Loviisan surmaaja syyllistyi murhaan, jätettiin syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen

Henkirikos. Koskenkylän Riikessä naisen surmannut mies jätettiin syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi keskiviikkona 19.4. tuomion rikosasiassa, jossa vuonna 1988 syntynyttä miestä syytettiin muun ohella vuonna 1974 syntyneen, yksin asuneen naisen murhasta.

PORVOO/KOSKENKYLÄ Naisen kuolemaan johtanut teko tapahtui Loviisan Koskenkylässä 5.8.2016 tämän kotitilalla. Vastaaja oli asunut tilalla aiemmin. Tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Käräjäoikeus katsoi vastaajan surmanneen uhrin erityisen raa’alla tavalla ottaen huomioon uhrille teräaseella tehtyjen vammojen lukuisuus sekä vastaajan sitkeä surmaamispyrkimys, jota ilmensi paitsi eri puolilla uhrin kehoa olleet 14 teräaseella tehtyä vammaa, myös uhrille lyömällä, retuuttamalla tai potkimalla aiheutetut muut vammat, uhrin käsissä olleet veitsen iskuja torjuttaessa syntyneet teräasevammat sekä uhrin kaulan etuosassa olleen vamman syntymistapa, joka osoitti teräasetta liikutellun haavassa useamman kerran. Käräjäoikeus piti tekoa myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä ottaen huomioon, että teko oli kohdistunut vastaajalle entuudestaan tuntemattomaan henkilöön tämän kotona. Käräjäoikeus katsoi siten vastaajan syyllistyneen murhaan.

Ei vakaata harkintaa

Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että teko olisi tehty vakaasti harkiten muun ohella siitä syystä, ettei vastaajalla ollut näytetty olleen uhrin kotitilalle mennessään mukanaan tekovälineenä käytettyä veistä, eivätkä muutkaan tekoon liittyneet olosuhteet viitanneet siihen, että tekoa olisi suunniteltu etukäteen. Ottaen huomioon, että vastaajan oli mielentilatutkimuksessa todettu olevan mielisairas, ja olleen kysymyksessä olevien tekojen aikana syyntakeeton, käräjäoikeus katsoi, ettei vastaaja ollut myöskään kyennyt vakaan harkinnan edellyttämän suunnitteluun. Näyttämättä jäi myös, että teko olisi tehty erityisen julmalla tavalla.

Käräjäoikeus katsoi vastaajan lisäksi puukottaessaan virantoimituksessa ollutta poliisikoiraa useita kertoja rintakehän alueelle suurta voimaa käyttäen syyllistyneen törkeään eläinsuojelurikokseen.

Vastaaja jätettiin murhasta, eläinsuojelurikoksesta sekä neljästä muusta hänen syykseen luetusta teosta rangaistukseen tuomitsematta, koska hän oli ollut tekojen aikana syyntakeeton.

Vastaaja velvoitettiin suorittamaan uhrin vanhemmille ja osalle uhrin sisaruksista korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä yhteensä noin 18 600 euroa. Vastaaja velvoitettiin lisäksi korvaamaan uhrin omaisille tämän kuolemasta aiheutuneita muita kuluja lähes 13 000 euroa sekä omaisten oikeudenkäyntikulut, yhteensä noin 10 000 euroa.