Loviisan satamassa hiilen koekuljetuksia

Melkoinen kasa. Maanantaina iltapäivällä hiilen laivaus oli täydessä vauhdissa.
Juna- ja laivaliikenteen vilkastuminen Loviisan Satamassa puhuttaa. Sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläisen mukaan kyseessä on hiilikuljetusten kokeilu.

LOVIISA Muutaman vuoden takaiset hiilikasat Loviisan Satamassa ovat saaneet osan lähialueiden asukkaista huolestumaan uusista kuljetuksista. Lähimmille asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuus ennen koekuljetusten alkamista.
– Kerroimme asukastilaisuudessa, että tällaisia kuljetuksia tulee jatkossa mahdollisesti olemaan ja kävimme läpi kovakivihiilen tuoteominaisuuksia ja operointia sekä miten ne eroavat aiemmasta. Näillä toimilla pyrimme välttämään niitä haittavaikutuksia mitä aiemmin on esiintynyt, Vepsäläinen sanoo.
Nyt tehtävät koekuljetukset ovat Loviisan Satamalle näytön paikka, joten Vepsäläinen haluaa kunnioittaa asiakasta, eikä kerro vielä yksityiskohtia.
– Loviisan Satama on irtolastisatama, ja tämä on samaa normaalia palveluvalikoimaan kuuluvaa irtolastitoimintaa. On hienoa, että liikenne lisääntyy ja Lahti-Loviisa-rata pysyy liikenneviraston listoilla. Ratahan kuuluu vähäliikenteisiin rataosuuksiin, joten uudet ratakuljetukset ovat erittäin tervetulleita. Meidän täytyy nyt pystyä osoittamaan asiakkaalle, että täällä osataan, Vepsäläinen jatkaa.

Kuljetettava hiili tuodaan Loviisaan laivattavaksi junalla Siperiasta. Hiiltä myydään useisiin eri tarkoituksiin.
– Kysymyksessä on kaupallinen tuote, tai oikeastaan useita tuotteita muun muassa lääke- ja metalliteollisuuden tarpeisiin. Tässä vaiheessa ainakin Norjaan viedään hiiltä metalliteollisuudelle.
Kuljetettavat määrät ovat suuria ja vaativat välivarastoinnin Loviisan Satamassa.
– Loviisaan toimitetaan tuotetta laivalasteittain, joten hiili on välivarastoitava. Hiili varastoidaan ulos, mutta samanlaisia suuria kasoja kuin aikaisemmin ei ole tulossa, koska tässä on kysymys useasta eri laadusta. Tämä hiili ei myöskään ole pölissyt, joka on meillekin erittäin tärkeää muun toiminnan kannalta. On katsottava tarkasti, ettei hiilipölystä aiheudu haittaa muille kuljetuksille, Vepsäläinen vakuuttaa.
Loviisan Satama Oy on jättänyt Aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen.
– Muutoshakemus koskee sekä hiilikuljetuksia että Suomenlahden telakkaa koskevaa aluerajamuutosta.