Loviisaan syntyi puuklusteri

Loviisalaisesta yritys- ja elinkeinoelämän suunnasta on muutaman synkän vuoden jälkeen alkanut alkuvuonna kantautua pitkästä aikaa positiivisia signaaleja, joista osa yltää uutisiksi saakka. Viime viikolla Loviisan suurimpiin työllistäjiin lukeutuvasta Loval Oy:stä tuli tieto, että yhtiö on ostanut ja siirtänyt kokonaisen tuotantolinjan Saksasta Loviisaan.
Uusi linja tuo Loviisaan työpaikkoja ja turvaa osaltaan Lovalin toiminnan jatkumisen Loviisassa.

Muistissa on vielä muutaman vuoden takaiset uutiset, joissa pelättiin, että Lovalin toimintaa ollaan mahdollisesti siirtämässä Puolaan. Vuoden alussa Suomen Viljava Oy kertoi investoivansa Loviisaan ja laajentavansa satamassa olevia viljan varasto- ja käsittelytilojaan. Vireillä on myös Helsingin Satama Oy:n pääomistukseen siirtyneen Loviisan Satama Oy:n kapasiteetin ja liikenteen lisäykset.

Tuorein myönteinen yritysmaailman viesti on tässä lehdessä julkistettava uutinen vasta hiljattain perustetun loviisalaisen Timberpoint Oy:n saama mittava tilaus toimittaa kaikki liimapuuelementit Helsingin Jätkäsaareen rakennettaviin kahteen Suomen suurimpaan puukerrostaloon.

Helsingin paraatipaikalle rakennettavaan Wood Cityn puukerrostalokorttelin on kahden asuinkerrostalon lisäksi kaavailtu kahta kahdeksankerroksista puusta rakennettavaa hotellia sekä toimistokerrostaloa. Hankkeessa on mukana myös uudehko loviisalainen yritys Kuninkaankylään Puurakentajat Oy, jonka viisihenkinen rakentajaryhmä on Helsingin Jätkäsaaressa pystyttämässä 8-kerroksisia puukerrostaloja. On hienoa, että loviisalaiset yritykset ovat merkittävällä osuudella mukana ainutlaatuisen puukerrostalokorttelin toteutuksessa.

Valkossa sijaitsevaan Hollming Worksin entiseen 4500 neliömetrin konepajahalliin on muutamassa kuukaudessa rakennettu moderni puuntyöstölinja, jonka sydämenä toimii Pohjoismaiden suurin tietokoneohjattu sahausrobotti. Tällä hetkellä puuntyöstölinja Valkossa työllistää parhaimmillaan yli 20 työntekijää sekä useita alihankintayrityksiä.

Puurakentamisen klusteria täydentää Loviisan satamassa toimiva Nordström Group, jonka satamatyöntekijät ja sataman kalusto osallistuvat joustavasti liimapuuelementtien rakentamiseen niinä päivinä, jolloin satamassa ei ole laivoja lastattavana. Loviisalainen yhteistekemisen ja -työllistämisen malli on saanut runsaasti julkisuutta ja laajalti kiitosta.

Vanhoista puutaloista tunnetulle Loviisalle puutavaraan ja sen jalostamiseen sekä biopolttoaineisiin liittyvät hankkeet sopivat erityisen hyvin. Esimerkiksi Loviisan satama on yksi Suomen suurimmista puutavaran vientisatamista, jota kautta muun muassa Päijät-Hämeen alueen sahatavaraa lähtee maailmalle. Loviisa voinee vahvistaa puutalorakentamisen imagoaan myös rakentamalla mahdolliset uudet koulurakennukset puusta.

Ehkä jopa hieman yllättäen ydinvoimalasta ja metallipajoista tunnettuun Loviisaan on melko lyhyessä ajassa muodostunut vaativaan puurakentamiseen erikoistunut yritysrypäs, jonka kehitysnäkymät näyttävät varsin valoisilta. Varsinkin kun liimapuusta tehtyjen vaativien rakennuselementtien osaaminen, kilpailukyky sekä kysyntä näyttävät viimeinkin kasvavan Suomen lisäksi myös muualla maailmassa.

Järkevä malli

Helsingin ja Porvoon tuomiokapitulit ovat tehneet ehdotuksen Loviisan seudun seitsemän eri seurakunnan yhdistämisestä kahdeksi suomen- ja ruotsinkielisiksi seurakunniksi.
Mallia voi monestakin syystä pitää järkevänä, sillä yhteistoimintaa on jo nyt runsaasti eikä päällekkäisten hallintojen ja alijäämäisten talouksien ylläpitäminen ole enää mielekästä.

Kaksi eri kieliryhmän omaa seurakuntaa on tässä tilanteessa hyvä kompromissi, vaikka yksi kaksikielinen seurakunta, kuntien yhdistämisen tapaan, olisi sekin ollut varsin toimiva malli.
Wood Cityyn. Timberpointin perustaja Marko Suonpää esitteli eilen puukerrostalon Valkossa työstettyä liimapuuelementtiä

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here