LSTV:n livelähetys on päättynyt: Loviisan valtuusto päätti kansalaisopistojen yhdistämisestä ja asuntomessualueen kaavamuutoksesta

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti tänään Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin opistojen hallinnollisesta yhdistämisestä sekä asuntomessualueen kaavamuutoksesta. Katso livetallennetta kokouksesta tällä sivulla.

HARJURINNE Kokouksessa päätettiin myös monien loviisalaisten asuntojen eli kaupungin asunto-omaisuuden luovuttamisesta Loviisan Asunnot Oy:lle sekä arava-kiinteistöjen myynnistä perustettavalle yhtiölle. Voit seurata kokousta LSTV:n livelähetyksenä tällä Loviisan Sanomien verkkosivulla tai Loviisan kaupungin kotisivuilla. Kokouksen jälkeen livelähetyksen tallenne on nähtävissä samoilla sivuilla.

Esityslista Loviisan valtuuston kokouksessa 17.4.2019

Asianro Otsikko
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajat
3 Eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta– ero myönnettiin ja Aitokarin tilalle valittiin Marina Bruce.
4 Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, varajäsenen valinta– valittiin Kenneth Hansson
5
*
Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin opistojen hallinnollinen yhdistäminen – hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
6 Asunto-omaisuuden luovutus apporttisopimuksella Loviisan Asunnot Oy:lle sekä aravarajoituksellisten kiinteistöjen myynti perustettavalle yhtiölle – hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7 Yleiskaavojen valmistelun delegoiminen – hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8 LOTES-osayleiskaavan muutos (Kuningattarenranta) – hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9 Pöytäkirjojen nähtäville asettamisen ajantasaistaminen kaupungin internetsivuille, valtuustoaloite– hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
10 Valtuustoaloitteet – hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 Kokouksen päättäminen– puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.26.

 Kansalaisopistojen yhdistämisen liitteet:

 Liite 1, Selvitys Liite 2, Tarkennuksia selvitykseen Liite 3, Tilastoja Oheismateriaali, Pöytäkirjanote 6.3.2019 Oheismateriaali, Pöytäkirjanote 11.10.2018 Oheismateriaali, Muistio iltakoulu 8.2.2019