Loviisa ja Pyhtää käynnistävät uuden etätyötä tarjoavan palvelun

Etätyö. Palvelu tarjotaan ilmaiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille.
Itätyö on uusi, etätyötä tarjoava työnhakupalvelu, jonka toteutuksesta vastaavat Loviisa ja Pyhtää.
LOVIISA, PYHTÄÄ Kunnat aloittivat epätavanomaisen yhteistyön kunta- ja maakuntarajojen yli, jotta paikalliset asiantuntijat ja osaamista kaipaavat yritykset kohtaisivat.
Itätyö-palvelussa työnantajat voivat julkaista ilmoituksia tehtävistä, jotka voi hoitaa etätyönä Loviisassa tai Pyhtäällä. Palvelu tarjotaan ilmaiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille.
– Työ ja paikka pitää erottaa toisistaan sanassa ”työpaikka”, sillä yhä useampi työ on paikasta riippumaton. Itätyö-palvelun myötä lisäämme työpaikkoja alueelle, jossa on mukava asua ja elää, siirtämättä tänne toimistoja tai laitoksia, Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom toteaa.

Työ murroksessa

Etänä tehtävän työn lisääntyminen on osa meneillään olevaa laajempaa työn murrosta. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan useampi kuin joka viidennes palkansaajista teki etätyötä vähintään kuukausittain vuonna 2018. Ylemmät toimihenkilöt työskentelevät etänä huomattavasti useammin: heistä useampi kuin joka neljäs tekee etätöitä vähintään viikoittain.
 – Etätyö tarkoittaa usein työtä kotona. Siitä päästäänkin asumisen laatuun, jota voimme tarjota kustannustehokkaasti täällä itäisen Suomenlahden rannikolla, Jan D. Oker-Blom kertoo.

Yhteistyötä kilpailun sijaan

Pyhtään ja Loviisan päättäjät ovat ottaneet perinteeksi tavata tasaisin väliajoin pohtimaan yhteistyötä ja naapurisuhteita, etenkin konkreettisten hankkeiden muodossa. Itätyö-idea syntyi yhdessä näistä tapaamisista.
Loviisalle ja Pyhtäälle voimien yhdistäminen oli luonnollista ja tärkeämpää kuin huolehtiminen siitä, kumpaan kuntaan – tai edes maakuntaan – uudet asukkaat muuttavat.
 – Meillä on selkeä yhteinen intressi tehdä paikkakuntiamme tunnetuksi ja kääntää väestökehitystrendi positiiviseksi. Haluamme saada ihmisten katseet kääntymään Helsingistä itään, sillä täällä on upeat mahdollisuudet rakentaa hyvä elämä. Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho kertoo.
Itätyö lanseerattiin 24.4. ja toimii osoitteessa itatyo.fi