Lapinjärvi reklamoi 400 000 euron sote-ylityksestä

Yllätyslasku. Sote-ylitys Lapinjärvellä on yli 400 000 euroa. Kunta haluaa Loviisan toimittavan sote-palveluiden hinnoittelutiedot, jotta voidaan verrata hinnoittelun yhdenvertaisuus Loviisan ja Lapinjärven välillä yt-alueen lakisääteisen määrittelyn mukaisesti. Kuva Marita Itävuori
Lapinjärven sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ylittyivät viime vuonna 418 000 eurolla. Kunta toteaa, ettei Loviisa raportoinut näin mittavasta ylityksestä kertaakaan vuoden aikana.

LOVIISA/LAPINJÄRVI Lapinjärven kunta on lähettänyt Loviisan kaupungille reklamaation ja kirjallisen selvityspyynnön sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten noin 418 000 euron ylityksestä. Lapinjärvi toteaa, että Loviisan isäntäkuntana on pystyttävä palveluiden järjestäjänä tuottamaan ennakoitavaa ja luotettavaa taloustietoa sekä kustannustehokasta toimintaa.
Loviisa toimii sote-palvelujen yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana Loviisalle ja Lapinjärvelle. Kuukausittaisesta laskutuksesta luovuttiin sen työllistävyyden vuoksi 2014. Lapinjärvi katsoo, että tämä käytäntö on nyt muodostunut kestämättömäksi, kun Loviisa ei raportoi sille esimerkiksi käytöstä tai muista syistä johtuneista kustannusnousuista muuten kuin osavuosikatsausten ja loppulaskutuksen yhteydessä.

Ei ennakkotietoa

Lapinjärvi nojaa budjetoinnissaan isäntäkunnan vuosittaiseen kustannusarvioon. Kunta sai tiedon viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa, että talousarvio olisi ylittymässä noin 55 000 euroa ja toisessa osavuosikatsauksessa summaksi reilut 68 00 euroa. Nämä tiedot vietiin Lapinjärvellä määrärahamuutoksina kunnanvaltuuston käsittelyyn. Loviisa ei toimittanut loppuvuoden toteutuman osalta mitään arviota tai ennakkotietoa. Loppulasku Lapinjärvelle tuli helmikuun alussa ja sen loppusumma oli 307 00 euroa, joka tarkentui myöhemmin 295 000 euroon.
– Kaiken kaikkiaan yhteistoiminta-alueen kustannukset ylittyivät Lapinjärven kunnan osalta vuonna 2016 yhteensä 418 000 eurolla. Näin mittavasta ylityksestä ei raportoitu kertaakaan toteutumisvuoden aikana, todetaan reklamaatiossa, jonka ovat allekirjoittaneet Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, hyvinvointijohtaja Heidi Räihä ja taloussihteeri Johanna Sjöberg.
Reklamaatiossa muistutetaan muun muassa, että isäntäkunnan toiminnan tulee lain nojalla olla suunnitelmallista ja taloudellisesti kestävää.

Info ei kulje

Vuodeosaston noin 100 000 euron ylitykseen liittyen Lapinjärvi toteaa, ettei yhteydenpito osastoilta kunnan hyvinvointijohtajaan ole toiminut sovitusti.
– Ilman sitä, että Loviisa informoi Lapinjärveä osastoilla olevista kuntalaisista, ei potilaita voida kotiuttaa nopeasti. Lisäksi osaston 4 käytön päiväkohtainen hinta nousi radikaalisti osaston sulkemisen yhteydessä. Vuonna 2015 osaston suoritehinta oli noin 179 euroa päivää kohti ja syksyllä osaston sulkemisen jälkeen noin 400 euroa per päivä. Sulkemisella ei voida saavuttaa haluttuja vaikutuksia, mikäli kustannukset ja käynnit eivät myös vähene, kunta huomauttaa.

Sanottua
Näin mittavasta ylityksestä ei raportoitu kertaakaan toteutumisvuoden aikana.
Allekirjoittajat

Lääkäripalvelujen osalta talousarvio ylittyi 80 000 euroa. Kunta toteaa reklamaatiossa, että alkuvuodesta lääkärikäynnin hinta oli 109 euroa, keskellä vuotta 88 euroa ja viimeisellä kaudella 147 euroa.
– Viimeiselle kaudelle kohdentui 69 000 euron hinnanoikaisu, johon ei ole saatu luotettavaa selvitystä.
Hoitajapalvelut ylittyivät 56 000 euroa. Loviisa on esittänyt syyksi influenssarokotteiden suurta määrää, mitä Lapinjärvi ei pidä uskottavana, myös kustannusta lisääntyneistä käynneistä kunta pitää liian suurena.

Luotettavaa toimintaa?

Kotisairaalan laskutus oli ensin 309 euroa suoritetta kohti, eli 39 000 euroa, joka kyselyn jälkeen putosi 132 euroon suoritetta kohti eli 17 000 euroon.
– Syynä muutokseen ilmoitettiin olevan, että hinta oli laskettu väärin. Samassa yhteydessä käy ilmi, että kouluterveydenhuollon käynnit oli unohdettu laskuttaa. Onko toiminta siis luotettavaa, allekirjoittajat kysyvät.
Vammaispalveluiden noin 100 000 euron ylitys herättää lapinjärveläisjohdossa kysymyksiä myös siitä, onko toiminta kustannustehokasta.
– Vammaispalveluiden asumispalveluiden osalta kuluylitys oli noin 100 000 euroa, joka tulee lähinnä yhdestä asiakkaasta. Kysymyksiä herääkin siitä, ovatko kaupungin käyttämät palvelut kilpailutettu myös kustannustehokkuutta ajatellen.
Loviisa lähetti yllätyslaskun Lapinjärvelle myös sivistyspuolella.
– Vuokrat oli unohdettu laskuttaa ja lasku tuli meille ennen tilinpäätöksen teon käynnistämistä. Ensimmäisen laskun yhteissumma oli noin 70 000 euroa. Tehtyjen tarkennusten jälkeen loppulaskun summaksi jäi 41 000 euroa, kertoi Lapinjärven sivistystoimenjohtaja  Loviisan Sanomille torstaina.

Lapinjärven vaatimuksia
  • Ennakoitavuutta on parannettava
  • Talousarvion seurantaa ja raportointia on tehostettava
  • Ylityksistä/alituksista raportoitava vähintään kuukausittain
  • Jatkossa tieto osastolla olevista asiakkaista viikoittain
  • Kotiutumista/siirtoa Lapinjärvelle valmisteltava yhdessä
  • Läpinäkyvät raportit hinnoittelusta ja palveluiden käytöstä