Kaupunki arvioi uudelleen kouluparakkien sijoittelun Vanhaan Rantaan

Suomenkielisen koulukeskuksen väistöparakit oli tilattu ruotsinkielisen koulukeskuksen väistöparakkien viereen Vanhan Rannan alueelle vanhan kaatopaikan päälle. Kuva: Arto Henriksson.
Loviisan kaupunki kertoo arvioivansa uudelleen Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion väistötilojen sijoittamista Vanhaan Rantaan. Syynä on kaupungin mukaan naapureiden jättämä oikaisuvaatimus. Koulujen muuton kiireellisyyden vuoksi oikaisuvaatimuksen lopputulemaa ei kaupungin arvion mukaan todennäköisesti ehditä odottamaan.

VANHA RANTA Loviisan kaupunginhallitus ottaa kantaa parakkien sijoitteluun keskiviikkona 18.7.2018 kello 17 alkavassa ylimääräisessä kokouksessaan.

– Tällä hetkellä teknisen keskuksen ja koulutustoimen viranhaltijat selvittävät muita vaihtoehtoja Vanhalle Rannalle. Vaihtoehdot esitellään hallitukselle keskiviikon kokouksessa, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Kokouksen jälkeen Loviisan kaupunki tiedottaa tarkemmin vaihtoehtoisista järjestelyistä, mikäli kaupunginhallitus niihin päätyy. Myös Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion henkilökuntaa ja oppilaiden huoltajia informoidaan. Vanhaan Rantaan jo sijoitettua infraa, esimerkiksi putkia, voidaan hyödyntää mahdollisessa uudessa rakennuspaikassa.

– Vanhan Rannan pohjatöiden yhteydessä maasta löytyi vanhaa rakennusjätettä. Niiden löytymisen riskistä oltiin tietoisia, sillä Vanhaa Rantaa on käytetty maakaatopaikkana. Ely-keskus on ottanut maaperästä näytteitä, joiden tuloksia odotetaan tällä viikolla. Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset vaihdetaan puhtaaseen maahan, eivätkä ne olisi esteenä parakkien rakentamiselle, arvioi Loviisan kaupunki tiedotteessaan.

Loviisan Sanomien tietojen mukaan Vanhan Rannan kaatopaikalle kaadettiin 1960-luvulle saakka rakennusjätteiden lisäksi myös kotitalousjätettä. Alue toimi pitkään myös lumenkaatopaikkana.

Lokit. Vanhan Rannan näkymiä 1970-luvulta. Alueella sijaitsi aikanaan kaatopaikka. Taustalla näky Harudden. Kuva Eddie Brucen kokoelma