Leasing-autoja hankittiin yksi kerrallaan

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota perusturvakeskuksen hankintapäätöksiin.

LOVIISA Samana päivänä peräkkäisinä päätöksinä oli päätetty hankkia kolme autoa leasing-sopimuksella.

Kolmen auton hankkimista olisi tullut käsitellä yhtenä kokonaisuutena ja viedä perusturvalautakunnan päätettäväksi päätöksentekohetkellä voimassa olleiden hankintavaltuuksien nojalla. Perusturvalautakunta on kuitenkin merkinnyt tiedoksi edellä mainitut viranhaltijapäätökset kokouksessaan eikä ole käyttänyt otto-oikeuttaan, tilintarkastaja toteaa lausunnossaan.

Tilintarkastaja suosittelee, että hankintapäätösten yhteydessä arvioidaan, muodostavatko yksittäiset hankinnat kokonaisuuden asianmukaisen päätöksentekomenettelyn varmistamiseksi.

Perusturvakeskuksen päätöksistä tarkastettiin yhteensä 22, jotka tehtiin viime vuonna yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Hankintapäätöksiä niistä oli kahdeksan. Muut päätökset koskivat hallintoa ja henkilöstöä, lisäksi tehtiin yksi yksilöpäätös.

Päätöksistä yhdeksän teki perusturvajohtaja, kolme johtava lääkäri, palvelupäällikköjen tekemiä päätöksiä oli seitsemän ja palveluvastaavien kolme.