Loviisan sivistystoimelle muhkeat tuet

Tukea. Rauhalan urheilupuiston kunnostusta tuetaan 100 000 eurolla.
Valtio tukee kouluja, liikuntaa ja nuorisotyötä yhteensä sadoilla tuhansilla euroilla.

LOVIISA Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Opetushallitus ovat myöntäneet useille Loviisan sivistyskeskuksen hankkeille ja toiminnoille merkittävää taloudellista tukea. Muun muassa Rauhalan urheilupuiston kunnostusta tuetaan 100 000 eurolla.

Urheilupuiston kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on 644 000 euroa. Aluehallintoviraston (AVI) kunnostukseen myöntämä tuki on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Opetushallitus puolestaan tukee opetuksen tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä ja erityisopetuksen kehittämistä Loviisassa yhteensä 141 684 eurolla tänä ja ensi vuonna. Tuki kattaa noin 80 prosenttia kuluista.
Lisäksi Opetushallitus tukee Loviisan koulujen kerhotoimintaa 22 000 eurolla tulevan puolentoista vuoden aikana. Summa vastaa noin 70 prosenttia kerhotoiminnan kuluista.

Urheilupuiston kunnostuksen lisäksi AVI tukee Loviisan etsivää nuorisotyötä vuoden ajan 84 150 eurolla (26.7.2018–31.7.2019). Rahasumma kattaa noin kolme neljäsosaa toiminnan kustannuksista. AVI on myös myöntänyt 30 000 euroa Liikkuva koulu/Liikkuva opiskelu -hankkeen toimintaan Loviisassa. Tuki kattaa noin puolet Loviisan Aktiivinen koulupäivä 2018–2019 -hankkeen kustannuksista.

Vapaa-aikatoimen kerhotoiminta sai valtionavustusta 9 500 euroa. Vapaa-aikatoimelle myönnettävä avustus tulee AVI:n mukaan käyttää toukokuun 2019 loppuun mennessä 7–18-vuotiaille tarkoitettuun harrastustoimintaan tai loma-ajan päiväleiritoimintaan.

Valtionavustuksia myönnetään valtakunnallisten hankkeiden paikalliseen toteutukseen.

Sivistysjohtaja Thomas Grönholm pitää myönnettyjä avustuksia erittäin tervetulleina ja tärkeinä.
– Näiden avulla on mahdollista vahvistaa Loviisan kaupungin panostuksia lapsille ja nuorille tarjottavaan toimintaan, Grönholm toteaa.