Loviisankin rahavirrat julki

Loviisan edellisessä valtuustossa luettiin kolmisen vuotta sitten valtuutettu Kari Hagforsin valtuustoaloite, jossa ehdotettiin, että Loviisan kaupungin rahaliikennetiedot julkistettaisiin säännöllisesti kaupungin internet-sivuilla. Sitä ennen useat muut kaupungin Helsingin kaupunki etunenässä olivat jo päättäneet julkistaa omat rahavirtansa. Helsingin julkaisemassa vuoden 2014 avoimessa datassa oli tiedot yli 4,3 miljardin euron suuruista palveluiden ja tavaroiden ostoista.

Eilen Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyi päiväkohtainen Excell-taulukko jokaisen ostolaskun laskuttajasta sekä loppusummasta. Esimerkiksi Loviisan itäinen naapurikunta Pyhtää, joka julkaisee internetissä vuositasolla koosteen vuoden aikana eri tahoille maksettujen laskujen yhteissummat. Koostekin antaa hyvän ja selkeän kuvan verovarojen käytöstä.

Avoimuuden asteissa on silti vielä eroja. Esimerkiksi Kauniaisissa on julkaistaan kuukausittain tiedot edellisen kuukauden ostolaskuista. Myös Jyväskylässä tavaroiden ja palvelujen ostot aina toimistotarvikkeista ravintolalaskuihin löytyvät avoimena datana kaupungin verkkosivustolta. Esimerkiksi vuoden 2014 ostoista oli tarjolla lähes 200 000 riviä tietoa ja ostojen yhteissumma on 355,7 miljoonaa euroa.

Julkisuuslain perusteella kuntien maksuliikenne eli rahavirrat ovat joka tapauksessa julkista tietoa, jonka kuka tahansa kuntalaisista voi pyytää nähtäväkseen.

Aloitetta Loviisan rahavirtojen julkaisemisesta on käsitelty vuoden 2015 syksyllä kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Palautuskeskusteluissa tuotiin esille huoli mahdollisista yksityisyyden suojan rikkomisesta, mikäli ostolaskuja julkistettaisiin liian tarkasti. Naapurikaupunkien esimerkkien valossa huoli on täysin aiheeton. Esimerkiksi erityissairaanhoidon potilastietojen tai muiden yksityisyyden suojan piirissä olevien tietojen paljastuminen ei ole mitenkään mahdollista, mikäli tiedot julkistetaan esimerkiksi palveluntuottajien vuosi- tai kuukausilaskutuksen tasolla.

Eilen kaupunginhallituksen esityslistalla oli raportti valmisteilla olevista lukuisista valtuustoaloitteista sekä niiden tilasta. Aloitelistaan liitetyn saatetekstin mukaan Loviisan kaupunki ryhtyy julkaisemaan rahaliikenteen tiedot 1.1.2018 alkaen.
Hyvä niin. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Julkisuuslain perusteella kuntien maksuliikenne eli rahavirrat ovat joka tapauksessa julkista tietoa, jonka kuka tahansa kuntalaisista voi pyytää nähtäväkseen. Oma-aloitteisella julkistamisella vältytään toivottavasti turhilta kiistoilta ja byrokratialta.

Muualta saatujen kokemusten perusteella ostolaskujen julkistaminen tuonee ryhtiä myös kaupungin rahankäyttöön ja kriittisyyttä erilaisiin hankintoihin. Todennäköisesti myös täysin asiallisia ja hyvin perusteltuja hankintoja saatetaan nostaa tikunnokkaan someväen pohdittavaksi. Se on silti pieni hinta avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, sillä villit huhut epämääräisistä maksuista ja ostoista ovat yleensä todellisuutta värikkäämpiä ja roisimpia.

On myös kannatettavaa, että luottamushenkilöt tekevät aloitteita sekä työtä avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä kitkattoman viestinnän lisäämiseksi, vaikka monien päättäjien asenteissa on avoimuuden ja aktiivisuuden saralla vielä paljon parannettavaa.
Ostolaskujen julkistaminen olisi Loviisan kaupungilta joka tapauksessa iso askel avoimuuden suuntaan. On täysi syy uskoa, että se viimeinkin tulevan vuoden vaihteessa myös Loviisassa jo toteutuu.

Upea Rantatie

Loviisassa juhlitaan ensi lauantaina Rantatien peruskorjaushankkeen valmistumista. Pitkään kestänyt urakka on koetellut Laivasillan toimijoiden ja etenkin Rantatien asukkaiden kärsivällisyyttä.

Ylikorkeiden töyssyjen korjausten ja terävien reunakivien hiomisten jälkeen Rantatiestä on tullut hieno katu, joka on merkittävästi edeltäjäänsä parempi. Hidasteet ja shikaanit ovat tietenkin valitettavia, mutta ilmeisen tehokkaita alentamaan nopeuksia. Uuden Rantatien valmistumista onkin syytä juhlia. Ei vastaavia kovin usein valmistu.