Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys käyntiin Lapinjärvellä

Kartoitusta. Lapinjärvellä on järjestetty erillinen turvallisuuskävely, jossa katsastettiin liikenteen vaaranpaikkoja. Kuva Eija Kosonen
Kuntalaisille on avattu nettikysely. Vastausaikaa on 25.3. asti.

LAPINJÄRVI  Lapinjärven ja Myrskylän kunnissa on käynnistynyt yhteinen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö. Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta, liikenneympäristön suunnittelusta ja liikennekasvatuksesta.

Liikenneturvallisuussuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2018 lopulla
– Edellinen suunnitelma on vuodelta 2006, joten päivittäminen on varsin tarpeellista, Lapinjärven tekninen johtaja Maria Luoma-aho sanoo.
Hänen mukaansa tarkoitus on käydä läpi, mitä vuoden 2006 jälkeen on tapahtunut.

Päivitystyön aikana tarkasteluun nousee se, mitä kunnissa on tehty, minkälaisia aloitteita on tullut kuntiin ja Ely-keskukseen sekä millaisia onnettomuuksia on sattunut.

Omat toimenpideohjelmat

Luoma-ahon mukaan sunnitelmat laaditaan seutuyhteistyönä, mutta kunnille laaditaan omat toimenpideohjelmat mahdolliset yhteiset ja kuntakohtaiset painotukset huomioiden.

– Suunnitelmiin kirjataan tavoitteet ja painotukset, jotka suuntaavat pitkällä aikavälillä käytännön liikenneturvallisuustyötä ja laajemmin viisaan liikkumisen edistämistä kunnissa.

Kuntalaiset nousevat päivitystyössä merkittävään rooliin, sillä päivitystyön aineistoksi tarvitaan mahdollisimman suuri määrä vastauksia.

– Liikenneympäristön osalta kyselyn kautta saadaan toivottavasti näkemyksiä siitä, mitkä paikat koetaan ongelmallisina ja voimme miettiä, pystytäänkö ratkaisuja löytämään.

Kuntalaisille suunnattu kysely löytyy Internetistä suomeksi osoitteesta: http://apps.strafica.fi/karpalo/ml/. Kysely avautui viime perjantaina. Vastausaikaa on 25.3. saakka.