|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
Ässien uusi valmentaja avasi voitolla ? HIFK:n käyrä ollut laskeva (14.11.2018 22:07)
Jokerit voitti ? Hjalliksen myynti-ilmoitus varasti illan shown (14.11.2018 21:56)
Harakka: ?Mihin ministerin ylimielinen tuomio perustuu?? ? Lukuja jopa Orpon omalta ministeriöltä (14.11.2018 20:03)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Rauhanfoorumin asema ja rahoitus ihmetyttävät seurakuntalaisia Loviisassa

08.02.2005Loviisan suomalaisessa seurakunnassa kiehuu jälleen. Uusi seurakuntapastori on sairauslomalla ja yhtymän talous on ollut puheenaiheena jo pitkään, yhtenä esimerkkinä Loviisan rauhanfoorumi.


Rauhanfoorumin taloudenpito ja suhde suomalaiseen seurakuntaan hiertää osaa seurakuntalaisista ja huonontaa vakavasti koko seurakuntayhtymän ilmapiiriä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Hiltunen ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Thomas Rosenberg tekivät viime syyskuussa yhteiselle kirkkoneuvostolle aloitteen, jossa vaadittiin Rauhanfoorumin taloutta läpinäkyväksi. Molemmat valittiin uudelleen tehtäviinsä helmikuun alussa pidetyssä kokouksessa.

Jo vuonna 2003 seurakuntayhtymän tilintarkastuskollegio pyysi kirkkoneuvostoa selventämään matkakustannusten, puhelinkulujen ja internet-kytkentöjen korvausperusteita.
Talousasioiden, kuten monen muunkin asian selvitysyritykset ovat kuitenkin jääneet junnaamaan paikoilleen. Talousvaikeuksista edelleen kärsivä seurakuntayhtymä on myös päättänyt myydä vanhan pappilan, mutta asian valmistelu ei ole edennyt lainkaan. Muutama ostajaehdokas on ollut liikkeellä, mutta turhaan.

Viime toukokuun strategiaseminaarissa ei käsitelty taloudenpidon parantamista, jonka vuoksi seminaarit alunperin päätettiin pitää. Seuraava seminaari seurakunnan talouden tilanteesta piti pitää syksyllä, mutta niin ei koskaan tapahtunut.
Rosenbergin mukaan tilanne on monen luottamushenkilön mielestä hyvin turhauttava ja moni onkin jättänyt luottamustehtävänsä lyötyään päänsä seinään.

– Samanlaista ylimielisyyttä luottamusmiehiä ja -elimiä kohtaan en ole koskaan kokenut. Koomisena esimerkkinä tästä on se, että puheenjohtaja on omavaltaisesti poistanut kohdat mahdollisesti muista esille tulevista asioista esityslistasta ilmeisenä tarkoituksenaan estää neuvoston jäseniä esittämästä hänelle epämieluisia kysymyksiä. Tämä aloiteoikeus on kuitenkin jopa kirkkolakiin kirjattu, Rosenberg tähdentää.

Kirkkolaissa todetaan, että jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Aloitteen voi tehdä myös suullisesti kokouksessa.

Rauhanfoorumi tuo julkisuutta mutta rasittaa taloutta

Rauhanfoorumin pääsihteeri, vastikään kahdeksi vuodeksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi nimetty suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Veli-Matti Hynninen vastasi foorumin taloutta koskevaan aloitteeseen marras-joulukuun vaihteessa kertomalla Rauhanfoorumin organisaatiosta ja tehtävistä, mutta foorumin taloudenpitoa hän ei vastauksessaan selvittänyt. Kirkkoneuvosto palautti vastauksen Hynniselle joulukuussa.

Seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, Loviisassa Veli-Matti Hynninen. Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä seurakuntayhtymän talouden ja omaisuuden hoitoa. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa seurakuntayhtymän etujen valvominen sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu. Kirkkoneuvosto siis vastaa kunnan- tai kaupunginhallitusta.

Viime syyskuussa tehdyssä aloitteessa Hiltunen ja Rosenberg vaativat, että tämän vuoden talousarviosta lähtien Rauhanfoorumi erotetaan selkeästi omaksi projektikseen. Aloite tehtiin, jotta foorumin ympärillä pitkään liikkuneille huhuille saataisiin vihdoinkin piste.
Aloitteen tekijät mainitsevat, että foorumi on tuonut seurakunnalle ja kaupungille myönteistä julkisuutta.

”Myönteistä sen sijaan ei ole tapa, jolla Rauhanfoorumin talous on vuodesta toiseen rasittanut sekä suomalaisen seurakunnan että koko yhtymän taloutta. Ja tämä tavalla, josta on ollut vaikea saada selvää kuvaa niin foorumin suunnittelun kuin sen toteutuksen ja seurannan suhteen.”

Kirkkoneuvoston hyväksymässä aloitteessa todetaan edelleen, että omaksi projektikseen erotetusta projektista tulisi tämän vuoden talousarviosta lähtien käytävä selvästi ilmi, mihin foorumin talous perustuu sekä tulojen että menojen suhteen. Projektista tulisi myös ilmetä seurakunnan/seurakuntayhtymän oma osuus tapahtumassa. ”Foorumille ei saa vuodattaa lisävaroja sieltä täältä yhtymän budjetin eri momenteista”.

Edelleen todetaan, että foorumin ja seurakunnan toiminnan erottamisessa ensimmäinen askel olisi muodollisen päätöksen tekeminen yhtymän osuudesta Rauhanfoorumiin. ”Tällaista päätöstä ei ole koskaan tehty. ”Foorumiin on tähän saakka viitattu ainoastaan epäsuorasti yhtymän talousarviossa kappaleessa ”yhteiskunnallinen työ.”

Viime kesän Rauhanfoorumiin kului yhteiskunnallisen työn varoja 8.000 euroa. Lisäksi tapahtuman menoja maksettiin ainakin aikuistyön momentilta laskujen mukaan. Koko menoerä on kuitenkin avoin.
Aloitteentekijöiden mukaan on kestämätöntä ellei foorumin suunnitteluun ja seurantaan saada läpinäkyvyyttä. ”Nykytilanne on paitsi muodollisesti kestämätön myös suomalaisen seurakunnan ja koko yhtymän ilmapiiriä vakavasti huonontava tekijä.”

Tällä hetkellä koko yhteiskunnallisen työn momentti seurakunnan budjetissa on käytännössä yhtä kuin Rauhanfoorumi. Tämän vuoden foorumin menoiksi on arvioitu runsas 6.000 euroa ja ensi vuonna 12.000 euroa. Jälkimmäinen summa sisältää myös musiikkimäärärahoja.

Foorumi järjestetään elokuun alussa Hiroshimaan pudotetun atomipommin muistopäivän aikoihin. Foorumin tapahtumissa käytetään seurakuntayhtymän tiloja sekä henkilöstöä, jonka palkkamenoiksi on arvioitu tapahtuman ajalta 2.000 euroa.

Rauhanfoorumia tukee muun muassa Loviisan kaupunki. Se myönsi viime vuonna foorumille 1.000 euroa. Loviisan rauhanliike sai viime vuonna tukea myös muun muassa veikkausvoittovaroista 4.500 euroa.

Kirkkoherrojen matkakuluissa isot erot

Jo vuonna 2003 tilintarkastuskollegio pyysi yhteistä kirkkoneuvostoa selventämään, mitkä seurakuntien puhelin- ja internetkulut kuuluvat seurakuntien toimintaan ja mitkä kulut korvataan. Kirkkoneuvosto päätti varapuheenjohtaja Rosenbergin aloitteesta lisäksi selvitystä matkakustannusten ja päivärahojen korvausperusteista, muun muassa siitä, mitkä seurakunnan ulkopuolella tehdyt toimitukset kuuluvat työtehtäviin, jotka seurakunnan tulee korvata. Selvitystä pyydettiin jo maksetuista matkakustannuksista takautuvasti.

Toukokuun lopulla 2004 korvauskysymystä käsiteltiin jälleen. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra Hynninen ei tuonut selvityskysymystä kokoukseen. Sen vuoksi Rosenberg liitti pöytäkirjaan maininnan seurakuntayhtymän talouspäälliköltä pyytämästään kirjallisesta yhteenvedosta, joka sisälsi tiedot vuosina 2002 ja 2003 kirkkoherroille maksetuista korvauksista.

Yhteenvedon mukaan Hynniselle korvattiin vuonna 2002 7.888 kilometriä ja ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherralle 856 kilometriä. Vuonna 2003 Hynniselle maksettiin työajoa 6.561 kilometriä ja Junellille 622 kilometriä. Päivärahoina ja kilometrikorvauksina Hynniselle korvattiin vuonna 2002 2.891 euroa ja Junellille 325 euroa. Seuraavana vuonna Hynniselle korvattiin 2.456 euroa ja Junellille 242 euroa.

Kirkkoherrojen käytössä on lisäksi ”kukat ja kynttilät -momentti”, esimerkiksi suomalaisessa seurakunnassa aikuistyön kohdalla, esimerkiksi tervehdyskäyntien kuluja varten. Lasku kirjataan todellisen käytön, ei laskun sisällön mukaan.

Kaikki menot eivät synny virantoimituksessa?

Vuonna 2003 tehdyn selvityspyynnön syynä olivat juuri kahden kirkkoherran erisuuruiset kilometrimäärät.
– Kun tarkemmin lukuja katsottiin, huomasimme, että Hynninen laskuttaa matkoistaan kymmenkertaisesti Junelliin verrattuna. Heräsi vahva epäilys siitä, että Hynnisen suuret menot eivät johdu pelkästään virantoimituksesta, sanoo aiemmin kirkkoneuvostoon kuulunut henkilö.

Hänen mukaansa jo tuolloin nousi esille myös Rauhanfoorumin asema.
– Toinen juttu oli kulujen momentointi, eli silloin valitaan, mille tilille mikäkin meno menee, sillä varoja on jonkin verran mahdollista siirtää. Syvemmälle mentäessä meitä kaikkia askarrutti, ovatko kaikki Rauhanfoorumin aiheuttamat kulut erillään seurakunnan toiminnasta.

Kirkkoneuvoston johtosääntö perustuu kirkkolakiin, johon ei ole Loviisan seurakuntayhtymässä tehty poikkeamia, esimerkiksi lisätty kirkkoherrojen rahankäyttövaltuuksia. Kirkkoherrojen laskuja hyväksyvät yhtymässä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja yhdessä talousjohtajan kanssa.

– Itseäni ihmetytti heti kahden kirkkoherran varsin erilainen tapa suhtautua laskutukseen, Rosenberg pohtii.
Rosenberg ei ole enää katsonut voivansa hyväksyä kaikkia Hynnisen laskuja, koska ne eivät suoranaisesti liity kirkkoherran työhön ja toimituksiin.
–On erinomaista, että meillä on Hynnisessä yhteiskunnallisesti aktiivinen pappi, mutta näiden harrastusten maksattaminen yhtymällä ei ole korrektia.
Rosenbergin mukaan viime aikoina on onneksi ollut nähtävissä hienoista parannusta, mitä tulee hänelle esitettyihin tositteisiin.

Pappi ei saa ottaa maksua toimituksista

Kirkkoneuvosto päättikin viime toukokuussa noudattaa yleisiä seurakunnissa käytettyjä laskujen hyväksymisperiaatteita. Yleisiin matkalaskujen hyväksymisperusteisiin seurakunnissa kuuluu se, että kutsuja/tilaaja maksaa aiheuttamansa kulut, jos kyseessä ei ole työ omassa seurakunnassa. Kirkollisista toimituksista pappi ei saa pyytää maksua. Mikäli pappi kutsutaan tekemään toimituksia toisen seurakunnan kutsusta, kutsuja maksaa kulut. Mikäli yksityishenkilö kutsuu papin suorittamaan vaikkapa kastetta, vihkimistä tai hautaan siunaamista papin oman seurakunnan ulkopuolelle, matkakustannusten korvaamisesta sovitaan papin ja kutsujan välillä, eivätkä kulut siis kuulu papin työnantajaseurakunnan maksettavaksi.

Sama koskee esimerkiksi seminaareja ja muita tilaisuuksia, jonne pappi on kutsuttu. Mikäli seminaarin järjestäjät kutsuvat paikalle kirkkoherran, he huolehtivat yleensä myös matkan aiheuttamista kuluista. Mikäli kotiseurakunta lähettää kirkkoherran esimerkiksi seminaariin, tällaisesta työmatkasta tehdään yleensä kirkkoneuvostossa etukäteen erillinen päätös. Näin menetellään esimerkiksi kuntasektorilla.

Keskustelu matkalaskuista lienee kuitenkin vain yksi osoitus siitä, että kaikki ei ole seurakuntayhtymässä kohdallaan. Varsinkin Loviisan suomalaisen seurakunnan työilmapiiriongelmista on liikkunut huhuja jo useamman vuoden ajan. Useampikin seurakuntapastori on lähtenyt työstään nujerrettuna. Viime syksynä seurakuntapastoriksi valittu Kirsi Levin on tällä hetkellä sairauslomalla. Hän ei halua kommentoida tilannetta.

Loviisan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on tällä hetkellä 1,55. Tämän vuoden arvioidut verotulot ovat 1.290.000 euroa.

Foorumi järjestetty vuodesta 1987

Yritimme eilen turhaan tavoittaa kirkkoherra Veli-Matti Hynnistä kommenttia varten. Hynninen osallistui nettikalenterinsa mukaan Kotimaa-lehden talviseminaariin. Lehden koulutustilaisuus pidetään Tallinnassa 7.-9.2.
Ensimmäinen Loviisan Rauhanfoorumi järjestettiin vuonna 1987.

Loviisan Rauhanfoorumin neuvottelukuntaa johtaa professori Ole Wasz-Höckert. Jäseniä neuvottelukunnassa on 40. Loviisan rauhantoimikuntaa johtaa toimittaja Tuovi Putkonen. Tapahtuman pääsihteeri ja isä on kirkkoherra Veli-Matti Hynninen.

Loviisan Rauhanfoorumin pysyvä suojelija on tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Marita Itävuori

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI