Liikenne isoin turvamurhe?

Vai turha murhe? Tässä lehdessä julkaistava itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely on loviisalaisittain varsin mukavaa luettavaa. Tuoreimman kyselyn mukaan loviisalaisten turvallisuuden tunne on lisääntynyt vuodesta 2016, ja on nyt suurempi kuin Itä-Uudellamaalla keskimäärin. Kun vielä vuonna 2016 noin 85 prosenttia loviisalaisista koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, niin tänä vuonna loviisalaisten turvallisuuden tunne oli lisääntynyt 89,88 prosenttiin. Samaan aikaan koko Itä-Uudenmaan turvallisuuden tunnetta kuvaava indeksi oli keskimäärin 88 prosenttia.

Loviisassa turvallisuuden tunnetta heikensivät eniten yleinen liikennekäyttäytyminen sekä liukastumisen ja kaatumisen pelko sekä oma talous ja toimeentulo. On mielenkiintoista, että liikenne on Loviisassa eniten turvallisuuden tunnetta heikentävä tekijä. Se, että onko Loviisan alueen liikenne oikeasti vaarallista ja tiet sekä kadut turvattomia onkin monimutkaisempi kokonaisuus. Liikenneturvattomuutta kokevat erityisesti vanhemmat loviisalaiset. Esimerkiksi vuonna 2015 Loviisan koululaiskyselyssä peräti yli 90 prosenttia eri ikäisistä vastaajista koki oman koulumatkansa turvalliseksi.

On totta, että tilastokeskuksen mukaan Loviisassa sattuu henkilövahinko-onnettomuuksia tuhatta asukasta kohti enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Kun esimerkiksi 2000-luvulla koko maassa henkilövahinkoja liikenteessä sattui vuosittain 1 – 1,25 tapausta tuhatta asukasta kohti, liikkui vastaava luku Loviisassa vuosittain 1,5 – 2,5 vuosittaisen henkilövahingon haarukassa per 1000 asukasta. Vuodesta 2000 alkaen kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia sattui Loviisan alueella keskimäärin 3 per vuosi, ja loukkaantumisia aiheutui keskimäärin 34 ihmiselle vuosittain.

Loviisassa 2000-luvulla liikenneonnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista 51 prosenttia on ollut liikenteessä henkilöautolla, kuljettajana tai matkustajana. Mopoilijat ja moottoripyöräilijät muodostavat uhreista 13 prosenttia ja jalankulkijat ja pyöräilijät 10 prosenttia. Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelman tilastojen mukaan liikenneonnettomuuksissa Loviisassa kuolleista 73 prosenttia on ollut liikenteessä autolla, kun koko maassa autossa kuolleiden osuus oli samaan aikaan selvästi pienempi eli 59 prosenttia.

”Loviisan kadut ja kujat ovat tilastojen valossa todellisuudessa varsin turvallisia.”

Se, että 2000-luvun Loviisan liikenneonnettomuuksista valtaosa eli 78 prosenttia on tapahtunut taajama-alueiden ulkopuolella ja vain reilu viidennes eli 22 prosenttia taajamissa selittyy paljolti kahden valtaväylän eli kuutostien ja seiskatien suurilla liikennemäärillä. Koko maan vastaavat osuudet 45 prosenttia taajamien ulkopuolella ja 55 taajamissa. Ero maan keskiarvoon on merkittävä.

Kolareista kertovalla karttapohjalla Loviisan liikenteen kuolemantapauksista ja henkilövahingoista kertovat pallukat muodostavat karun helminauhan valtatie 7:lle Loviisan itä- ja länsipuolelle sekä kuutostielle. Moottoritien valmistuminen ensin Koskenkylästä Loviisaan ja sitten Loviisasta Kotkaan käänsivät kolareiden määrän selkeään laskusuuntaan. Kuolonkolareiden määrä on pudonnut vuosien 2000-2014 keskimäärin kolmesta keskimäärin kahteen kuolonkolariin vuosittain. Parhaimpina vuosina kuolemantapauksia ei ollut ollenkaan, synkimpinä kahtena vuonna peräti viisi. Loviisan keskiarvon kehityksen suunta on nyttemmin oikea, vaikka toki jokainen kolari on liikaa.
Vaikka liikenne ja liikennekäyttäytyminen onkin edelleen merkittävin turvallisuuden tunnetta heikentävä tekijä, ovat Loviisan kadut ja kujat tilastojen valossa todellisuudessa varsin turvallisia.

Loviisassa on toki helppo luetella monia pyöräilijöille ja jalankulkijoille vaarallisia maanteitä ja katuja. Saaristotie, Valkontie, Lapinjärventie, Elimäentie ja niin edelleen. Samoin liikenneturvallisuuden parantamisessa on vielä paljon tehtävää koko Loviisan alueella.
Vaikka Loviisankin liikenteessä on aina syytä olla tarkkana ja varuillaankin, ei omaa turvallisuuden tunnettaan ole syytä kuitenkaan liiaksi liikenteen takia tärvellä. Kop kop.

Linkki: Onnettomuuskarttatyökalu.