Lapinjärven kunta ja Kannuksen Eskolan kylä etsivät yhteistyökokeiluunsa joukkorahoitusta, koska valtion kotikuntakorvaukset maksetaan vasta jälkikäteen.

 

LAPINJÄRVI / KANNUS Lapinjärven kunnan ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Kannuksen Eskolan kylän yhteistyöhankkeessa Lapinjärven kunta ottaisi opetusvastuun Eskolan kylän koululaisista. Kokeilun tavoitteena on kylien elinvoiman turvaaminen ja lähikoulujen tukeminen.

Opetusta järjestettäisiin etäopintoina Lapinjärveltä. Eskolassa työskentelisi myös opettaja.
Joukkorahoitusta kokeiluun pyritään keräämään 25 000 euroa.

– Opetuksen järjestäjälle valtion rahoitus tulee aina vasta jälkikäteen, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka perustelee joukkorahoitustarvetta.

– Rahaa tarvittaisiin kuitenkin nyt, eikä jälkikäteen.

Opetushallituksesta on vahvistettu, ettei valtionosuuksia voida maksaa etukäteen, vaikka valtio muuten pitääkin kokeilua tärkeänä.

Joukkorahoituksella kokeilu onkin tarkoitus saada liikkeelle. 25 000 euroa kattaisi kokeiluvuoden kustannuksia, muun muassa etäopetuksessa tarvittavaa välineistöä ja opettajan palkkakustannukset. Heikan mukaan kunnalla ei kuitenkaan tällaisia rahoja ole kokeiluun irrottaa.

Joukkorahoituksen minimitavoite on 1 000 euroa. Sillä oppilaille saataisiin kirjoja syksyn tarpeisiin.

Kokeilun kestoksi on kaavailtu 4–6 vuotta.

Vapaaehtoistyötä

Mikäli kokeilu lähtee liikkeelle, opetuksen järjestäjänä toimiva Lapinjärven kunta saisi jokaista oppilasta kohti maksettavat valtionosuudet.

– Jos onnistumme, saamme jopa kymmenen oppilasta lisää. Jokainen lapsi toisi repun täynnä rahaa, Heikka maalailee.

Kannuksen Eskolan kylän lasten opetus järjestetään jo tällä hetkellä kotikouluna. Koululaisten vanhemmat ja Eskolan kyläyhdistys kantavat ison vastuun alakoululaisten opetuksen järjestämisestä. Vapaaehtoistyötä tehdään paljon.

Mikäli kokeilu käynnistyy, Eskolan kyläyhdistys sitoutuu tuottamaan Kannuksessa esimerkiksi kouluruokailun ja oppilaskuljetukset.

Lapinjärvellä opetuksen järjestämisvastuu ei Heikan mukaan olisi tietyllä koululla. Hallinnollisesti kirkonkylän koulu ja Hilda Käkikosken koulu ovat jatkossa yhtä.

– Kokeilu olisi Lapinjärven suomenkielisen opetuksen yhteistyötä.

Kyläkoulujen pelastaja?

Eskolan kylän kotikoululla ei ole virallisen opetuksen järjestäjän oikeutta, joten koululaiset eivät esimerkiksi saa sähköisiä opetusmateriaaleja.

Käytännössä yhteistyökouluna toimisi Lapinjärvellä Hilda Käkikosken koulu.

– Myös Eskolan ja Porlammin kyläyhteisöt voisivat tehdä yhteistyötä, kylät ovat suurin piirtein samansuuruiset.

Heikka toivoo, että yhteistyökokeilu lähtee liikkeelle. Kaikki keinot on kokeiltava myös Lapinjärvellä, jossa väkimäärä laskee. Tilanne on haastava. Virtuaalisesti toimien ongelmia voitaisiin vähentää.

Kunnanjohtaja toivoo, että esimerkiksi yritykset lähtevät mukaan joukkorahoitushankkeeseen.

Maanantaiaamuna kampanjalla oli koossa 14 mesenaattia ja 1 030 euroa.

 

Kokeilu
  • Kokeilumme on mukana Kokeileva Suomi -kärkihankkeen digialustalla, Kokeilun Paikassa.
  • Kokeilussa Lapinjärven kunta ottaa opetusvastuun niistä oppilaista, jotka käyvät koulua Kannuksen kaupungin Eskolan kylässä. Eskolan koululaisista tulee Hilda Käkikosken koulun etäoppilaita.
  • Opetus järjestetään etäopintoina Lapinjärveltä käsin sekä myös paikan päällä toimivan opettajan johdolla, Lapinjärven virallista opetussuunnitelmaa noudattaen, mutta Eskolan ympäristöön räätälöiden.
  • Eskolan Kyläpalvelu Oy, kylän oma palveluyritys, huolehtii koulun kiinteistö- ja ateriapalveluista. Opetuksen käytännön järjestelyiden vastaava Eskolan päässä on vanhempainyhdistys HanhiKukko ry.