Lapinjärvi vastaanottanee lisää kiintiöpakolaisia

LAPINJÄRVI Lapinjärven kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta vastaanottaa yhteensä 10 uutta kansainvälistä suojelua saavaa pakolaista tänä ja ensi vuonna.

Tarkoituksena on, että vuonna 2017 vastaanotetaan yksi 5-henkinen kiintiöpakolaisperhe ja vuonna 2018 toinen samankokoinen perhe. Esitys on perusturvajaoston ehdotuksen mukainen.

Kunnan on mahdollista ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, sillä pakolaisia varten on palkattu pakolaisohjaaja ja opettaja valmistavaan opetukseen.

Pakolaistyö maksaa kunnalle noin 47 400 euroa vuodessa. Summa sisältää palkkakulut ja muut kulut. Uudenmaan ELY-keskus on ehdottanut, että Lapinjärvi vastaanottaisi 10 – 20 kansainvälistä suojelua saavaa pakolaista.