|   Uutiset   |   Urheilu   |   Pääkirjoitus   |   LS-videot   |   Pakinat   |   Facebook   |   Torikamera   |   Kuvagalleria   |   Digilehti   |   TV   |   HAKU   |
  |  LIVE   |  Ilouutisia  |   Oikaisu&Palaute   |   Ilmoittajat   |   Tilaajat   |   Mediatiedot   |   Pyhtäänlehti   |   JSN   |   Sinä   |   Yhteystiedot   |   LS
    2017


Nimipäiviään viettävät .

« Takaisin  LOVIISAN UUSIN SÄÄENNUSTE

SÄHKEITÄ LOVIISAN SEUDULTA
Lisää
Tilapäinen valiokunta: Heikilä ja Isotalo eivät nauti luottamusta (02.03.2017 11:17)
Loviisan kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 19:40)
Lapinjärven kuntavaaliehdokkaat 2017 (28.02.2017 17:42)

PÄÄUUTISET
Lisää
Vatsatauti jyllää Taasiakodissa (01.03.2017)
Porlammin lähipalveluille turvaa etäyhteistyöllä (01.03.2017)
Kaupunki kouluttaa moniosaajia (28.02.2017)

URHEILU
Lisää
LJK pisti Bruinsin kontalleen (28.02.2017)
Tasapeli Joensuussa (21.02.2017)
Minitytöille voitto ja tappio (21.02.2017)

PÄÄKIRJOITUS
Lisää
Kouluruoka suositummaksi (28.02.2017)

ILOUUTISIA
Lisää

UUTISIA MAAILMALTA
?Vakavin kriisi, jossa olen ollut mukana? ? Blokkirajat murtuvat Ruotsissa (14.11.2018 19:17)
Zyskowicz kuumotti vihreitä: ?Miksi te esitätte työttömyyden lisäämistä?? ? Viileä kuitti Haavistolta (14.11.2018 18:29)
Rovion perustaja jättää yhtiön ? Näin kaikki alkoi Otaniemessä 15 vuotta sitten (14.11.2018 17:29)


TORIKAMERA

LUKIJAN KUVA

Läskitikka
2017-02-28 12:29 Mats Lönnfors

» Näin lähetät kuvia Lovariin


AURINKO NOUSEE/LASKEE


nousee

laskeeMAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA
Lentokoneet Loviisan yllä
Laivat Loviisan edustalla
Säteilytilanne Loviisassa
Säähavainnot Loviisa, Orrengrund
Loviisan seudun kelikamerat
Loviisan seudun onnettomuudet

OIKAISUJA
LisŠŠ
Oikaisu: Amistolla oma keittiö (01.03.2017 10:55)
Tarkennus kiky-uutiseen (20.01.2017 09:43)
Väärä ryhmä (05.01.2017 09:45)

EIKÕ LEHTESI TULLUT?

Lue

SEURAT

Lue

YLI 100 VUOTTA VANHAT LOVARIT
UUTISET


Nestekin joutuu lopettamaan huoltoasemansa?

11.01.2005SafCafen kaksi vuotta kestänyt yritys saada lupa aloittaa tontillaan myös polttoainejakelu näyttää tällä erää päättyneen. Lupaprosessi, joka käsitti ensisijaisesti naapurihuoltoaseman, Nesteen, sekä Uudenmaan Ympäristökeskuksen tuottamia valituksia, tuli lopullisesti anotussa muodossa hylätyksi korkeimmassa hallinto oikeudessa viime vuoden lopulla. Samalla ilmeni, että valituksia tehneen Nesteenkin tontti sijaitsee pohjavesialueella, mikä juuri oli ympäristökeskuksen valitusten ja myös luvan hylkäämisen perusteluna. Prosessin seurauksena myös Nesteen huoltoaseman ympäristölupa saattaa joutua uuteen syyniin ja vaakalaudalle.


Yrittäjäpariskunta Jarmo ja Pirjo Savolainen hakivat poikkeuslupaa Loviisan kaupungilta Länsiportilla sijaitsevalle tontille kahvila-myymälärakennuksen sekä polttonesteiden jakeluaseman rakentamista varten jo vuonna 2001. Tontti on kaupungin omistuksessa, mutta kaupungin elinkeinojaoston syyskuussa 2001 tekemällä päätöksellä se varattiin Savolaisille. Rakentamisella oli tarkoitus laajentaa alueen palvelutarjontaa yleistä haittaa aiheuttamatta.

Asemakaavan mukaan tontti oli liikerakennustontiksi kaavoitettu. Siihen haettiin käyttötarkoituksen mukaista poikkeuslupaa, jota kaupungin ympäristölautakunta puolsi. Kaupunginhallitus päätti myöntää kyseisen poikkeusluvan tammikuussa 2002. Tästä alkoi valitusten ketju.

Naapurissa olevan jakeluaseman eli Nesteen omistama huoltamoketjuyhtiö, Best Chain Oy, sekä myös Neste Markkinointi Oy jättivät valituksensa Helsingin hallinto-oikeudelle perusteluinaan kaupunginhallituksen poikkeusluvan lainvastaisesta käyttötarkoituksen muutoksen myöntämisestä. Lisäksi Best Chain Oy vetosi yleiselle turvallisuudelle aiheutuvasta haitasta. Uudenmaan Ympäristökeskus esitti puolestaan, että uusi polttonesteiden jakeluasema tulisi sijaitsemaan vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, mitä kaupunginhallitus ei päätöksessään ole ottanut huomioon. Vastineessaan kaupunginhallitus puolusti päätöstään elinkeinopoliittisella merkityksellä liikenteellisen aseman muuttuessa sekä että tontti saatujen selvitysten mukaan sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Loviisan kaupunginhallituksen päätöksen toukokuussa 2002.

Kaupungin möhläys

Seurasi uusi muutoksenhakoprosessi. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä hakivat muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta nyt SafCafe ja Loviisan kaupunki. SafCafen valitukseen viitaten oikeus totesi, ettei Loviisan kaupunginhallitus päätöstä tehdessään ole riittävästi selvittänyt asiaa pohjaveden suojaamiseen liittyvien seikkojen osalta ja lisäksi hakemukseen suostuminen aiheuttaisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaista haittaa alueen kaavoitukselle ja sen toteuttamiselle. Valitus hylättiin ja Helsingin hallinto-oikeuden päätös pidettiin voimassa.

Loviisan kaupungin, sinänsä ansiokaan valituksen, korkein hallinto-oikeus jätti kylmästi tutkimatta. Kaupunginhallituksen olisi säilyttääkseen puhevaltansa ja valitusoikeutensa pitänyt toimittaa asiakirjat korkeimpaan hallinto-oikeuteen säädetyssä valitusajassa, mutta asiapaperit saapuivat yhden päivän myöhässä. Kiusallinen ja paha moka kaupungin virkakoneistolta hoitaa huolimattomasti kaupunginhallituksen tekemää valituspäätöstä. Erityisesti sen vuoksi, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei ollut yksimielinen päätös, vaan äänestyspäätös, josta jätettiin eriävä mielipide. Päätös oli myös esittelijän esityksen vastainen. Esittelijäkin jätti oman eriävän mielipiteensä päätöspöytäkirjaan. Loviisan kaupunginjohtajan Olavi Kalevan mukaan asiapaperit pantiin postiin ajoissa, mutta myöhästyivät todennäköisesti Postin kömmähdyksen takia.

Nestekin samalla pohjavesialueella

Uudenmaan ympäristökeskus on valituksissaan lähtenyt siitä, että SafCafen tontti sijaitsee vaaraa tuottaen pohjavesialueella. Uudenmaan ympäristökeskuksen pohjavesi- ja vesihuolto-osaston ylitarkastaja Heli Herkamaa toteaa, että alueesta on nyt teetetty selvitys, jonka mukaan ilmenee sen osittain kuuluvan ns. I-luokan pohjavesialueelle. Pohjavesien virtaussuunta on itä tai koillinen, missä suunnassa sijaitsee myös Panimonmäen vedenottamo. Maaperä alueella on karkeaa moreenia, joka johtaa vettä kohtalaisen hyvin. Ympäristökeskuksen periaatteena on, ettei polttoainejakelupisteitä saa perustaa I-luokan pohjavesialueelle, sillä bensiinissä on lisäaineita, jotka liikkuvat hyvin veden mukana ja säilyvät kauan maaperässä.

Samaisesta selvityksestä ilmenee, että myös nykyinen, vuonna 1989 rakennettu Nesteen huoltamo sijaitsee pohjavesialueella. Ylitarkastaja Herkamaan mukaan tämäkin on varsin vakava ja ajankohtainen asia, joka on otettava selvitettäväksi ja josta on jo puhuttukin. Mielenkiintoinen kysymys on, että kun SafCafe ei saanut perustaa alueelleen jakelupistettä, niin kuinka Neste saa pitää jakelupisteensä samalla aralla pohjavesialueella vai saako? Yhtenä ennakkotapausesimerkkinä voidaan pitää Hyvinkäätä, jossa juuri Neste joutui purkamaan toiminnassa olevan polttoainejakeluasemansa.

Asemakaava muuttumassa

Loviisan kaupunki pitää koko Länsiportin aluetta elinkeinopoliittisesti merkittävänä ja siksi se on myös käynnistänyt asemakaavamuutoksen valmistelun. Siinä kyseinen SafCafelle vuokrattu tontti voisi olla käyttötarkoitukseltaan myös huoltoasematontiksi soveltuva.

SafCafen Jarmo Savolainen on investoinut yritykseensä lähes 600.000 euroa toivossa, että sen yhteyteen pystyttäisiin saamaan myös alun perin suunnitelmiin liittynyt polttoainejakelupiste. Pitkäksi venynyt prosessi harmittaa samoin kuin ihmetyttää tasapuolisuusmenettelyn toteutumattomuus, sillä tuskin pohjavesiolosuhteet ovat mitenkään vuosien varrella muuttuneet. Pohjavesisuojaukset voidaan rakentaa riittäviksi.

- Mikäli jakelupistettä ei saada täytyy keksiä muita liiketoimia kahvilatoiminnan tueksi, toteaa Savolainen.

St 1 etsii paikkaa asemalle

St 1:n toimitusjohtajana Juha Kokko ei myöskään voi olla ihmettelemättä käytyä prosessia. Erityisen harmittavaa oli kaupungin valituksen myöhästyminen, jossa selvästi tuotiin esille tontin käyttötarkoituksen muutosperustelut sekä aiempiin tutkimuksiin perustuen tontin perusteltu sijainti pohjavesialueeseen ja sen virtauksiin nähden, jotka olisivat hyvinkin voineet olla positiivisesti vaikuttamassa lopulliseen KHO:n äänestyspäätökseen. Loviisa sinänsä on yhtiölle kiinnostava kohde, mutta ikävää on jos kaupunki ei pysty osoittamaan paikaksi kelpaavaa tonttia, niin pakkohan paikkakunnalle tulo on kokonaan hylätä, toteaa Kokko.

Kari Hagfors

Jaa uutinen klikkaamalla alla olevaa symbolia


e-mail  Toimitus

FacebookLis�� Facebook-sein�llesi


� Kirjoita Lovarin mielipidepalstalle tai kerro lis�tietoja toimitukselle

Kommentoi artikkelia sen kirjoittajalleOmat yhteystietoni:
Nimi:

Nimimerkki:


Loviisan


Loviisan Sanomat, Sibeliuksenkatu 10, 07900 LOVIISA Vaihde (019) 532701 Konttoriajan jälkeen GSM 0400-600608


NÄKÖISLEHTI