Tilat ovat remontin jälkeen seurannassa ja käyttäjäkyselykin tehdään.

LOVIISA Loviisan liikuntahallin kunnostustyöt valmistuivat viime viikolla. Halli avautui käyttäjille jälleen perjantaina, kun Torin salibandyjoukkue otti tilan haltuun.

Merkittävimmät kunnostuskohteet olivat pukuhuoneiden lattioiden sekä koko ilmanvaihdon uusiminen. Myös valaistusta on parannettu. Hallin kuntoa tutkittaessa pukuhuoneiden lattioista oli löytynyt jonkin verran kosteutta.

Ilmanvaihto on nyt tilakohtainen ja nykyajan vaatimusten mukainen.

Suurin yksittäinen investointi oli ilmanvaihtokoneiston uusiminen. Alkuperäinen koneisto oli yhtä vanha kuin itse rakennuskin, joka otettiin käyttöön vuonna 1980.

Kaupungin tilapalvelupäällikön Antti Kinnusen mukaan korjauksiin varattu määräraha oli 225 000 euroa ja kustannusarvio 300 000 euroa.

– Uskon, että raha riittää.

Aikanaan käsittelyyn tulee lisämäärärahaesitys, mikäli tarvittava lisäsumma ei jää yli muualta.

Hallihanke pikaisesti

Kunnostustöiden tavoitteena on, että halli pysyy käyttökunnossa niin kauan, kunnes uusi halli on pystyssä. Korvaavia tiloja on hyvin vaikea löytää, jos nykyistä hallia ei voida käyttää. Halli toimii ruotsinkielisten koulujen liikuntatilana.

Liikuntahallin käyttöaste on korkein kaikista kaupungin tiloista.

– Ollaan lähdetty siitä ja toivotaan, että halli on käyttökunnossa niin kauan, kunnes uusi halli on käytössä.

Jos uuden liikuntahallin hankesuunnittelu saadaan käyntiin pikaisesti, uusi halli on valmis aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

– Toivomme, että hankesuunnitelma käynnistetään ensi vuonna, eli katsotaan, mitä ja missä.

Nykyisen kuntoa seurataan

Vanhan hallin kuntoa seurataan jatkuvasti. Alapohjaa ja ulkoseiniä on tiivistetty, sillä rakenteiden kautta ei saa kulkeutua ilmaa sisätiloihin. Tilat on alipaineistettu, ilma ohjataan putkien kautta ulos. Kinnusen mukaan onkin ensiarvoisen tärkeää, että ilmastointi pysyy tasapainossa.

Kinnusen mukaan halli on siinä tilassa, että siellä on tehtävä aktiivista seurantaa koko edessä olevan käyttöiän ajan. Tilojen käyttäjille on tarkoitus järjestää kysely.

Käyttäjien antamaa palautetta liikuntahallin sisäilmasta seurataan kunnostusten jälkeen. Käyttäjäkysely toteutetaan aikaisintaan syyslukukauden lopussa.

Korjaustöiden aikana osa irtaimistosta on puhdistettu, osa heitetty pois. Tuhannen neliön sali on jaettavissa nyt kolmeen osaan entisen neljän sijasta.

Aiemmin opettajien käytössä olleet sosiaalitilat on muutettu uudeksi varastotilaksi. Väestönsuojassa sijainnut varasto ei ole enää varastokäytössä.

Myös lukitusjärjestelmä on uusittu samanlaiseksi kuin mitä useissa kaupungin kiinteistöissä on käytössä: avaimiin voidaan ohjelmoida erilaisia käyttöoikeuksia ja avaimia voidaan myös poistaa käytöstä, jos niitä katoaa.

Hallissa olleet liikuntavälineet on käyty läpi kesän aikana: osa on poistettu käytöstä ja osa puhdistettu. Esimerkiksi tekstiilejä ja kovapintaisia välineitä on pesty. Halliin hankitaan syksyn ja ensi kevään aikana myös uusia liikuntavälineitä.

Liikuntahallin ulkoseinien tutkimuksia jatkettiin kesän aikana. Ulkoseinien eristeistä otettiin näytteitä eri korkeuksilta, jotta saataisiin selville, miten korkealle aiempien tulvavesien aiheuttama kosteus on noussut.

Näytteiden viljelytulokset eivät viitanneet aktiiviseen mikrobikasvustoon. Tutkimusraportti on nähtävissä kaupungin verkkosivustolla osoitteessa www.loviisa.fi/sisailma.