Lastensuojelun asiakasmäärät lisääntyneet huomattavasti

Nousussa. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat jo runsaan vuoden ajan olleet huomattavassa nousussa. Kuva Marita Itävuori
Loviisan seudulla lastensuojelun asiakasmäärät lähtivät huomattavaan nousuun viime keväänä. Merkittävin yksittäinen syy on perinteisesti ollut vanhempien päihteiden käyttö.

LOVIISA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta selvitystä lastensuojelulain määräaikojen ylityksistä.

Lastensuojelussa palvelutarpeen selvittäminen on tehtävä kolmen kuukauden määräajassa. Viime lokakuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä puolen vuoden aikana määräaika ylitettiin viidessä tapauksessa.

Kasvua on tapahtunut sekä lastensuojeluilmoituksissa että palvelutarpeen selvityksissä.
– Lastensuojelun tapaukset ovat meillä nousussa, ihan kuten koko maassa. Viime keväästä lähtien lastensuojelun asiakkuudet ovat meillä lähteneet nousuun, aika huomattavaankin nousuun, kertoo perusturvakeskuksen palvelupäällikkö Jaana Iivonen.
– Suositus on, että sosiaalityöntekijää kohden asiakkaita on 30, kun meillä lukumäärä on sellainen 46.

Käänne huonompaan on tapahtunut monen hyvän vuoden jälkeen. Määräajat ylittyivät vuosina 2011–2012, jolloin ongelmaan alettiin kiinnittää huomiota.
– Sen jälkeen olemme pysyneet aika hyvin aikarajoissa. Tämä selvityspyyntö oli ensimmäinen tämän jälkeen.

Viidessä tapauksessa kolmen kuukauden määräaika on ylitetty teoriassa muutamasta päivästä korkeintaan kuukauteen.
– Riittää, kun ylitys on 1–2 päivää, Iivonen huomauttaa.
Viimeisin selvityspyyntö koski huhti-elokuun välistä aikaa, jonka aikana määräaikojen ylityksiä ei ole enää tapahtunut, vaan ylitykset tapahtuivat viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden kevään välisellä ajanjaksolla. Tilannetta tarkastellaan puolen vuoden välein.

Kasvu näkyy ennen muuta asiakkaiden lisääntymisenä.
– Sijoitukset eivät ole lisääntyneet, mutta asiakkuudet ovat. Sijoitus on viimeinen keino. Enemmän käytetään esimerkiksi perhekuntoutusta ja tehostettua perhetyötä.

Mikä sitten on saanut asiakkaiden määrän kasvuun?
– On varmaan sitä, että kynnys on madaltunut. Toisaalta meillä on sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden sosiaalityö, joka vastaa matalammalla kynnyksellä perheiden palvelutarpeeseen, Iivonen miettii.

– Perinteisesti numero ykkönen on vanhempien päihteiden käyttö, josta asiakkuuksia tulee. Miksi määrät ovat yhtäkkiä lähteneet nousuun, niin sitä en osaa sanoa. Trendi on valtakunnallinen.

– Lastensuojelun puolella lasketaan ennen kaikkea asiakkuuksia. Asiakkuus alkaa, kun palveluntarve on selvitetty.
Lastensuojelussa työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja.

Iivonen arvioi, että asiaan kiinnitetään huomiota ensi vuoden budjetin käsittelyssä.

Käänne huhtikuussa 2017
  • Lastensuojeluilmoituksia ajalla 1.1.2017-31.8.2017 oli tullut 203, kun ajalla 1.1.-31.8.2018 oli tullut 268 ilmoitusta eli 65 ilmoitusta enemmän v. 2018.
  • Lastensuojelun asiakkuuksia oli tammikuussa 2017 yhteensä 75 kun niitä oli tammikuussa 2018 yhteensä 94. Asiakasmäärien nousu alkoi huhtikuussa 2017.
  • Sijoituksien määrä on pysynyt toistaiseksi ennallaan, hoitopäiviä ajalla 1.1.2017-31.8.2017 oli yhteensä 3 120 kun vastaavana aikana tänä vuonna hoitopäiviä oli 2 343. Lastensuojelutyö painottuu avohuollon tukeen.