Loviisalle 20 000 euron seuraamusmaksu hankintalain vastaisista suorahankinnoista

Kaupunginjohtajan mukaan Markkinaoikeuden päätös oli odotettu. ”Kysymys oli lähinnä siitä, tuleeko seuraamusmaksu vai vain näpäytys.”

LOVIISA Markkinaoikeus on määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esitysten mukaisesti 20 000 euron seuraamusmaksun Loviisan kaupungille EU-kynnysarvot ylittävistä hankintalain vastaisista suorahankinnoista.

– Sinänsä vanha synti, jossa päätös oli odotettu, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom totesi ratkaisun tultua.
– Kaupunki oli vedonnut siihen, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivallan muutos ajoittui niin, että katsoimme, ettei heillä ollut silloin valtaa valvoa tätä. Se oli meidän vastauksemme ydin, ettei asia vielä silloin kuulunut virastolle. Asia on myöhemmin korjattu meillä.

Hän huomauttaa, että seuraamus oli kuitenkin odotettavissa.
– Jatkettiin ikään kuin vanhalla mallilla vähän liian pitkään.

Loviisan kaupunki osti hankintailmoitusta julkaisematta helmikuussa 2017 Posintra Oy:ltä elinkeinoelämän kehityspalveluita vuoden 2017 loppuun asti kestävällä sopimuksella.
Posintran osakkaina on Loviisan kaupungin lisäksi muun muassa yksityisiä yrityksiä. Siten hankintalain sidosyksikköjä koskevat säännökset eivät sovellu Loviisan kaupungin Posintralta tekemiin hankintoihin, KKV ja Markkinaoikeus katsoivat. Yhtiöt, joissa on yksityistä pääomaa, eivät ole hankintalaissa tarkoitettuja sidosyksiköitä, joilta voidaan hankkia tavaroita tai palveluja kilpailuttamatta.

Markkinaoikeus vahvisti 12.2. antamassaan ratkaisussa, että Loviisan kaupungin suorahankinta on tehty vuonna 2017 ja että virastolla on ollut toimivalta esityksen tekemiselle. Ratkaisun mukaan suorahankinta on ollut lainvastainen, ja markkinaoikeus määräsi KKV:n esityksen mukaisesti Loviisan kaupungin maksamaan valtiolle 20 000 euron seuraamusmaksun.

Oker-Blom toteaa, että kaupunki hyväksyy ratkaisun ja maksaa seuraamusmaksun.
– Samanlaisia hankintoja tai sopimuksia ei ole nyt missään, joten sinänsä on jo otettu opiksi ja käytännössä muutettu toimintatapoja. Näin voi vain joskus käydä.
Vaikka 20 000 euroa ei ole järisyttävän korkea summa, kaupunginjohtajaa tilanne kismittää.

– Häiritsee se aina vähän, se on myös imagollinen haitta. Emme ota tätä kevyesti, sillä lähtökohtana on, että emme saa huomautuksia mistään ja pienemmätkin summat voisivat tulla parempaakin käyttöön.

Markkinaoikeus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa tapauksen, jossa KKV on esittänyt seuraamusmaksujen määräämistä lainvastaisista suorahankinnoista. KKV sai toimivallan valvoa hankintalain noudattamista 1.1.2017.