Loviisalaispäättäjien sidonnaisuudet liittyvät usein kaupungin edustamiseen

Tarkastuslautakunnan hyväksymien sidonnaisuusilmoitusten mukaan useimmat luottamushenkilöiden sidonnaisuudet liittyvät kaupungin edustamiseen ja yhdistystoimintaan. Erikoisin sidonnaisuus liittyy liiketoimintaan Malissa.

LOVIISA Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 57 luottamushenkilön ja 18 virkamiehen sidonnaisuusilmoitukset.

Kuntalain mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Tavoitteena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen, sekä korruption torjuminen. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan Internetissä.

Loviisalaispäättäjien sidonnaisuudet ovat useimmissa tapauksissa sitä, että he ovat kunnan tai kuntayhtymän nimeämiä edustajia eri organisaatioissa. Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.) istuu kunnan edustajana Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksessa sekä Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän hallituksessa.

Kaupunginhallituksen jäsenellä Tom Liljestrandilla (r.) on useita johto- ja luottamustehtäviä kunnan nimeämänä edustajana. Hän on Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Loviisan Asuntosäätiön hallituksen puheenjohtaja. Liljestrand on myös Osuuskauppa Varuboden-Oslan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Myös kirkolliset luottamustoimet työllistävät. Valtuutettu Mia Aitokari (r.) toimii Loviisanseudun seurakuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtajana.

Petri Hyvönen (kok.) toimii toimitusjohtajana kolmessa mekaanisen metsäteollisuuden osakeyhtiössä.

Karl (Kalle) Jalkanen (r.) toimii vanhempana neuvonantajana Oy Degerby Constructor Ab:ssä. Lisäksi hänellä on osakkuus tai omistus Malissa, maan pääkaupungin Bamako city centressä.

Håkan Karlsson (r.) toimii puheenjohtajana Metsäyhtiö Kullberg & Karlssonissa.

Juha Karvonen (kok.) kuuluu Varuboden-Osla Oy:n hallintoneuvostoon. Lisäksi hän on kahden yhtiön toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Loviisan Gallerian hallituksen puheenjohtaja, Rauhalan liiketalo keskinäinen Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, sekä Loviisan seudun Yrittäjien hallituksen jäsen. Myös Åke Laitinen (sd.) kuuluu Rauhalan Liiketalo Oy:n hallitukseen. Hän on hallituksen puheenjohtaja.

Jari Kekkonen (sd.) kuuluu Fortumin eläkesäätiön hallitukseen. Lisäksi hän on kahvilayrityksen hallituksen puheenjohtaja.

Janne Lepola (kok.) on Ergo Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja sekä Lääkärikeskus Aava Oy:n Ilmailulääketieteenkeskuksen johtaja. Lisäksi hän edustaa kaupunkia Loviisan seudun Vesi Oy:ssä, Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostossa varapuheenjohtajana sekä Kiinteistöyhtiö Talludden Oy:n hallituksessa.

Jouni Malmivaara (kok.) on liikkeenjohdon konsultointiyrityksen toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy:n hallituksen jäsen, Loviisan Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja sekä kunnan edustaja kehitysyhtiö Posintra Oy:ssä.

Ralf Sjödahl (r.) on oman kiinteistöyrityksensä toimitusjohtaja, Loviisan puhelinosuuskunnan hallituksen jäsen, Valkon Halli Oy:n hallituksen jäsen sekä kunnan nimeämä Posintra Oy:n hallituksen jäsen.

Roger Turku (r.) toimii puheenjohtajana Finlands svenska skidstiftelsessä.
Bengt Wilhelmson (r.) toimii kolmessa yksityisyrityksessä hallituksen jäsenenä.

Virkamiehistä tekninen johtaja Ulf Blomberg toimii tilojen vuokrausta harjoittavan Oy Rakdoc Ab:n toimitusjohtajana.

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään. Lisäksi hänen on toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyyden arvioinnissa. Sidonnaisuus ei välttämättä vaikuta päätöksentekoon.

Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilöiden velvollisuutta kertoa tietoja, jotka vaikuttavat vaalikelpoisuuteen.