Livetallenne Loviisan valtuustosta – valtuusto päätti Seurahuoneen kohtalosta

Loviisan kaupunginvaltuusto kokoontui tänään kello 18 alkaen päättämään muun muassa Seurahuoneen hankesuunnitelmasta sekä Loviisan kiinteistönpidon siirtämisestä uuteen yhtiöön.

HARJURINNE Aiemmin muun muassa pääkirjastona ja mediateekkinä toimineelle Seurahuoneelle on etsitty uutta käyttöä sen jälkeen, kun pääkirjasto evakuointiin muualle sisäilmaongelmien takia. Hallituksen esittämässä hankesuunnitelmassa Seurahuoneen tiloja esitetään muutettavaksi yritystoimintaan, tilojen vuoraamiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sopiviksi.

Hankesuunnitelman mukaan Seurahuonetta on tarkoitus kunnostaa alkuvaiheessa noin 700 000 eurolla, jotta rakennuksen ensimmäinen kerros saadaan käyttöön. Tulevina vuosina  kunnostamista on tarkoitus jatkaa.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hankesuunnitelma hyväksytään ja että elinkeino- ja infrastruktuurikeskus varaa vuoden 2020 talousarvioon noin 300 000 euron määrärahat rakennuksen kellarikerroksen kunnostamiseen.

Esityslistalla kaupunginjohtajan tuloskeskustelu ja kiinteistöyhtiö

Valtuuston listalla on myös esitys kaupungin kiinteistönpidon siirtämisestä uuteen yhtiöön, joka asia poistettiin helmikuun kokouksen listalta lisätietojen saamiseksi.  Hallitus ehdottaa valtuustolle, että jo kiinteistöyhtiöön siirretään 17 kaupungin työntekijää.

Kaupunginvaltuustolle esitellään myös raportti kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin ja hallituksen puheenjohtajiston välillä helmikuussa pidetystä kehityskeskustelusta.

Valtuuston kokouksen 20.3.2019 esityslista

Asianro Asian otsikko
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajat
3 Ampumarata-alueen myynti Ruotsinpyhtään Riistanhoitoyhdistys ry:lle
4 Rantatontin nro 143 myynti
5 Seurahuoneen hankesuunnitelma
6 Kiinteistöpuolen toimintojen siirto yhtiöön
7 Kaupunginjohtajan kanssa käyty kehityskeskustelu, raportointi
8 Heijastinliivit alakoulun alempien luokkien oppilaille, valtuustoaloite
9 Avustus lukiolaisten tietokoneopetusmateriaalin hankintaan, valtuustoaloite
10 Tonttikampanja Kylien kaupungissa, valtuustoaloite
11 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille ja varajäsenille 1.6.2017 alkaen, valtuustoaloite
12 Kokouksen päättäminen