Liikenneturvallisuudessa viilattavaa

Suojateissä säätämistä. Kirkonkylän ydinkeskustassa suojatiet sijaitsevan turhan kaukana Lapinjärventien luontaisista ylityskohdista. Kuva: Eija Kosonen
Kirkonkylän keskustan liikennejärjestelyt ovat osin sekavat. Niitä voidaan selkeyttää pienin muutoksin, kuten liikennemerkein. Isompien ratkaisujen aika on sitten, kun muistiystävällistä taajamaa aletaan toteuttaa.

LAPINJÄRVI KK Lapinjärven kirkonkylässä järjestettiin keskiviikkona turvallisuuskävely. Puolitoistatuntisen kävelyn aikana joukko virkamiehiä ja kuntalaisia kävi katsomassa niitä vaaran paikkoja, joista asukkaat olivat kertoneet.

Turvallisuustietoja kerättiin etukäteen esimerkiksi kirkonkylän kahvilassa. Lisäksi mielipiteitä kysyttiin mm. kouluilta ja nuorisotalon käyttäjiltä. Epäkohdista tuli myös useita sähköposteja.

– Monet paikat, joissa turvallisuutta voitaisiin lisätä, ovat olleet tiedossa jo pidempään, aluearkkitehti Johanna Hyrkäs toteaa.

Asukkailta tulleista havainnoista suuri osa koski kirkonkylän ydinkeskustaa, missä palveluja tarjotaan Lapinjärventien molemmin puolin.

– Ydinkeskusta on liikennejärjestelyiltään aika sekava. Esimerkiksi parkkialueet ja autoteille risteävät kevyenliikenteenväylät kaipaavat selkeyttämistä. Jäsentämistä tarvitaan myös muun muassa pihoille ajamisessa.

Myös suojatiet ovat aiheuttaneet huolta. Keskustassa ne ovat liian kaukana varsinaiselta raitilta. Niinpä tie ylitetään siitä, mistä se helpoimmin ja nopeimmin onnistuu.

Hyrkäs kertoo, että myös ajonopeuksista on tullut palautetta. Lapinjärventiellä on keskustan alueella 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja vauhtia hillitsevät myös töyssyt.

– Moni onkin siirtynyt käyttämään itäpuolista reittiä eli Männistöntietä. Siellä rajoitus on 50 kilometriä tunnissa. Se saattaa olla vähän liikaa.

Kirkonkylässä on runsaasti myös kapeita teitä. Niiden mahdollista muuttamista yksisuuntaisiksi tutkitaan.

– Näitä teitä ei oikein voi leventääkään, sillä kyläkuva kärsisi. Kirkonkylä on ikivanha taajama, eikä sen tiestöä ole rakennettu nykyisen kaltaisille automäärille, Hyrkäs toteaa.

Palautetta tuli myös hiekkateillä olevista montuista, jotka etenkin pimeällä ovat jalankulkijoille vaarallisia.

Katuvalaistus on myös aihe, joka heijastuu turvallisuuteen.

– Nyt katuvalot sammuvat illalla kymmeneltä ja syttyvät aamukuudelta. Valojen palamisaikaa on toivottu pidemmäksi ja siitä onkin syytä keskustella.

Pieniä parannuksia nopeasti

Turvallisuutta lisääviä pieniä parannuksia voidaan Hyrkkään mukaan tehdä nopeasti ja edullisesti.

– Esimerkiksi liikennemerkkejä voidaan lisätä varsin helposti. Käyttöön voitaisiin ottaa myös asfalttiin maalattavia nopeusrajoitusmerkkejä. Sellaisia ei kirkonkylässä vielä ole.

Myös tietoon tulleita hiekkateiden kuoppia voidaan ryhtyä täyttämään välittömästi.

Suuremmat liikennejärjestelyt keskustan ja etenkin Lukkarinpolun osalta siirtyvät myöhemmäksi.

– Ne tulevat mietittäviksi Lapinjärven muistiystävällisin taajaman toteuttamisen yhteydessä, Hyrkäs mainitsee.

Hän jatkaa, että liikenne- ja muunkin turvallisuuden parantamiseen liittyviä havaintoja voi edelleen lähettää hänelle esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi

Turvallisuuskävelyjä voidaan järjestää myös muissa Lapinjärven kylissä. Kyläyhdistykset voivat ottaa yhteyttä hallintojohtaja Susanne Sjöblomiin (susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi), jos haluavat turvallisuuskävelyn.