Liittolaisia ja yhteistyökumppaneita

Vallan kammareissa. Miten Loviisa saa äänensä kuuluviin suuressa Uudenmaan maakunnassa?

Tilastokeskuksen vielä epävirallisten tietojen mukaan sekä Loviisan että Lapinjärven asukasluku on laskussa. Vuoden lopussa kunnissa asui yhteensä 17 957 asukasta.
Vuoden 2019 alussa aloittavassa Uudenmaan maakunnassa asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Se on saman verran kuin koko Virossa. Maakunnasta tulee merkittävä vallankäyttäjä, sillä se huolehtii jatkossa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, pelastustoimesta, ympäristönterveydenhuollosta, pääosasta rakennusvalvonnasta, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta. Lisäksi maakunta voi ottaa hoidettavakseen sellaisia kunnan tehtäviä, jotka maakunnan kaikki kunnat sopimuksella antavat maakunnan hoidettavaksi ja jotka liittyvät maakunnan tehtäväkenttään.

Sotea ja maakuntia koskevat lait tulevat eduskunnan päätettäviksi kevään aikana. Vielä siis ei ole ollenkaan selvää, toteutuvatko uudistukset. Kunnallisvaalit käydään huhtikuun 9. päivänä ja sen tulokset saattavat hermostuttaa puolueita ja niiden kansanedustajia.
Maakunnissa poliittista harkintaa vaativat tehtävät ratkaistaan pääsääntöisesti maakuntavaltuustossa tai maakuntahallituksessa. Muut, pääosin vain lain soveltamista tarkoittavat asiat hoidetaan maakuntavirastossa viranhaltijapäätöksin.
Uudenmaan maakuntavaltuustoon tulee 99 paikkaa. Edustajat valitaan maakuntavaaleissa vuonna 2018.

Maakuntien koko asukasluvulla mitattuna vaihtelee jopa arveluttavasti. Uusimaasta tulee ylivoimaisesti väkirikkain. Pienimmissä maakunnissa asuu alle 100 000 asukasta. Maakuntavaltuustojen koko suhteutetaan maakunnan väkilukuun.
Uudellamaalla maakuntavaltuuston paikat menevät Helsingille, Espoolle ja Vantaalle, kun arvio tehdään edellisten eduskunta- ja kuntavaalien perusteella. Helsinki saisi 41 paikkaa, Espoo 16 ja Vantaa 12. (HS 21.3.2016)

Muille kunnille jäisi 3–1 paikkaa. Esimeriksi Porvoo saisi 3 edustajaa, Loviisa 1 ja Lapinjärvi jäisi kokonaan ilman.

Loviisalaisia poliitikkoja tilanne mietityttää. Kuntasivustolla Kommuntorget muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén miettii, että Loviisan pitäisi nykyistä paremmin tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen. Muuten Loviisalla on hyvin pienet mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin maakuntahallinnossa.
Yhteisiä etuja ja asioita ajettavaksi itäiseltä Uudeltamaalta varmasti löytyy. Ongelma on, että alueen väkiluku ja painoarvo on silti pieni väkirikkaaseen pääkaupunkiseutuun verrattuna. Myös maakuntahallinnossa tulee todennäköisesti olemaan vaikeata mieltää kokonaisuuksia yli perinteisten kuntarajojen.

Loviisassa ja Lapinjärvellä paikallista yhteistyötä on päästy harjoittelemaan todenteolla Loviisan seudun kuntien yhdistyttyä vuoden 2010 alussa. Samalla syntyi Loviisan ja Lapinjärven yhteistyöalue.

Vaikka Loviisan seudulla moni mieltää tunnetasolla yhä vanhat kuntarajat, eteenpäin on menty. Tutkimuksissa on todettu, että mitä nopeammin vanhat kuntarajat katoavat ajatuksista, sitä paremmin kuntafuusio onnistuu. Loviisassakin on opittu ajattelemaan kylittäin ja monenkirjavuus on koettu voimavaraksi ja osaksi omaa identiteettiä.
Itäinen Uusimaa joutuu maakuntatasolla miettimään, millaisissa asioissa ja kokoonpanoissa yhteistyötä jatkossa viritellään. Ehkä uudeksi kumppaniksi muotoutuu Vantaa, jonne moni valtionhallinnon palvelu on jo siirtynyt myös Porvoosta.

Helppoa paikallisten asukkaiden etujen puolustaminen isossa yksikössä ei tule olemaan. Tarvitaan hyviä ja aktiivisia neuvottelijoita ja kumppaneiden etsijöitä. Asioita on todennäköisesti edistettävä ”keittiön kautta”, epävirallisinkin kontaktein.
Kesän kynnyksellä olemme kaikki viisaampia kuin nyt. Silloin tiedetään, miten nykyhallituksen kunnianhimoiset uudistukset ovat edenneet. Voi olla, että uudistukset eivät etene ainakaan kaavaillusti.

Uudenmaan maakunnan asukkaiden kannalta uudistus haiskahtaa kovasti demokratiavajeelta. Jatkossa maakuntien asukkaat ovat vaikutusmahdollisuuksiltaan tasa-arvoisia, mutta jotkut asukkaat ovat tasa-arvoisempia kuin toiset?

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here