Loviisa satsaa sivistykseen

Sivistysbudjetti. Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitteli kaupungin ensi vuoden budjettiesityksen keskiviikkona medialle. Kuva: Marita Itävuori
Loviisa nostaa profiiliaan sivistyskaupunkina isoilla panostuksilla. Kaupunginjohtajan mukaan Loviisaa kehitetään koulukaupunkina etukenossa.

LOVIISA Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitteli ensimmäisen budjettiesityksensä keskiviikkona iltapäivällä. Kaupunginvaltuusto käsittelee ensi vuoden talousarvion ja vuoteen 2021 ulottuvan taloussuunnitelman kokouksessaan 21. marraskuuta. Sitä ennen valtuustolle järjestetään talousarviosta ja vuoteen 2021 ulottuvasta suunnitelukaudesta iltakoulu 14. marraskuuta.

Kaupunginhallitus oli tehnyt viime hetken lisäyksen esitykseen. Laivasillalle on tarkoitus tehdä 100 000 eurolla uusi satamakonttori.

– Satsaus on pieni mutta symbolinen, sillä tuetaan turismia ja viihtyisyyttä.

Loviisan kaupunki valmistelee suunnittelukaudella 2019–2021 suuria panostuksia etenkin sivistyspalveluihin. Kaupunki investoi koulurakennuksiin, kuten keskustassa sijaitsevaan ruotsinkieliseen koulukeskukseen ja Koskenkylän koulukeskukseen. Myös lähiliikuntapaikkoihin Ruukissa, Isnäsissä ja Tesjoella panostetaan yhteensä 600 000 euroa kolmena seuraavana vuonna.

– Emme ole pakon edessä korjausvelan takia, vaan haluamme investoida sivistykseen, Oker-Blom painotti.

Isoja investointeja

Loviisan kaupungin suunnittelukausi 2019–2021 on tasapainossa.

Usean hyvän vuoden seurauksena kaupungilla on taseessaan noin 17,5 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää. Puskuria on kertynyt sen verran, että kun 2010-luvulla investointitahti on ollut keskimäärin noin seitsemän miljoonaa euroa vuodessa, nyt investoidaan noin 10 miljoonaa euroa enemmän.

Investointien suhteen haastavin vuosi on 2019. Silti veroprosentti pidetään ennallaan, 19,75:ssä. Sen jälkeen pitäisi helpottaa, vaikka investointitahti on kova.

– Olen luottavainen sen suhteen että yhteisöverot ja verotulot nousevat notkahduksen jälkeen.

Ruotsinkielinen yläkoulu eli tuleva Lovisavikens skola ja Koskenkylän koulukeskuksen uusi osa rakennetaan leasingrahoituksella, ja ne valmistuvat vuoden 2019 aikana. Lovisa Gymnasiumin ja Koskenkylän koulukeskuksen vanhemman osan peruskorjaukset valmistuvat vuonna 2020.

Harjurinteen koulun sisäilmaongelmat aiheuttavat tämän vuoden käyttötalouteen lisäkustannuksia yhteensä 1,7 miljoonaa euroa sekä investointikustannuksia noin 0,3 miljoonaa euroa. Uuden osan kuluista tullaan esittämään vaatimus urakoitsijalle.

Oker-Blomin mukaan Harjurinteen koulun väistötilojen kustannukset, lisääntyneet henkilökunnan poissaolot sekä erillisselvitykset ja juristikustannukset nostavat kustannukset tänä ja ensi vuonna lähes kolmeen miljoonaan euroon ja kokonaiskustannusten lähenevän lopulta viittä miljoonaa euroa.

Pernajan kirkonkylässä sijaitsevan palvelutalo Onnelan eli Lyckanin lisärakennus valmistuu ensi vuonna. Lisärakennukseen käytetään vuonna 2019 runsaat kolme miljoonaa euroa.

Myös Vanhakylään rakentuvan ensihoitoaseman on määrä valmistua ensi vuonna.

Hyvinvointihalli mukana

Suunnittelukauden lopulle ja vuoden 2022 jälkeisiin pitemmän ajan suunnitelmiin sisältyy sekä päiväkoti-investointi että hyvinvointihalli, jonka tarkoituksena on korvata nykyinen Loviisan liikuntahalli. Uuden päiväkodin suunnittelu alkaa ensi vuonna, mutta sen sijoituspaikka on vielä auki.

Hyvinvointihallin kustannusarvio on 11 miljoonaa euroa, josta suurin osa eli 10,85 miljoonaa euroa on asemoitu vuodelle 2022.

Hyvinvointihalliin on tarkoitus sijoittaa muutakin kuin liikunta- ja urheilutiloja. Yksi mahdollisuus on sijoittaa rakennukseen myös pääkirjasto, joka toimii tällä hetkellä väistötiloissa.

Ensi vuonna aloitetaan satsaukset kaavoitukseen ja infrastruktuuriin tulevan asuntomessualueella Kuningattarenrannassa Loviisanlahden itäpuolella. Suuremmat investoinnit ovat vuorossa 2020–21. Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat korkeintaan 13 miljoonaa euroa. Loviisassa järjestetään asuntomessut kesällä 2023.