Loviisassa viime vuonna 513 pelastustehtävää

Sammutusta. Maasto- ja metsäpaloja oli Loviisan alueella viime vuonna 28. Kuva Arto Henriksson
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli viime vuonna Loviisassa 513 tehtävää ja Lapinjärvellä 165.

LOVIISA, LAPINJÄRVI Rakennuspaloja tai rakennuspalon vaaroja oli Loviisassa 17 ja Lapinjärvellä kolme.

Automaattisia paloilmoituksia tuli Loviisasta 53 ja Lapinjärveltä yhdeksän. Liikenneonnettomuuksiin hälytyksiä oli Loviisassa 53 ja Lapinjärvellä 14. Ruohikko-, metsä- ja maastopaloja oli Loviisassa 28 ja Lapinjärvellä yksi.

Vahingontorjuntatehtäviä oli Loviisassa 51 ja Lapinjärvellä kuusi.

Alueella 2 337 hälytystä

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen hälytyksiä oli vuonna 2018 yhteensä 2 337 kpl (2 803 kpl vuonna 2017). Toimintavuoden 2018 aikana kukaan ei kuollut tulipaloissa, kuten ei myöskään vuonna 2017.

Automaattisia paloilmoituksia oli vuoden 2018 aikana yhteensä 313 kpl (vuonna 2017 233 kpl). Näiden tehtävien viisi yleisintä syytä olivat ruuan valmistus 46 kpl, muu savu tai pöly 35 kpl, tuntematon syy 24 kpl, huolimattomuus kiinteistön korjaus- tai asennustöissä 22 kpl ja kosteus tai vesi 11 kpl.

Liikenneonnettomuuksien lukumäärä laski vuonna 2018 vuoden 2017 tasosta. Liikenneonnettomuustehtäviä oli vuoden 2018 aikana 282 kpl (vuonna 2017 344 kpl).

Ruohikko- maasto- ja metsäpalot työllistivät pelastuslaitosta vuonna 2018 enemmän kuin vuonna 2017. Näiden tehtävien lukumäärä nousi 25 prosenttia vuoden 2017 tasosta.

Pelastuslaitoksen tehtävät Loviisassa ja Lapinjärvellä
  • Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat: Loviisa: 17, Lapinjärvi: 3
  • Automaattiset paloilmoitukset: Loviisa: 53, Lapinjärvi: 9
  • Liikenneonnettomuudet: Loviisa: 53, Lapinjärvi: 14
  • Ruohikko- maasto- ja metsäpalot: Loviisa: 28, L-järvi: 1
  • Vahingontorjuntatehtävät: Loviisa: 51, Lapinjärvi: 6
  • Tehtävät yhteensä: Loviisa: 513, Lapinjärvi: 165