Livetallenne: Loviisan valtuustossa tehtiin isoja päätöksiä

Loviisan valtuusto päättää tänä iltana muun muassa kolmen tärkeimmän sektorijohtajan valinnasta, Emil-kodin toiminnasta, veroprosenteista sekä Harjurinteen koulun korjausinvestoinneista. LS välittää kokouksen suorana videolähetyksenä tällä sivulla.

HARJURINNE Kaupunginhallitus on esittänyt, että valtuusto valitsee Loviisan uudeksi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajaksi Joakim Holmströmin, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajaksi Kirsi Kinnusen sekä kaupunginkansliakeskuksen johtajaksi Kristina Lönnforsin.

Linkki: Loviisan Sanomien livelähetys alkaa tällä sivulla tänään kello 18.00.

Valtuuston kokouksen 17.10.2018 esityslista ja lisälista

Asianro Otsikko Päätökset
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajat
3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen – esityksen mukaan
4 EdupoliPointCollege Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen – esityksen mukaan
5 Liikuntapoliittinen ohjelma -esityksen mukaan
6 Osavuosikatsaus 1-8/2018 – esityksen mukaan
7 Lisämäärärahaesitys investointiosaan / Harjurinteen koulun uusi osa – esityksen mukaan
8 Lisämäärärahaesitys käyttötalousarvioon / Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion väistötilat – esityksen mukaan
9 Lisämäärärahaesitys investointiosaan / Vanhankylän ensihoitoasema – esityksen mukaan
10 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019 – esityksen mukaan 19,75%
11 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019 – esityksen mukaan pidetään vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla
12 Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkaminen 1.1.2019 – jatketaan kuntalisän maksamista
13 Emil-kodin toiminnan jatkosta päättäminen – äänin 23-12 suljetaan 31.12.2019.
14 Vastine arviointikertomukseen 2017 – esityksen mukaan
15 Kaupunginkansliakeskuksen johtajan valinta = Kristina Lönnfors valittiin
16 Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan valinta = äänestyksen jälkeen Kirsi Kinnunen valittiin 25 äänellä, Thomas Grönholm sai 10 ääntä.
17 Valtuustonjäsenten sidonnaisuuksien ilmoittaminen, valtuustoaloite – esityksen mukaan
18 Selvitys kaupungissa toimivien yritysten kannattavuudesta yhteisöveron kehitysseurannaksi, valtuustoaloitec- esityksen mukaan
19 Loviisan matkailustrategia, valtuustoaloite – esityksen mukaan
20 Valtuustoaloitteet – esityksen mukaan
21 Kokouksen päättäminen
22 Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan valinta – Joakim Holmström valittiin virkaan
23 Inveonin koulutustoimintojen luovuttaminen Prakticumille – esityksen mukaan

 

Lue lisää Loviisan Sanomista perjantaina 19.10.2018.