn johtokunnan kokouspöytäkirjoja on tehty jälkikäteen. Yhteiskunnallisen työn johtokunnan pöytäkirjoja ei ollut saatavilla vuoden 2002 osalta. Vuosien 2003 ja 2004 osalta ne oli laadittu ja allekirjoitettu vasta tuomiokapitulin pyytäessä niistä kopioita. Johtokunnan sihteerinä toimiva Hynninen piti kokouksista pöytäkirjaa omaan vihkoonsa ja hänellä oli tapana lukea muistiinpanonsa jäsenille.

Eilisessä tiedotustilaisuudessaan Hynninen lupasi luopua Rauhanfoorumin pääsihteerin ja yk-työn johtokunnan sihteerin tehtävistä. Uutta pääsihteeriä etsitään parhaillaan kuten myös sihteeriä. Hynninen arvioi, että johtokunnan sihteerin löytäminen on vaikeaa tehtävän työläyden vuoksi.
Sapiskaa tarkastajilta tuli myös siitä, että osa päätöksistä ei ole saanut lainvoimaa puutteellisten oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoitusten vuoksi. Kuulutus pöytäkirjojen nähtävillä olosta oli satunnaista. Siksi sellaiset pöytäkirjat päätöksineen, joihin voi hakea muutosta, on asetettava nähtäville 1.1.2004 lukien. Kirkkoherran matkakustannuksista tarkastajat eivät löytäneet huomautettavaa. Toisaalta matkamääräyksiä ei ole myöskään annettu, eikä niistä ole ollut olemassa sääntöä. Näin ollen kirkkoherran matkustelu on ollut pitkälti hänen omassa harkinnassaan. Matkalaskut on vanhan käytännön mukaan hyväksynyt yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Tarkastajat katsovat, että jos menettelyä halutaan jatkaa, hänen valtuutuksensa tulee kirjata asianmukaisesti.

Lisäksi tarkastajat patistivat laittamaan seurakunnan johtosäännöt ajan tasalle.
Seurakunnan työilmapiiriongelmiin tarkastajat eivät kiinnittäneet isoa huomiota, koska kyse oli talouden ja hallinnon tarkastamisesta. Pöytäkirjasta käy kuitenkin ilmi, että työyhteisö on syvästi kahtia jakautunut. Osa työntekijöistä muun muassa katsoi, että rauhanfoorumin aikaisista ”talkoista” ei voinut kieltäytyä.
Tarkastajilta pöytäkirja siirtyi piispalle, joka harkitsee mahdolliset jatkotoimenpiteet. Yleensä vastaavat pöytäkirjat menevät myös tuomiokapitulin kokouksen käsittelyyn. Vireillä on ainakin yksi uusi kantelu.

Tarkastajat pitävät yhtymässä ja suomalaisessa seurakunnassa talouden ja hallinnon jälkitarkastuksen tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2006.
Tarkastuspöytäkirja on julkinen asiakirja, johon voi tutustua kirkkoherranvirastossa tai sen voi tilata tuomiokapitulista.

”Loviisa liian pieni paikka Hynniselle”

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Thomas Rosenberg toteaa, että Loviisa on liian pieni paikka Hynnisen kaltaiselle kirkkoherralle.
Rosenberg pitää tarkastajien pöytäkirjassa erityisen myönteisenä heidän kannanottoaan rauhanfoorumin raha-asioihin. Rosenberg ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Hiltunen ovat vaatineet muun muassa selvyyttä rauhanfoorumin taloudenpitoon ja seurakunnan osuuteen sen rahoittamiseen.

–Kirkkoherra on dynaaminen ja luova ja hänellä on lisäksi erinomaiset suhteet jopa kansainvälisesti. Luottamushenkilöiden kannalta on ollut vaikeaa, että seurakunnan taloutta on valjastettu vetämään rauhanfoorumin taloutta.
Rosenbergia kuitenkin huolestuttaa seurakunnan ja yhtymän henkilöstön jaksaminen työssään.

–Seurakunnan henkilöstöä on sairauslomalla ja osa on vaihtanut työpaikkaa nopeasti. Myös osa luottamusmiehistä on luopunut tehtävästään turhautuneena. Tähän saakka ongelmana on ollut, että yhtymä ja seurakunta ovat palvelleet kirkkoherraa, eikä päin vastoin.

61-vuotias Hynninen arveli eilen pitämässään tiedotustilaisuudessa jäävänsä eläkkeelle 63-vuotiaana, eli 1,5-2 vuoden kuluttua. Hän myös arveli tilaisuuden lopulla, ettei ole onnistunut kaikilta osin tehtävässään. Papin työhön hän vakuutti tunteneensa kutsumusta jo viisivuotiaasta lähtien.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Marita Itävuori

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI