Lautakunta: Kivihiiltä ei voi käsitellä satamassa ilman kostutusta

Kostutettava. Talven pakkaskausi osoitti, että kivihiiltä on kostutettava. Arkistokuva: Arto Henriksson
Kivihiilen käsittely Valkon satamassa pitää kieltää aikana, jolloin sen kostutus ei ole mahdollista, katsoo kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.

VALKO Lautakunta antoi vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle Loviisan Satama Oy:n ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin. Yksityishenkilöiden lisäksi ympäristöluvasta on valittanut Uudenmaan ely-keskus.

Sekä lautakunta että Uudenmaan ely-keskus vaativat, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamaa lupamääräystä kivihiilen pölyämisen ehkäisemisestä on muutettava.

Sataman ympäristölupahakemuksen mukaan varastoitava hiili ja sen käsittely on sellaista, että pölyämishaitat ovat vähäiset. Hakemuksen mukaan sumukastelua tehdään heti, jos pölyämistä tapahtuu.

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön on tullut viime vuoden lokakuusta lähtien kymmenkunta haittailmoitusta satamasta peräisin olevasta hiilipölystä.

Lautakunnan mukaan talven pakkasjakso osoitti, että aluehallintoviraston antaman ympäristöluvan määräys pölyn torjunnasta ei ole riittävä. Pakkassäällä lupamääräyksen mukainen kostutus ei ole ollut mahdollista, eivätkä muut pölyntorjuntakeinot ole riittäneet. Siksi lautakunta katsoo, että silloin kun hiilen kostutus ei ole mahdollista, kivihiilen käsittely on keskeytettävä.

Yksityishenkilöiden tekemässä valituksessa esitetään ympäristöluvan muuttamista niin, että satama velvoitettaisiin rakentamaan riittävän korkea lipallinen aita, tai että kivihiilen käsittely siirretään sisätiloihin.