Loviisan voimalaitokselle hyvät käyttökertoimet vuonna 2016

Tehonkorotus. Loviisan voimalaitoksen hyötysuhde ja sähköntuotantoteho kasvoi modernisointien myötä yhteensä 12 megawattia vuonna 2016. Kuva: Arto Henriksson
Ydinvoimalaitoksen sähköntuotantoteho nousi 12 megawattia

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli yhtiön tiedotteen mukaan onnistunut tuotantovuosi 2016. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Vuonna 2015 tuotanto oli 8,47 terawattituntia. – Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 91,1 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 88,6 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 93,5 %. Kakkosyksikön tuotanto oli laitoshistorian toiseksi suurin, kerrottiin Fortumista.

Syksyn vuosihuollossa voimalaitoksen ykkösyksiköllä oli vuorossa laaja vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto ja kakkosyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto kesti lähes 38 vuorokautta ja kakkosyksikön noin 20 vuorokautta.

Vuosihuollossa Hästholmenissa tehtiin määräaikaishuoltotöiden ja polttoainevaihdon lisäksi kahden turbiinin korkeapainepesän, päämuuntajien ja generaattorikatkaisijoiden uusintoja sekä höyrystimiin liittyviä töitä.

Turbiinimodernisaation myötä voimalaitoksen hyötysuhde kasvoi ja sähköntuotantoteho nousi yhteensä 12 megawattia, kertoi voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas Fortumin tiedotteessa.

Fortumin investoinnit Loviisan voimalaitokseen vuonna 2016 olivat noin 100 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2015 olivatnoin 80 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan investointiohjelma jatkuu merkittävänä myös tulevina vuosina.

– Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta vuosi oli hyvä. Laitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vuonna 2016 kiinnitettiin erityisesti huomiota inhimillisten tekijöiden muodostamien riskien tunnistamiseen ja niiden hallintaan, Fortum kertoi tiedotteessaan.

Loviisan voimalaitos työllistää noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Heidän lisäkseen vuosihuoltoihin ja niiden aikana toteutettuihin hankkeisiin osallistui vuonna 2016 yhteensä 950 ulkopuolista työntekijää, joista 80 prosenttia oli suomalaisia.

Loviisa 1 otettiin käyttöön vuonna 1977 ja Loviisa 2 vuonna 1980. Loviisa 1:n käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja Loviisa 2:n vuoteen 2030.

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here