Loviisa pohtii sähköosakkeiden ostamista satamarahoilla

Kaupunginhallitus pohtii tulevana maanantaina, ostaako Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita satamatoimintojen myynnistä saaduilla rahoilla. Tavoitteena on saada rahoille nykyistä parempi tuotto.

LOVIISA Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esittää hallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hankkii sähköyhtiön osakkeita 1 132 euron kappalehintaan enintään satamatoimintojen myynnistä saadulla summalla.

Helsingin Satama Oy osti Loviisan Satama Oy:stä 60 prosenttia 3,7 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Rahat ovat olleet tallennettuna sijoitusrahastoon Evli Likvidi. Rahaston korkotuotto on tällä hetkellä 0,3–0,5 prosentin luokkaa.

Kymenlaakson Sähköosakeyhtiön liikevaihto oli noin 94 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja reilut 95 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Yhtiön maksama osinko on vuodesta 2010 lähtien pysytellyt 40 ja 50 euron välillä osakkeelta. Vuosittainen osinkotuotto ylittää siten 4 prosenttia, todetaan päätösehdotuksen perusteluissa.