Koskenkylään. Uusi koulurakennus rakentuu kahdessa vaiheessa. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy
Ulkopuoliset asiantuntijat laativat kouluhankkeiden tarjouslaskennan. Laskentaan arvioiden kuluvan enintään 27 600 euroa.

LOVIISA Loviisan kaupunki pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita laatimaan tarjousasiakirjat niin uuden ruotsinkielisen yläkoulun rakentamiseen kuin Koskenkylän koulukeskuksen laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.
– Tämä ei ole kovin yleinen toimintatapa. Asiantuntijoiden avulla varmistamme, että kaikki paperit isossa hankekokonaisuudessa ovat lainsäädännön mukaisia, Loviisan kaupungin tilapäällikkö Antti Kinnunen sanoo.
Asiakirjojen laadintaan valittiin WSP Finland Oy. Tehtävään on laskettu kuluvan maksimissaan 200 tuntia hintaan 138 euroa tunnissa, eli yhteensä 27 600 euroa.

Seurantaryhmä valvoo

Kahden koulun rakentamista valvoo teknisen lautakunnan lisäksi 14-henkinen kouluhankkeiden seurantaryhmä, joka koostuu johtavista viranhaltijoista, päättäjistä, ulkopuolisesta sihteeristä ja pääarkkitehdista.

Molemmat koulut tulevat olemaan puurakenteisia. Koskenkylän koulukeskuksen laajennus rakennetaan hirrestä ja ruotsinkielinen yläaste ristiinliimatusta massiivipuusta eli CLT:stä (cross laminated timber).

Antti Kinnunen kertoo, että laajuudestaan ja rakennusmateriaalistaan huolimatta hankkeet noudattavat normaalia rakennusprosessia. Pääsuunnittelijaa ja rakennesuunnittelijaa valittaessa haettiin erityisesti puurakentamisen asiantuntijoita ja myös rakentajia valittaessa huomio kiinnittyy puurakentamisen osaamiseen.