Loviisa arvioi vuoden 2019 alijäämän kasvavan yli 10 miljoonaan euroon

Alijäämiä. Loviisan kaupungin talousnäkymät ovat heikentyneet, ja velkasaldo yhä kasvamassa. Kuva: Arto Henriksson.
Loviisan kaupungin vuoden 2019 tulos on ennusteen mukaan painumassa selvästi odotettua huonommaksi. Tulos on nyt jo noin 4,6 miljoonaa euroa miinuksella, ja tappion arvioidaan syvenevän vuoden loppuun mennessä yli 10 miljoonaan euroon.

LOVIISA Loviisan kaupungin tiedotteen mukaan tappion syynä on odotettua selvästi pienemmät tulot. Varsinkin yhteisöverotulot ovat heikentyneet merkittävästi. Kaupunginhallitus käsittelee Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tammi-kesäkuun osavuosikatsausta kokouksessaan maanantaina 9.9.2019.

– Tammi–kesäkuun 2019 osavuosikatsauksen toteumatietojen mukaan Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen yhteenlaskettu tulos on noin 4,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennusteen perusteella tulos on vuoden 2019 lopussa noin -10,05 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitoksen tulos 1–6/2019 on noin 35 000 euroa ja ennuste talousarvion mukainen, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Asukasluku jatkoi pienenemistään

Talouslukuihin vaikuttaa erityisesti tulojen poikkeaminen budjetoidusta. Vahvasti heikentynyt yhteisöverotulo ja sen jako-osuuden pieneneminen vähentävät vuoden 2019 verokertymää. Kunnallisverokertymä on odotettua pienempi, koska kaupungin asukasluku laski budjetoitua alhaisemmaksi vuonna 2018.

Lisäksi tuloverorekisterin käyttöönotossa valtakunnallisesti ilmenneet ongelmat vaikeuttavat loppuvuoden 2019 verokertymän ennustettavuutta. Myyntituottojen osalta erityisesti kesämökkitonttien myyntituotot jäävät vuodelle 2019 budjetoitua alemmiksi.

Konsulttimenot ylittyvät, henkilöstömenot alittuvat

-Kaupungin menot ovat ennusteen mukaan ylittymässä asiantuntijapalvelujen oston osalta. Sen sijaan henkilöstömenot alittavat budjetoidun 1,78 miljoonalla eurolla. Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2018, Loviisa tiedottaa.

Linkki: Loviisan kaupungin osavuosikatsaus 1-6/2019.

Lue lisää Loviisan Sanomista perjantaina