Parempaan päin. Liikenneonnettomuuksien ja henkilövahinkojen määrä on kääntynyt viime vuosina laskuun. Kuva Eija Kosonen
Onnettomuuksien ja henkilövahinkojen määrä on pienentynyt Loviisan liikenteessä, mutta työsarkaa turvallisuuden parantamisessa riittää.

LOVIISA Liikenneturvallisuustyön toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistiin ennen vuodenvaihdetta. Vuoden 2017 kertomus valmistuu keväällä.
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos ei halua laittaa tärkeysjärjestykseen mitään tiettyjä turvallisuuden parantamiseksi tehtyjä kohteita vuodelta 2016.
– Moni niistä on hyvin pieniä toimenpiteitä ja ne on hoidettu esimerkiksi liikennemerkkien avulla. Tärkeintä liikenneturvallisuustyössä oli se, että se saatiin kunnolla käyntiin ja kaikkien hallintokuntien sekä muiden osapuolien edustajat samaan pöytään.

Liikenneturvallisuutta edistävää työtä koordinoi Loviisassa monialainen liikenneturvallisuustyöryhmä. Siinä on edustajia kaupungin eri hallintokunnista sekä Itä-Uudenmaan poliisista ja Liikenneturvasta. Mukana on myös ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoita.

Vuoden 2016 toimintakertomus osoittaa muun muassa, että liikenneonnettomuuksien ja henkilövahinkojen määrä pienenee edelleen.

Tuoreimmat onnettomuusluvut ovat vuodelta 2015. Silloin henkilövahinko-onnettomuuksia oli Loviisassa 14 (vuonna 2014 määrä oli 22). Liikenteessä ei kuollut yhtään henkilöä vuonna 2015, edellisvuonna yksi. Loukkaantuneita oli 16 (36).

Vuonna 2016 Loviisan kaupunki ja ELY-keskus edistivät noin viidesosaa niistä toimenpiteitä, joita liikenneturvallisuussuunnitelmassa oli mukana.
Kaikkein kiireellisimmistä turvallisuutta edistävistä toimista toteutettiin lähes kolmasosa. Suuri osa niistä oli esimerkiksi suojateiden ja liikennemerkkien lisäämisiä ja näköesteiden, kuten pensaiden raivaamisia. Myös nopeusrajoituksia on alennettu muutamissa paikoissa.
– Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa, eikä se ole pelkkiä suojateitä ja merkkejä. Ne ovat vain pieniä näkyviä osia. Suurin vaikutus liikenneturvallisuuden parantamisessa on ihmisten liikennekäyttäytyminen. Siinä riittää työsarkaa, Lindroos korostaa.

Liikennekäyttäytymisen kohenemisen eteen on jo tehty runsaasti valistustyötä. Erilaisia koulutus- ja muita tapahtumia on järjestetty esimerkiksi koululaisille ja senioreille.
Turvallisuuskävelyjä, joiden aikana asukkaat voivat kertoa vaaran paikoista, on järjestetty useissa kylissä. Lisäksi on jaettu heijastimia ja kerrottu mm. turvallisesta pyöräilystä.
Lindroosin mukaan valistustyö jatkuu edelleen.

Suojatiet huomioon

Viime vuonna merkittävimpiä turvallisuutta parantavia toimia olivat Rantatien kunnostus sekä läntisen sisääntulotien keskisaareke suojatien yhteyteen.
– Tänä vuonna suurimpia kohteita ovat Jorvaksen liittymäjärjestelyt Koskenkylässä ja kevyen liikenteen väylä uudelle Koskenkylän koululle, Lindroos toteaa.
Lisäksi töitä tehdään Rantatien pohjoisosassa. Myös Valkon kevyen liikenteen väylä on tulossa ajankohtaiseksi. Hankkeen takana on ELY-keskus.
– Tänä vuonna huomiota kiinnitetään myös autoilijoiden suojatiekäyttäytymisen parantamiseen, Lindroos mainitsee.